Аудит операцій з необоротними активами


Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра фінансового аналізу і контролю

Курсова робота

на тему:

Аудит операцій з необоротними активами підприємства

(на матеріалах ТОВ «Меркуріус» м. Київ)

Київ 2016


ЗмістВступ

Розвиток ринкових відносин в Україні призводить до актуалізації таких ринкових економічних категорій, як економічний потенціал підприємства, невід’ємною складовою якого є необоротні активи. Операції з необоротними активами відіграють все вагомішу роль у фінансово-господарській діяльності суб’єктів національної економіки.

Наявність у підприємства достатньої кількості необхідних необоротних активів за умови ефективного їх використання свідчить про високий рівень організації діяльності підприємства. Інформація щодо наявності та стану необоротних активів є актуальною при розробці стратегічних планів підприємства, прийнятті інвестиційних рішень тощо. Саме це обумовлює зростання ролі аудиту наявності, руху і ефективного використання необоротних активів в управлінні підприємством і обумовлює актуальність обраної теми.

Метою курсової роботи є вдосконалення аудиту операцій з необоротними активами на основі дослідження нормативно-правових документів, спеціальної економічної літератури з обраної проблеми та критичного аналізу практики аудиторського процесу на базовому підприємстві.

Мета даного дослідження обумовлює перелік завдань, до яких належать:

вивчення нормативно-правової бази та економічною літератури з питань аудиту операцій необоротними активами в державних торговельних підприємствах;

характеристика економічної сутності та класифікація необоротних активів державних торговельних підприємств;

вивчення інформаційної бази аудиту операцій з необоротними активами;

розробка положень щодо організації та методики проведення аудиту операцій необоротними активами підприємств умовах застосування сучасних інформаційних технологій;

формування висновків та пропозицій з питань удосконалення аудиту операцій з необоротними активами в умовах ринкової економіки в Україні.

Наукова новизна курсової роботи полягає у вдосконаленні аудиторських процедур, порядку і методів проведення перевірки, внутрішньогосподарського контролю з елементами економічного аналізу для державних підприємств на основі дослідження практики аудиту операцій з необоротними активами та вивчення нормативно-правової бази і економічної літератури з даної проблеми.

Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять законодавчі та нормативні акти України, наукові праці з даної проблеми вітчизняних та зарубіжних вчених. У процесі дослідження використано розрахунково-аналітичні методи, документальні методи, методи узагальнення та реалізації результатів аудиту операцій з необоротними активами.

Предмет дослідження – організація і методика аудиту операцій з необоротними активами.

Об’єктом дослідження є операції з необоротними активами ТОВ «Меркуріус».

Практичне значення результатів курсової роботи полягає у застосуванні запропонованих рекомендацій щодо організації та методики аудиту операцій з необоротними активами як у аудиторській роботі ТОВ «Меркуріус», так і на інших аналогічних підприємствах.Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит необоротних активів на підприємствах різних форм власності
- Аудит необоротних активів торговельних підприємств
- Аудит необоротних активів підприємства
- Аудит амортизації і зносу необоротних активів підприємства
- Аудит необоротних матеріальних активів підприємства
- Аудит необоротних активів виробничих підприємств
- Аудит амортизації інших необоротних матеріальних активів
- Аудит необоротних активів підприємства торгівлі, якості та ефективності їх використання

Всі курсові з аудиту необоротних активів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку