Методика аналізу витрат на оплату праці


Методичні прийоми аналізу витрат на оплату праці

Існує великий арсенал методів (прийомів) кількісного виміру факторів:

математичн методи ,

економіко-математичні методи,

статистичні методи,

методи колективної творчості і наукової прогностики (метод "мозкової атаки", метод "Дельфи", метод "635", спосіб прогнозування за аналогією й ін.).

Для методу економічного аналізу характерне використання логічних правил, що знаходять конкретне вираження в прийомах аналізу, що забезпечують одержання кількісної і якісної характеристики змін рівня окремих показників діяльності установ, визначення ступеня впливу на них окремих факторів.

Фактори, що вплавають на витрати

У залежності від цілей, задач і об'єктів вивчення використовуються різноманітні прийоми дослідження, кожний з який характеризується визначеним складом досліджуваних показників, вимогами до їхнього виміру, способами виміру впливу факторів.

До найбільш розповсюджених відносяться прийоми: порівняння економічних параметрів показників,
групування,
елімінування і його різновиди,
деталізації,
розрахунку абсолютних і відносних величин,
динамічних рядів,
експертних оцінок,
балансовий і сальдовий прийоми,
економіко-математичні методи.

Багато хто з них застосовуються й в інших науках математиці, математичній статистиці, бухгалтерському обліку й ін. В економічному аналізі прийоми здобувають цільовий характер у результаті пристосування до його предмета. У зв'язку з цим не будемо докладно зупинятися на сутності і змісті окремих прийомів, використовуваних при аналізі господарської діяльності бюджетних установ, а покажемо їхнє конкретне застосування при визначенні впливу факторів на зміну результативних показників аналізу використання праці і заробітної плати.

Істотний елемент змісту аналізу господарської діяльності - детальне дослідження умов, що породжують фактори, чи підсилюють послабляють їхній вплив на зміну результативного показника. Якщо умови сприяють розвитку позитивних факторів, то їх варто закріпити, а якщо породжують чи збільшують дію негативних факторів, то усунути їх якнайшвидше . Як закріплення, так і усунення обставин, що обумовлюють дію факторів, ведеться на основі результатів аналізу за допомогою розробки конкретних заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання бюджетних витрат з наступним виробленням ефективних варіантів рішення поставленої задачі. На базі цих варіантів приймається оптимальний план і набір конкретних керівних і регулюючих дій по забезпеченню його реалізації за встановлений термін (плановий рік, за два чи три роки на яку-небудь перспективу).


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аналіз трудових ресурсів підприємства
- Аналіз трудових ресурсів та на оплату праці в закладах освіти
- Аналіз використання робочого часу і продуктивності праці
- Аналіз трудових ресурсів підприємства та ефективності їх використання
- Аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємства
- Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
- Аналіз трудових ресурсів та забезпеченості ними підприємства
- Економічний аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці
- Аналіз трудових ресурсів і фонду оплати праці
- Трудові ресурси сільського господарства та шляхи підвищення ефективності їх використання

Всі курсові з аналізу праці та її продуктивності

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку