Організаційно-економічна характеристика підприємства

Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Меркуріус»

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Меркуріус», на матеріалах якого виконано дану курсову роботу, є юридичною особою, а отже, має круглу печатку, штамп, бланк з відповідними реквізитами, товарний знак, відокремлене майно, основні та оборотні засоби, самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в банках і може укладати від власної особи різноманітні угоди на території України та за кордоном.

ТОВ «Меркуріус» засновано 23 червня 1997 року в місті Києві. За рішенням правління на підприємстві створено резервний капітал, розмір якого складає 25% статутного капіталу. Резервний капітал використовується на покриття збитків.

Головною метою діяльності ТОВ «Меркуріус» є отримання прибутку на основі забезпечення потреб юридичних та фізичних осіб у товарах , роботах, послугах.

Предметом діяльності ТОВ «Меркуріус» є:

здійснення торговельно-закупівельної та виробничої діяльності;

здійснення роздрібної торгівлі меблями та супутніми товарами через

роздрібну торговельну мережу;

організація виставок та ярмарок;

купівля, продаж та оренда майна;

надання різноманітних платних послуг населенню;

інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству після внесення їх до Статуту.

ТОВ «Меркуріус» реалізує товари, виконує роботи та послуги за цінами, що визначає самостійно або на договірній основі.

Розрахунки виконуються у встановленому порядку через установи банку. Розрахунки готівкою здійснюються відповідно до чинного законодавства.

Відповідальність за фінансово-господарську діяльність несе директор, який визначає організаційну структуру ТОВ «Меркуріус» відповідно до стратегії і тактики розвитку підприємства (рис. 1.5).

Організаційна структура ТОВ «Меркуріус»

Дослідження основних результатів діяльності ТОВ «Меркуріус» протягом 2013 – 2015 років дозволяє оцінити їх загалом позитивно (табл.4.1).

Загальне збільшення доходу від реалізації товарів на 262,4% порівняно з 2013 роком свідчить про інтенсивний розвиток підприємства у досліджуваному періоді.

Таблиця 4.1

Динаміка основних результатів діяльності ТОВ «Меркуріус»

Показники

Рік

Відхилення ( + ; - ) від

2013

2014

2015

2013

2014

тис. грн.

%

тис. грн.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Дохід від реалізації товарів, тис. грн.

397,6

858,5

1440,8

1043,2

262,4

582,3

67,8

2. Чистий дохід (виручка) від реалізації товарів, тис грн.

345,6

718,9

1208,3

862,7

249,6

489,4

68,1

3. Собівартість реалізованих товарів, тис. грн.

274,7

677,4

989,5

714,8

260,2

312,1

46,1

4. Валовий прибуток,тис.грн.

70,9

105,1

218,9

148,0

208,5

113,8

108,3

5. Інші операційні доходи, тис. грн.

15,9

28,3

9,5

-6,4

-40,4

-18,8

-66,5

6. Адміністративні витрати, тис. грн.

39,2

73,4

98,6

59,4

151,5

25,2

34,4

7. Витрати на збут, тис. грн.

20,6

23,1

43,7

23,1

112,0

20,6

89,3

8. Інші операційні витрати, грн. тис.

5,7

10,7

52,2

46,5

816,9

41,5

387,5

9. Прибуток від операційної діяльності, тис. грн.

21,3

26,1

33,8

12,5

58,6

7,7

29,3

10. Прибуток від звичайної діяльності, тис. грн.

10,7

12,5

23,2

12,5

115,8

10,7

85,4

11. Чистий прибуток,тис.грн.

10,7

12,5

23,2

12,5

115,8

10,7

85,4

12. Рентабельність капіталу, %

4,44

4,54

9,16

4,73

106,6

4,62

101,9

13. Рентабельність реалізованих товарів, %

1,66

1,74

1,92

0,26

15,9

0,18

10,3

14. Рентабельність активів, %

2,17

3,54

4,28

2,11

96,9

0,74

20,9

Суттєвим для оцінки діяльності є той факт, що собівартість реалізованих товарів зростала уповільненими порівняно з доходом від реалізації темпами, що призвело до суттєвого збільшення валового прибутку як порівняно з 2013, так і порівняно з 2014 роком. Як позитивний чинник треба відмітити також тенденцію зниження приросту адміністративних витрат: 151,5% порівняно з 2013 роком і 34,4% порівняно з 2014 роком.

Негативно вплинуло на фінансові результати діяльності підприємства суттєве зменшення абсолютного розміру інших операційних доходів та високі темпи приросту витрат на збут і інших операційних витрат протягом всього досліджуваного періоду.

Разом з тим, діяльність ТОВ «Меркуріус» заслуговує на досить високу оцінку, яку підтверджує стабільний приріст рентабельності реалізованих товарів, активів та капіталу підприємства. Відібрані для аналізу показники рентабельності засвідчують ефективність використання товарних ресурсів (рентабельність реалізованих товарів), майнового потенціалу (рентабельність активів) і власного капіталу (рентабельність капіталу) підприємства.

Отже, в цілому діяльність підприємства за чотири роки можна вважати ефективною на тій підставі, що всі перелічені показники мають тенденцію до зростання: зросли обсяги реалізації товарів, а отже і фінансові результати, що свідчить про досить продуману і зважену політику управління господарськими процесами. Позитивні зміни у діяльності ТОВ «Меркуріус» відбулись за рахунок збільшення ресурсного потенціалу підприємства, продуманої маркетингової політики, що дозволило підприємству за досліджуваний період більше, ніж утричі підвищити обсяг реалізації товарів і послуг і суттєво збільшити на цій основі чистий прибуток.< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит необоротних активів на підприємствах різних форм власності
- Аудит необоротних активів торговельних підприємств
- Аудит необоротних активів підприємства
- Аудит амортизації і зносу необоротних активів підприємства
- Аудит необоротних матеріальних активів підприємства
- Аудит необоротних активів виробничих підприємств
- Аудит амортизації інших необоротних матеріальних активів
- Аудит необоротних активів підприємства торгівлі, якості та ефективності їх використання

Всі курсові з аудиту необоротних активів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку