Висновки і пропозиції

Висновок по розрахунку ефективності

Підбиваючи підсумки проведеної роботи можемо зазначити, що ефективність господарювання зазначити, що ефективність господарювання є дуже важливим показником, який характеризує загальну господарську діяльність підприємства.

Як бачимо, що комплексна оцінка ефективності господарської діяльності підприємства складається з системи різноманітних показників:

- показники рентабельності підприємства;

- показники оборотності та продуктивності;

- показники ефективності.

У сукупності ці та інші показники, що допомагають виявити слабкі сторони діяльності підприємства, оцінити перспективи, прогнозувати рост прибутку і затрат, що необхідні для отримання. В залежності від набору показників, що визначають ефективність, багато в чому залежить глибина (якісна) аналізу діяльності підприємства.

Результат проведення оцінки ефективності діяльності підприємства ВАТ “Палмаліна” дає змогу зробити такі висновки, щодо діяльності підприємства:

- показники рентабельності показуються, що загальна прибутковість підприємства зменшилася у порівнянні з минулим періодом, особливого зменшення зазнали рентабельність сукупного капіталу та власного капіталу, що означає віддача власного і сукупного капіталу значно зменшилась (відповідно на 9,25% і 7,77%), тобто значно зменшилася прибутковість капіталу. Тобто прибуток, що припадає на сукупний і власний капітал зменшується і зростання його в наступному періоді не передбачається;

- показник загальної рентабельності, що характеризує загальну прибутковість підприємства зазнав зниження, але не в значній мірі (3,5%), на це вплинуло значне зменшення суми чистого прибутку, що отримала фірма у звітному періоді (з 310 тис. грн. у 1997 році до 185,5 тис. грн. у 2014році).

- Показники оборотності показують ефективність використання підприємством різних видів ресурсів. Аналізуючи ці показники можна сказати, що вони характеризують діяльність підприємства в цілому, як задовільну, оскільки значного спадання показників оборотності немає, за те є прискорення таких показників оборотності, як оборотність товарно-матеріальних запасів (на 35,04 дня), оборотність кредиторської заборгованості (на 25,88 дня). Отже, ця група показників, щодо використання ресурсів підприємства, то цю діяльність можна вважати задовільною. Саме про це свідчить і коефіцієнт успішності, який дорівнює 1,46, що означає, що в цьому напрямку господарську діяльність ВАТ “Палмаліна” можна вважати успішною та ефективною.

Показники ефективності господарської діяльності, що обчисленні за матричним методом, показують, що рівень ефективності господарської діяльності складає 1,032, тобто краще критичного значення, але не на багато, тобто за рахунок таких показників, що характеризують якісну сторону роботи підприємства ефективність зростає, але все ж таки діяльність підприємства не можна вважати цілком ефективною, оскільки кількісні показники, що характеризують діяльність підприємства значно надають.

Пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності

Отже, беручи до уваги усе, що приведено вище можемо зазначити, що покращення показників оборотності базового підприємства, зростання інтегрального темпу інтенсифікації господарської діяльності, а також підвищення рівня ефективності господарської діяльності; за рахунок приросту якісних показників діяльності вказує, що підприємство розвивається інтенсивним шляхом розвитку господарської діяльності.

При цьому особлива роль у процесі інтенсивного економічного розвитку підприємства належить науково-технічному прогресу, тобто підвищення автоматизації праці.

Таким чином, в період проведення ринкових реформ особливу значимість набуває система суспільних оцінок економічних явищ, і в першу чергу, проблема оцінки ефективності. Отже, серйозна небезпека полягає в тому, що застосування традиційно склавшейся системи оцінок в умовах нових організаційних форм і методів управління змінює сутність прогресивних змін. Тому формування загальної і об’єктивної оцінки ефективності господарської діяльності підприємства має особливу актуальність.< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аналіз основної діяльності бюджетної установи
- Аналіз операційної діяльності транспортного підприємства
- Економічний аналіз операційної діяльності підприємства торгівлі
- Аналіз операційної діяльності торговельних підприємства
- Фінансовий аналіз операційної діяльності підприємства
- Економічний аналіз основної діяльності підприємства
- Аналіз операційної діяльності підприємства
- Аналіз операційної діяльності підприємства торгівлі

Всі курсові з аналізу діяльності

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку