Огляд спеціальної літератури з аудиту необоротних активів

Огляд спеціальної літератури з аудиту операцій з необоротними активами

У табл. 3.2 наведено стислу характеристику основних літературних джерел, присвячених питанням обліку, аналізу, аудиту необоротних активів.

Таблиця 3.2

Характеристика літературних джерел

Назва, місце і рік видання

Короткий зміст

Використання при написанні роботи

1

2

3

Алексєєва А.В., Бакун Ю.В. Облік нематеріальних активів та МШП: Навчальний посібник.-К.: 2000

Висвітлюються основні етапи бухгалтерського обліку нематеріальних активів та МШП ні підприємствах.

При висвітленні основних етапів здійснення бухгалтерського обліку нематеріальних активів та МШП ні підприємствах.

Бардаш С.В. та ін. Аудит: Практикум. Навч. Посіб. для студентів вузів спец. 7.050106 «облік і аудит». – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 384 с.

Висвітлює основні теоретичні положення стосовно проведення контрольних процедур на промислових підприємствах.

При висвітленні питання стосовно побудови і проведення контролю стану основних засобів і матеріальних цінностей на промислових підприємствах

Білуха М.Т. Аудит. – Дніпропетровськ: Преском, 2000.

Висвітлює основні теоретичні положення аудиту з наукової точки зору.

При висвітленні питання стосовно побудови і методології проведення контролю і аудиту.

Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник. – К., 2000.

Висвітлюються основні теоретичні аспекти бухгалтерського обліку на підприємствах.

При висвітленні основних етапів здійснення бухгалтерського обліку на підприємствах.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. – Житомир: ЖІТІ, 2000

Викладає базові знання і практичні навички в оперативно-бухгалтерській діяльності структур з різними формами власності на основі використання останніх нормативних документів, діючих в Україні.

При висвітленні довідково-інформаційних відомостей стосовно стану обліку необоротних активів на базовому підприємстві для написання роботи.

Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. основи економічних знань: Навч. посіб.- К.: Вища шк., 2000. – 544с.

Висвітлює основні теоретичні положення економічної науки, розкриває закони ринку та механізми їхньої реалізації, методи господарювання, економічну політику держави, проблеми і суперечності практичної діяльності в різних сферах економіки.

При висвітленні питання стосовно загальноекономічних аспектів необоротних активів.

Горицька Н.Г. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні з 2000. – К.: Бухгалтерія. Податки. Бізнес., 2000, - 256с.

Викладає базові знання і практичні навички з бухгалтерського обліку і звітності в Україні з 2000 року на основі використання останніх нормативних документів, діючих в Україні.

При висвітленні довідково-інформаційних відомостей стосовно стану обліку необоротних активів на підприємствах для написання роботи.

Горицька Н.Г. Новий бухгалтерський облік. – К.: Техніка, 2000. – 256с.

Висвітлюються основні теоретичні та практичні аспекти бухгалтерського обліку.

При висвітленні основних етапів здійснення бухгалтерського обліку.

Горицька Н.Г. Основні фонди і інвестиції. – К.: Техніка, 2000, - 80с.

Висвітлюються основні теоретичні та практичні аспекти бухгалтерського обліку основних засобів та інвестицій на підприємствах.

При висвітленні основних етапів здійснення бухгалтерського обліку основних засобів та інвестицій.

Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю і аналізу. К.; 2000

Висвітлює питання організації бухгалтерського обліку, економічного контролю і аналізу в умовах переходу України до ринкових відносин.

При висвітленні теоретичних аспектів побудови облікового, контрольного і аналітичного процесів у сучасних умовах господарювання.

Стосовно представлених у переліку літературних джерел слід вказати, що вони виступають науковою базою для оволодіння теоретичними і практичними знаннями в області бухгалтерського обліку, аудиту фінансово-господарської діяльності, а саме необоротних активів підприємства. Ці підручники містять в собі той необхідний потенціал знань, який є достатнім для повного опанування теоретичних аспектів вказаних економічних наук, що дозволяє в повній мірі застосувати їх на практиці та набути професійних якостей майбутнім фахівцям.

Крім того, у цих джерелах порядок описання є більш послідовним і починається з визначення об’єктів контролю, джерел інформації та методичних прийомів або процесів, що дозволяє чітко визначитися з цілями перевірок та методами, що мають застосовуватися.< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит необоротних активів на підприємствах різних форм власності
- Аудит необоротних активів торговельних підприємств
- Аудит необоротних активів підприємства
- Аудит амортизації і зносу необоротних активів підприємства
- Аудит необоротних матеріальних активів підприємства
- Аудит необоротних активів виробничих підприємств
- Аудит амортизації інших необоротних матеріальних активів
- Аудит необоротних активів підприємства торгівлі, якості та ефективності їх використання

Всі курсові з аудиту необоротних активів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку