Аналіз ефективності господарської діяльності

Міністерство освіти і науки України
Курсова робота


ТЕМА: Аналіз ефективності господарської діяльності підприємства
Київ – 2016Вступ

Формування ринкових відносин, перехід до багатоманітних форм власності, приватизація підприємств – все це потребує розвитку теорії і практики аналізу господарської діяльності як одного з основних методів наукового управління економікою. Господарський механізм, що формується сьогодні створює об’єктивні передумови для відродження економічного аналізу на новій основі; для підвищення, його активної ролі в управлінні підприємством, для його націленості та перспективу, на обґрунтування ефективності управлінських рішень, що приймаються на підприємстві. Усе, в свою чергу, потребує модернізації вітчизняної методики економічного аналізу, в тому і на основі аналітичних прийомів і методів, що запозичені з них, що вже сформувалися в умовах розвинутої ринкової економіки.

Актуальність обраної теми курсової роботи

Головним економічним інтересом для керівного персоналу є ефективність функціонування підприємства. Тому внутрішньгосподарський управлінський аналіз повинен засновувати на комплексному аналіз ефективності діяльності підприємства.

Зміна економічної ситуації, з’ява підприємств нових форм власності обумовило необхідність визначення ефективності господарської діяльності як основи їх конкурентоспроможності.

Традиційним є економічний аналіз ефективності підприємств, що займаються торговою діяльністю. Поява підприємств різних форм власності, основний зміст діяльності яких приводиться до отримання прибутку, що призвело до появи поняття – “комерційний доход”. Специфіка його складається в тому, що поряд з фінансовими результатами від операційної діяльності у складі доходів підприємство може отримувати доход у вигляді процентів і дивідендів як плати за інвестований капітал. З іншого боку, підприємство повинно бути принадним для інвесторів, так як ефективне використання цих грошових коштів приносе прибуток не тільки йому, але і даному підприємству. Гарантією надійності засобів, що вкладені, служать фінансова стійкість і стабільність діяльності підприємства, що є приоритетними в умовах формування ринкової економіки.

В умовах невизначеності комплексний аналіз ефективності господарської діяльності є одним з головних завдань аналізу господарської діяльності, який дозволяє визначити основні труднощі та негативні явища, що накладають свій відбиток на господарську діяльність фірми. Методику комплексного аналізу ефективності господарської діяльності ми вивчимо на матеріалах ВАТ “Палмаліна”.

Отже, треба визначити, що в умовах перехідної економіки дуже важливим та актуальним стає визначення і аналіз економічної ефективності діяльності торгового підприємства так як це дає змогу оцінити перспективи його розвитку в майбутньому періоді, та дати об’єктивну оцінку господарської діяльності підприємства.

Мета і завдання курсової роботи

Метою написання курсової роботи є вивчення та аналіз ефективності господарської діяльності підприємства торгівлі. Для детального та повного розкриття цієї поширеної теми треба розглянути такі моменти:

- дати організаційно-економічну характеристику базового підприємства;

- охарактеризувати економічну сутність ефективності господарської діяльності;

- скласти організаційно-інформаційну модель аналізу ефективності господарської діяльності;

- зробити аналіз показників рентабельності різних показників діяльності, щоб дати загальну оцінку роботи підприємства;

- дати аналіз показникам ділової активності підприємства;

- зробити аналіз ефективності господарської діяльності за двома методами оцінки: з допомогою коефіцієнтів та матричним методом;

- вивчити методику аналіз ефективності господарювання в умовах застосування ПЕОМ;

- дати пропозиції та зробити висновки, щодо загального стану підприємства та ефективності його діяльності.

Отже, можемо визначити, що в умовах перехідної економіки комплексної оцінки ефективності господарської діяльності підприємства набуває ще найбільшої актуальності.


Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аналіз основної діяльності бюджетної установи
- Аналіз операційної діяльності транспортного підприємства
- Економічний аналіз операційної діяльності підприємства торгівлі
- Аналіз операційної діяльності торговельних підприємства
- Фінансовий аналіз операційної діяльності підприємства
- Економічний аналіз основної діяльності підприємства
- Аналіз операційної діяльності підприємства
- Аналіз операційної діяльності підприємства торгівлі

Всі курсові з аналізу діяльності

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку