Аналіз витрат на оплату праці підприємства

Міністерство освіти і науки України
Курсова робота


ТЕМА: Аналіз витрат на оплату праці
Київ – 2016Зміст

Вступ

1. Місце та роль аналізу витрат на оплату праці в системі управління бюджетною установою

2. Оцінка спеціальної літератури з аналізу витрат на оплату праці

3. Методика аналізу витрат на оплату праці

4. Аналіз витрат на оплату праці на основі застосування сучасних інформаційних технологій

5. Комп’ютеризація аналізу витрат на оплату праці

6. Автоматизація аналізу витрат на оплату праці

7. Удосконалення аналізу витрат на оплату праці

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки


Вступ

У народногосподарському економічному комплексі країни функціонує значна кількість бюджетних установ і організацій. Згідно Закону про бюджет виділяються грошові кошти для забезпечення функціонування установ науки, освіти, культури, медицини та інших організацій невиробничої сфери. Ці грошові кошти мають суворо цільове призначення, а статті витрат визначені законодавством.

Актуальність теми курсової роботи

Бюджетні установи отримують кошти не тільки із державного бюджету, але із інших (не бюджетних) джерел, видатки використання яких регламентується затвердженими кошторисами по їхньому кожному конкретному виду.

Ефективне управління бюджетними установами і раціональне використання як бюджетних, так і не бюджетних коштів створює об’єктивну необхідність в організації економічного аналізу показників розвитку мережі бюджетних установ (об’ємів робіт) та використання факторів їх діяльності. В бюджетних установах є характерні для них об’єкти економічного аналізу: видатки (касові і фактичні), які здійснюються за рахунок бюджетного фінансування і не бюджетних джерел. Крім того, в країні розроблені та затверджені умови оплати праці робітників для кожної галузі бюджетної діяльності.

Велике значення при аналізі в централізованих бухгалтеріях бюджетних установ має зіставлення зведених даних, що виконується переважно шляхом підсумовування показників по окремих установах. Широке застосування повинні мати й угруповання витрат, наприклад по видах витрат. Метод угруповань дозволяє вирішувати важливі задачі аналізу - пояснити залежність між окремими факторами виконання кошторису витрат бюджетних установ.

Через весь процес аналізу повинний проходити прийом порівняння, що можливий тільки за умови порівнянності дані виконання кошторисів витрат бюджетних установ.

Для подолання недоліків в аналітичній роботі потрібно насамперед подальше удосконалювання господарського механізму, створення таких умов роботи бюджетних установ, при яких пошук резервів став би насущною потребою як для їхнього керівництва, так і для колективу. Головний шлях до досягнення цієї мети - оцінка роботи установ не по виконанню плану взагалі, а по підвищенню рівня використання ресурсів і якості послуг, що робляться.

Регламентація аналітичної роботи в установі полягає у визначенні обов'язкового мінімуму питань, що повинні піддаватися аналізу щорічно, щокварталу, щомісяця, В обов'язковий мінімум повинне ввійти складання аналітичних таблиць по типових формах як бази без текстового аналізу.

Мета і завдання курсової роботи

Метою курсової роботи є розгляд загальних питань організації аналізу витрат на оплату праці в сучасних умовах господарювання на базі „Відділення Державного Казначейства у Шевченківському районі м. Києва”, розробка рекомендацій по удосконаленню системи бухгалтерського обліку розрахунків з персоналом.

В даній роботі з урахуванням сучасних вимог висвітленні актуальні питання Аналізу витрат на оплату праці персоналу установи. Аналіз здійснюється на прикладі установи „Відділення Державного Казначейства у Шевченківському районі м. Києва” .


Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аналіз трудових ресурсів підприємства
- Аналіз трудових ресурсів та на оплату праці в закладах освіти
- Аналіз використання робочого часу і продуктивності праці
- Аналіз трудових ресурсів підприємства та ефективності їх використання
- Аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємства
- Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
- Аналіз трудових ресурсів та забезпеченості ними підприємства
- Економічний аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці
- Аналіз трудових ресурсів і фонду оплати праці
- Трудові ресурси сільського господарства та шляхи підвищення ефективності їх використання

Всі курсові з аналізу праці та її продуктивності

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку