Використана література

1. Альвер Я.П., Ярве В.Г. О методике комплексного (матричного) анализа в торговле// “Бухгалтерский учет” – 1993 - №2.

2. Бланк І.А. «Стратегія і тактика управління фінансами», Київ,1996 р.

3. Бутко А.Д. Методичні вказівки з використання ПЕОМ при вивченні аналітичних дисциплін – К.: КДТЕУ, 2015.

4. Кузьминский А.Н. «Аудит, практическое пособие» К - «Учетинформ», 1996 г.

5. Ластовецький В.0., Миронюк О.В. «Ефективність господарювання:оцінка, аналіз, фактори, резерви: посібник» Чернівці, 1995р.

6. Митрофанов Г.В., Кравченко Г.О. Методика аналізу інвестиційної діяльності підприємств невиробничої сфери: Навч.посібник.- К.:КДЕТУ, 1995.

7. Монтгомери «Аудит». Москва «Аудит» Изд.объединение «ЮНИТИ», 1997 г.

8. Ніктбахт Е., Гропелі Аю «Фінанси» - К.: Глобус, 1997 р.

9. Прыкин Б.В. Экономический анализ предприятия. – М.: ЮНИТИ, 2016.

10. Редько А.Ю. «Организация учета и зкономического анализа деятельности предприятия торговли и общественного питання»- К., «Знання», 1991 г.

11. Савчук В.К. Економічний аналіз діяльності підприємств і організацій АПК.-К.: “Урожай”, 1991.

12. Савицкая Г.В., Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Минск.: ООО “Нове знання”, 2015.

13. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Практичний посібник.-К.: Лібра, 2015.

14. Читаем финансовую отчетность (блиц-библиотека №24) Х.: Фактор, 2016.

15. Шеремет А. Методика финансового анализа. М.: Инфра – М, 2016.


< Назад Зміст

Готові роботи:

- Аналіз основної діяльності бюджетної установи
- Аналіз операційної діяльності транспортного підприємства
- Економічний аналіз операційної діяльності підприємства торгівлі
- Аналіз операційної діяльності торговельних підприємства
- Фінансовий аналіз операційної діяльності підприємства
- Економічний аналіз основної діяльності підприємства
- Аналіз операційної діяльності підприємства
- Аналіз операційної діяльності підприємства торгівлі

Всі курсові з аналізу діяльності

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку