Матричний метод оцінки ефективності господарської діяльності

Етапи матричного аналізу ефективності господарської діяльності

1. Розрахунок показників базисного і звітного періоду, що необхідні для побудови матриці, використовуються наступні групи показників:

1) – чистий прибуток в розрахунку на 1 гривню товарообороту;

– чистий прибуток в розрахунку на 1 гривню витрат;

– чистий прибуток в розрахунку на 1 м2 торгової площі;

– чистий прибуток в розрахунку на 1 працівника підприємства.

2) – обсяг реалізації в розрахунку на 1 гривню витрат;

- обсяг реалізації в розрахунку на 1 м2 торгової площі;

- обсяг реалізації в розрахунку на 1 працівника підприємства;

3) – витрати в розрахунку на 1 м2 торгової площі

- витрати в розрахунку на 1 працівника підприємства;

4) – торгова площа в розрахунку на 1 працівника підприємства.

2. Обчислення по кожному показнику індексу зростання

Розрахунок показників та індексів їх зростання наведено у таблиці 6.2.

3. Обчислення суми індексів

4. Обчислення рівня ефективності господарської діяльності

Матрична модель комплексної оцінки ефективності господарської діяльності торгового підприємстваЧистий прибуток Товарооборот витрати Торгова площа Середньооблікова чисельність працівників
Чистий прибуток 1Товарооборот 0,08 0,06 0,75 1


Витрати 1,48 0,36 0,24 17,97 6,5 0,36 1

Торгова площа 0,35 0,21 0,6 4,29 3,82 0,89 0,24 0,59 2,46 1
Середньооблікова чисельність працівників 1,97 1,19 0,6 23,92 21,63 0,9 1,33 3,33 2,5 5,57 5,66 1,02 1

Таблиця 6.2.

Оцінка показників, що використовуються для побудови матричної моделі

Показники 2015 2016 Індекс зрос- тання (зниження)
Чистий прибуток в розрахунку: на 1 гривню товарообороту на 1 гривню витрат на 1 м2 торгової площі на 1 працівника
0,08 1,48 0,35 1,97

0,06 0,36 0,21 1,19

0,75 0,24 0,6 0,6
Обсяг реалізації в розрахунку: 2.1. на 1 гривню витрат 2.2. на 1 м2 торгової площі 2.3. на 1 працівника
17,97 4,29 23,92

6,5 3,82 21,63

0,36 0,89 0,9
Витрати обертання в розрахунку: на м2 торгової площі на 1 працівника
0,24 1,33

0,59 3,33

2,46 2,5
Торгова площа в розрахунку на 1 працюючого Всього:
5,57

5,66

1,02 10,32

Для ВАТ “Палмаліна” рівень ефективності господарської діяльності складає 1,032, так як рівень ефективності більше одиниці, що діяльність можна вважати ефективного.

5. Обчислення абсолютної зміни ефективності господарської діяльності

Для ВАТ “Палмаліна” Δ Σ = 3,2%, тобто ефективність господарської діяльності в звітному періоді зросла на 3,2%. На таке збільшення вплинули зміни показників:

- зменшення темпів зниження рентабельності товарообороту (0,75);

- зменшення темпів зниження рентабельності витрат (0,36);

- збільшення рентабельності торгової площі (2,46);

- збільшення рентабельності робочої сили (1,02)

Розглянемо деякі з показників матриці і дамо їм пояснення:

1) Рентабельність товарооборота – вказує скільки прибутку припадає на 1 гривню товарообороту. Зростання цього показника є наслідком зростання цін при постійних затратах в процесі діяльності підприємства. зменшення цього показника (для ВАТ “Палмаліна” – 0,75) вказує на зниження попиту на реалізовані підприємством товари.

2) Рентабельність витрат – даний показник вказує, скільки необхідно витрат обертання, для отримання визначеної величини прибутку. Збільшення цього показника вказує на підвищення обсягу товарообороту при незмінній величині витрат обертання. Зниження показника (для ВАТ “Палмаліна” – 0,24) характеризує зменшення обсягу товарообороту і, як наслідок, зниження прибутку.

3) Закріпленість товарооборота за витратами, характеризує величину витрат у товарообороті. Збільшення цього показника є позитивним фактором, так як свідчить про зростання обсягу товарообороту, при постійних витратах обертання. Зменшення цього показника, як в (ВАТ “Палмаліна” – 0,36), є негативним фактором, так як свідчить про зменшення об’єму товарообороту, при постійних витратах.

4) Рентабельність торгової площі, вказує ефективність використання торгової площі, вказує ефективність використання торгової площі підприємства. Збільшення показника для (ВАТ “Палмаліна” – 2,46) свідчить про інтенсивний шлях розвитку даного підприємства.

5) Рентабельність робочої сили характеризує використання робочої сили на підприємстві. Збільшення є позитивним фактором для підприємства, так як характеризує інтенсивний розвиток підприємства, підвищення віддачі у вигляді прибутку при надмінній величині робочої сили, що використовується на підприємстві.

6) Закріпленість товарообороту за робочою системою характеризує рівень організації і автоматизації господарської діяльності на підприємстві. Зниження цього показника, для ВАТ “Палмаліна” – 0,9, свідчить про недостатньо раціонально організовану працю на підприємстві.< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аналіз основної діяльності бюджетної установи
- Аналіз операційної діяльності транспортного підприємства
- Економічний аналіз операційної діяльності підприємства торгівлі
- Аналіз операційної діяльності торговельних підприємства
- Фінансовий аналіз операційної діяльності підприємства
- Економічний аналіз основної діяльності підприємства
- Аналіз операційної діяльності підприємства
- Аналіз операційної діяльності підприємства торгівлі

Всі курсові з аналізу діяльності

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку