Організаційно-інформаційна модель товарних запасів

Аналіз товарних запасів здійснюється в порядку внутрішнього та зовнішнього аналізу. Внутрішній аналіз проводиться для управлінських потреб підприємства. Його результати використовуються при управлінні товарними запасами, їх станом, рухом. Зовнішній аналіз здійснюється зовнішніми користувачами інформації. Зміст цього визначається інтересами власників фінансових ресурсів, кредиторів, управлінських органів та інших контрагентів.

Для здійснення аналізу товарних запасів необхідно визначити об’єкти аналізу (рис.3.1., 3.2.).

Об’єкти аналізу

Товарні ресурси Фактори Процеси товаропросування Функції управління
Наявність та рух товарів Зовнішні, внутрішні Тз=Н-Р-В-Тз Планування, облік, контроль

 

Рис.3.1. Об’єкти аналізу товарних запасів


До методичних прийомів узагальнення результатів аналізу слід віднести:

- систематизація аналізу;

- узагальнення та групування результатів аналізу по факторам;

- розрахунок втрачених можливостей;

- розрахунок невикористаних резервів;

- розробка оптимальних партій завозу товарів;

- прийняття управлінських рішень;

- контроль виконання прийнятих рішень.

Значення аналізу товарних запасів обумовлюється їх роллю в господарській діяльності підприємства торгівлі.


Об’єкти аналізу товарних запасів

Товарні ресурси Фактори Процеси товаро-просування Функції управління

Система показників

Абсолютні Питомі Натуральні Умовно-натуральні Кількісні Якісні

Джерела інформації

Правова Договірна Плани, нормативи Облікова інформація Статистична інформація Інформація оперативна

Методи обробки економічної інформації

Економіко-логічні   ЕММ

Методичні прийоми узагальнення результатів


Рис.3.2. Організаційно-інформаційна модель аналізу товарних запасів


В період формування ринкових відносин здійснюється розширення кола учасників торговельної діяльності, і споживчий ринок набуває різних форм.

Від товарообігу залежить фінансовий стан торговельного підприємства і економіки в цілому, поскільки тільки через кінцеву реалізацію завершується процес відтворення на всіх ланках товаро-виробничої мережі.

Дослідження стану та руху товарних запасів необхідно здійснювати по трьом напрямкам: це фактори, пов’язані з забезпеченням товарними запасами і їх використанням; фактори, пов’язані з забезпеченням торговою мережею і трудовими ресурсами; фактори, пов’язані з чисельністю населення та їх грошовими доходами.

До факторів, пов’язаних з забезпеченням товарними запасами і їх використанням відносяться: надходження товарів (Н), залишок товарів на початок і кінець звітного періоду (Тп і Тк), Р – реалізація товарів, а також інше вибуття товарів (В).

Для досягнення поставленої мети слід вирішити наступні завдання:

- вивчити стан розвитку економіки регіону, виявити наявні тенденції і закономірності;

- вивчити ємкість ринку, закономірності збуту товарів, а також відповідність складу товарів споживчому попиту;

- прогноз споживчого попиту;

- інші.

Основні методичні прийоми узагальненні і реалізації результатів використовуються на останньому етапі внутрішнього аналізу товарних запасів. Оцінюються результати аналізу і робляться висновки для прийняття управлінських рішень основними суб’єктами його аналізу.

Зовнішній аналіз товарних запасів здійснюється за аналогічною організаційно-інформаційною моделлю. Але суб’єктами зовнішнього аналізу виступають власники фінансових ресурсів підприємства, кредитори та інші контрагенти. Акціонери, маючи інформацію про стан та рух товарних запасів, реалізацію, валовий дохід, можуть судити про фінансові результати, більш обґрунтовано прийняти участь в розробці політики розподілу і використання прибутку. При зовнішньому аналізі система показників може бути збільшена, тобто інформаційна модель буде побудована у відповідності з метою і завданням, поставленим перед суб’єктами зовнішнього аналізу.


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аналіз товарних ресурсів підприємства торгівлі та ефективності їх використання
- Аналіз товарообороту підприємства торгівлі
- Аналіз товарних запасів підприємства торгівлі та ефективності їх використання
- Фінансовий аналіз товарообороту торговельних підприємства
- Аналіз товарних ресурсів та ефективності їх використання в підприємствах торгівлі
- Аналіз товарних ресурсів в системі управління підприємствами торгівлі
- Економічний аналіз товарних операцій торговельного підприємства
- Економічний аналіз товарних операцій підприємства торгівлі
- Аналіз розрахунків в господарських товариствах
- Економічний аналіз затрат виробництва та реалізації товарів

Всі курсові з аналізу товарних запасів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку