Аналіз витрат на оплату праці на основі застосування сучасних інформаційних технологій


Цілі використання комп’ютерної техніки для аналізу

Велика роль приділяється удосконалюванню керування бюджетними установами. Науковий рівень керування припускає всебічний розвиток аналітичної роботи. Аналіз господарської діяльності - це етап, що передує ухваленню рішення. Він покликаний обґрунтувати прийняте рішення й оцінити його наслідки з позицій економічної ефективності.

Для того щоб об'єктивно оцінити виконання кошторису витрат установи, необхідно всебічно розглядати фактори, що впливають на результати виконання кошторису. Разом з тим цінність економічного аналізу полягає не тільки у виявленні факторів, що впливають на процес виконання кошторису витрат, але й у тім, щоб розробити конкретні пропозиції по усуненню небажаних явищ, тобто аналіз повинний бути діючим, конкретним і оперативним. Це у свою чергу вимагає розвитку й удосконалювання методики й організації аналізу господарської діяльності в бюджетних установах.

Організація комп’ютеризації аналізу

Комп'ютеризація економічної роботи сприяє розвитку якісно нового підходу до організації, проведенню й узагальненню результатів аналізу. Суть його полягає в тому, що користувач задає загальний напрямок аналізу, а ЕОМ визначає інформацію, необхідну для рішення поставленої задачі, автоматично витягає її з бази даних, записаної на машинних носіях, запитує відсутні чи уточнюючі дані, програмно обробляє вихідну інформацію, логічно аналізує отримані результати і видає підсумкову інформацію. Економісту-аналітику потрібно лише узагальнити результати роботи системи і здійснити їхню прив’язку до конкретного об'єкта аналізу.

При використанні комп'ютерної техніки й ЕОМ з'явилася можливість формування в потрібний момент часу більшості оперативних і інших аналітичних показників економічної і соціальної діяльності установ там, де виникає вихідна інформація і необхідні ці показники. Як наслідок, значно зменшується довжина інформаційних потоків, знижується імовірність появи помилок при наборі і передачі даних. Крім того, ці дані можна в будь-який момент коректувати, звільнятися від непотрібної, марної і навіть шкідливої інформації. Продуктивність, технічні можливості сучасних ЕОМ дозволяють здійснювати економічний аналіз практично всієї техніко-економічної інформації, що вводиться в пам'ять обчислювальних машин, і забезпечувати безперервність аналізу в міру введення в них вихідних даних.

Особливе місце в аналізі приділяється обчислювальній техніці. Облік матеріалів з використанням електронно-обчислювальних машин охоплює досить широке коло задач, зв'язаних з рухом матеріалів у процесі господарської діяльності< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аналіз трудових ресурсів підприємства
- Аналіз трудових ресурсів та на оплату праці в закладах освіти
- Аналіз використання робочого часу і продуктивності праці
- Аналіз трудових ресурсів підприємства та ефективності їх використання
- Аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємства
- Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
- Аналіз трудових ресурсів та забезпеченості ними підприємства
- Економічний аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці
- Аналіз трудових ресурсів і фонду оплати праці
- Трудові ресурси сільського господарства та шляхи підвищення ефективності їх використання

Всі курсові з аналізу праці та її продуктивності

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку