Факторний аналіз товарних запасів


Обсяг товарних запасів в торгівлі може змінюватись під впливом багатьох факторів, які пов’язані з виробництвом, обертанням і споживанням. Слід розглянути фактори, які проявляють себе в сфері обігу. До числа основних факторів в торгівлі відносять обсяг товарообороту, його структуру та швидкість обертання.

Обсяг товарообороту впливає на розмір товарних запасів, так при зменшенні обсягу товарообороту величина товарних запасів також зменшується. Однак, цю залежність неможливо приймати як лінійну, оскільки темпи росту реалізації випереджають темпи росту товарних запасів.

Безперервний ланцюг купівлі-продажу передбачає постійне відтворення реалізованих товарів новими, це процес систематичного оновлення товарних запасів. Час, який потрібен для повного оновлення запасів характеризується швидкістю обертання товарів (товарообіговістю). Швидкість обігу показує, скільки разів на протязі періоду дослідження відбулось оновлення товарних запасів. Слід відмітити, що обертаються не самі товари, а кошти, які в них вкладено. Прискорення товарообіговості вивільняє оборотні засоби, які вкладено в ціну товарів, знищує товарні трати обігу.

Товарообіговість визначається на підставі даних про середні товарні запаси та товарооборот за формулою:

 

 Зср х Д 92,805 х 360

 Тдн = ---------, = -------------- = 18,3 (НТЦ “Радунь”)

 Р 1826,06

 

Де: Тдн – товарообіговість;

Д – кількість днів періода;

Р – середній обсяг товарообороту.

 

Швидкість обертання товарів визначають по формулі:

 

 Р 1826,06

 Тоб = -------------, ------------- = 16,68 (НТЦ “Радунь”)

 Зср 92,805

 

Де: Тоб – товарообіговість.

 

В процесі аналізу визначають причини, які впливають на прискорення товарообіговості. До таких факторів можна віднести:

- зростання реалізації товарів;

- удосконалення системи товаропросування;

- підвищення якості товарів;

- удосконалення організації торгівлі.

До факторів, які зменшують товарообіговість належать:

- розширення асортименту товарів;

- продаж нових товарів;

- поглиблення сезонних коливань попиту та пропозиції.

В ході аналізу товарних запасів виникає необхідність в оперативному визначенні оптимального розміру партії завозу, який забезпечує мінімум витрат на замовлення, завоз та зберігання. Для цього використовують формулу Уілсона:

 

 2 ОС1

от = -----------,

 / ТС2

 

де: от – оптимальний розмір партії;

О – загальний обсяг попиту;

Т – час надходження товару;

С1 – витрати на замовлення на завоз партії товару;

С2 – витрати на зберігання одиниці товару в одиницю часу.

 

Виходячи з цієї формули, а також з умов, що за аналізуємий період обсяг завозу повинен бути рівний нулю, можна вирахувати оптимальні періоди завозу товарів та розмір втрат:

 

2 ТС1

Т = --------------, / = / 2 ОС1 ТС2,

/ ОС2

 

де: Т – оптимальний період завозу;

/ - оптимальний розмір втрат.

 

Порівняльний аналіз товарних запасів та швидкості обертання товарів ведеться в безпосередньому зв’язку. На розмір товарних запасів впливають, як і на товарообіговість, структура товарообороту та його маса.

В ході дослідження встановлено, що в НТЦ “Радунь” рух та стан товарних запасів відповідає профілю діяльності підприємства. Але для підвищення ефективності використання товарних запасів необхідно посилити аналітичну роботу на підприємстві, яка проводиться на низькому рівні, не аналізуються такі показники як товарообіговість в днях, швидкість обертання і інше.


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аналіз товарних ресурсів підприємства торгівлі та ефективності їх використання
- Аналіз товарообороту підприємства торгівлі
- Аналіз товарних запасів підприємства торгівлі та ефективності їх використання
- Фінансовий аналіз товарообороту торговельних підприємства
- Аналіз товарних ресурсів та ефективності їх використання в підприємствах торгівлі
- Аналіз товарних ресурсів в системі управління підприємствами торгівлі
- Економічний аналіз товарних операцій торговельного підприємства
- Економічний аналіз товарних операцій підприємства торгівлі
- Аналіз розрахунків в господарських товариствах
- Економічний аналіз затрат виробництва та реалізації товарів

Всі курсові з аналізу товарних запасів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку