Аналіз ділової активності підприємства

Система показників оборотності

Система показників (коефіцієнтів) ділової активності:

І. Коефіцієнт загальної оборотності активів (капіталу), обчислюється за алгоритмом

2. Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача), обчислюється за алгоритмом :


Таблиця 5.1.

Оцінка коефіцієнтів ділової активності (показники оборотності) ВАТ “Палмаліна”

№ п/п Показники 2014 2015 Відхилення (+,-) абсолютне
1 Оборотність активів (капіталу) 1,25 1,24 -0,01
2 Оборотність основного капіталу (фондовіддача) 1,77 1,58 - 0,19
3 Оборотність власного капіталу 2,15 1,82 -0,33
4 Оборотність матеріальних необоротни активів - - -
5 Оборотність товарно-матеріальних запасів (раз) 2,44 3,20 0,76
5.1. Оборотність товарно-матеріальних запасів (дні) 147,54 112,5 -35,04
6 Оборотність дебіторської заборгованості (раз) - - -
6.1. Оборотність дебіторської заборгованості (дні) - - -
7 Оборотність кредиторської заборгованості (раз) 3,22 4,19 0,97
7.1. Оборотність кредиторської заборгованості (дні) 111,8 85,92 -25,88
8 Тривалість операційного циклу 147,54 112,5 -35,04

3. Коефіцієнт оборотності власного капіталу, що розраховується за формулою:4. Коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних активів, розраховується за формулою:

5. Коефіцієнт оборотності товарно-матеріальних запасів, що можна розрахувати як у разах, так і в днях:

6. Коефіцієнт дебіторської заборгованості, розраховується як в разах, так і в днях:

7. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, розраховується як в разах так і в днях, за формулами:

8. Тривалість операційного циклу розраховується за формулою:

Оскільки на базовому підприємстві розраховано лише оборотність товарно-матеріальних запасів, що саме такою є тривалість операційного циклу.

Показники продуктивності

Обсяг реалізації на 1 працівника, розраховується за формулою:

Цей показник рівня організації і автоматизації праці. З допомогою цього показника оцінюється рівень організації праці на усіх ділянках підприємства.

2. Витрати на утримання 1 працівника розраховуються за формулою:Цей показник показує скільки затрачується грошових коштів для забезпечення праці одного працівника на підприємстві.

Таблиця 5.2.

Оцінка коефіцієнтів ділової активності (показники продуктивності) ВАТ “Палмаліна”


№ п/п Показники 2014 2015 Відхилення
Абсо-лютне Віднос-не
1 Обсяг реалізації на 1 працівника 23,92 21,63 -2,29 -9,57
2 Витрати на утримання 1 працівника 1,40 1,44 0,04 2,86
3 Прибуток від операційної діяльності на 1 працівника 1,33 0,35 -0,98 -73,68
4 Сума активів на 1 працівника 19,21 17,53 -1,68 -8,75

3. Прибуток від операційної діяльності на 1 працівника розраховується за формулою:


На базовому підприємстві спостерігається значне зниження цього показника. У звітному році значення показника майже нульове – 0,33, це викликано значним зниженням прибутку від реалізації порівняно з попереднім періодом.

Таблиця 5.3.

Розрахунок коефіцієнта успішності за 2015 рік на основі пріоритетних показників діяльності ВАТ “Палмаліна”

№ п/п Показники 2014 2015
1 Роздрібний товарооборот, тис. грн. 3756 3374,8
2 Чистий прибуток, тис. грн. 216 126,85
3 Середня вартість активів, тис. грн. 3015,5 2734,2
4 Виплати на оплату праці, тис. грн. 220 224
5 Коефіцієнт успішності - 1,46

4. Сума активів на 1 працівника, розраховується за алгоритмом:


Цей показник вказує, яка сума активів підприємства припадає на одного працівника підприємства.

На базовому підприємстві цей показник у попередньому році мав значення 19,21, а у звітному – 17,53, тобто показник зменшився у 8,75%.

ІІІ. Коефіцієнт успішності, який розраховується за формулою:

Цей коефіцієнт показує на скільки ефективно функціонувало підприємство, зміна показника оцінюється трьома варіантами:

Якщо Кусп. більше “1”, то підприємство за звітний період покращило свою діяльність (ефективність функціонування підвищилася);

Якщо Кусп. менше “1” за звітний період покращило свою діяльність;

Якщо Кусп. = “1”, то підприємство за поточний період часу не змінило рівня успішності і ефективність осталась без змін.< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аналіз основної діяльності бюджетної установи
- Аналіз операційної діяльності транспортного підприємства
- Економічний аналіз операційної діяльності підприємства торгівлі
- Аналіз операційної діяльності торговельних підприємства
- Фінансовий аналіз операційної діяльності підприємства
- Економічний аналіз основної діяльності підприємства
- Аналіз операційної діяльності підприємства
- Аналіз операційної діяльності підприємства торгівлі

Всі курсові з аналізу діяльності

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку