Комп’ютеризація аналізу витрат на оплату праці


Процес комп’ютеризації аналізу

Порівнянність порівнюваних показників процесу виконання кошторису може бути досягнута і шляхом розрахунку середніх і відносних величин. Середні величини є важливим показником при аналізі середньої заробітної плати одного працівника, числа днів функціонування ліжка в рік, вартості змісту однієї дитини в дитячих дошкільних установах.

Відносні величини характеризують рівень виконання плану витрат у порівнянні з планом і минулим періодом.

З розвитком науково-технічного прогресу, появою електронно-обчислювальних машин стали широко застосовуватися економіко-математичні методи, що використовують в економічних розрахунках обчислювальний апарат вищої математики для вивчення явищ, між якими отсутствует функціональна залежність. Саме ці методи і дозволяють удосконалювати і розвивати методику аналізу господарської діяльності бюджетних установ.

Їхнє застосування підвищує:

• ефективність аналізу за рахунок розширення досліджуваних факторів, обґрунтування прийнятих управлінських рішень,

• вибору оптимального варіанта використання (виробничих) бюджетних засобів.

Методи комп’ютеризації аналізу витрат на оплату праці

До цих методів відносяться:

a. кореляційно-регресійний аналіз,

b. лінійне програмування,

c. теорія масового обслуговування й ін.

Так, лінійне програмування дозволяє вибрати оптимальний план з декількох можливих, а різні їхні варіанти зв'язані з неоднаковими матеріальними і трудовими витратами. За допомогою критерію оптимальності встановлюють оптимальний план. Це дозволяє визначити вплив факторів на результативний показник при наявності маси спостережень по кожному з досліджуваних факторів і показників. Критерій оптимальності може застосовуватися в тих випадках, коли неможливо проаналізувати показники і фактори шляхом прямого чи рахунка порівняння даних. Лінійне програмування, як і кореляційно-регресійний аналіз, легко реалізується на ЕОМ.

Успіх усякої роботи предрешает її раціональна організація. Це цілком відноситься і до аналізу. Перебування такої форми проведення аналітичної роботи, яка б сприяла залученню до неї уваги всього колективу працівників і активній участі усіх функціональних підрозділів установи, є першочерговою задачею удосконалювання аналізу.

Різноманіття і суперечливість факторів, що впливають на стан керованої системи, обумовлюють складність і трудомісткість аналітичної роботи.

Для оцінки технічної, економічної і соціальної сторін господарської діяльності в їхньому реальному взаємозв'язку і взаємозалежності необхідна погоджена аналітична робота всіх працівників керування, персоналу економічних, технічних і комерційних служб, використання знань різних фахівців - бухгалтерів, фінансистів, технологів, соціологів, математиків, фахівців з механізованої обробки інформації, програмістів. Для забезпечення високого рівня аналітичної роботи необхідно знайти ефективні організаційні форми обов'язкової участі і проведення аналізу працівників усіх функціональних підрозділів підприємства, що приймають управлінські рішення.

Цього можна досягти, якщо загальне керівництво, контроль і координацію окремих розділів і аспектів аналізу, аналітичну обробку інформації, узагальнення результатів у вільних аналітичних записках зосередити в спеціальній службі економічного аналізу.

На сучасному етапі технічного розвитку можлива передача на ЕОМ матеріалів, необхідних для прийняття управлінським апаратом оптимальних чи близьких до оптимальних рішень.

Доцільно звільнити всі служби, що займаються керуванням окремими сторонами й об'єктами господарської діяльності, від збору аналітичної інформації і її аналітичної обробки і зосередити ці види робіт в одному підрозділі управлінського апарата (планово-фінансовому відділі). Єдина інформаційна служба повинна одержувати всю інформацію й аналітично обробляти її в розрізах, необхідних для керування всіма об'єктами і сторонами діяльності підприємства (установи). Ця служба повинна передавати іншим підрозділам апарата керування аналітично оброблену інформацію в ті терміни й у тій формі, що вимагаються останнім для прийняття рішень.< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аналіз трудових ресурсів підприємства
- Аналіз трудових ресурсів та на оплату праці в закладах освіти
- Аналіз використання робочого часу і продуктивності праці
- Аналіз трудових ресурсів підприємства та ефективності їх використання
- Аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємства
- Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
- Аналіз трудових ресурсів та забезпеченості ними підприємства
- Економічний аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці
- Аналіз трудових ресурсів і фонду оплати праці
- Трудові ресурси сільського господарства та шляхи підвищення ефективності їх використання

Всі курсові з аналізу праці та її продуктивності

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку