Аудит цінних паперів підприємства

Міністерство освіти і науки України
Курсова робота


ТЕМА: Аудит цінних паперів підприємства
Київ – 2016Зміст

Вступ

1. Економічна сутність цінних паперів

2. Організаційно-економічна характеристика підприємства

3. Аналіз основних показників діяльності підприємства

4. Огляд нормативно-правової бази та економічної літератури

5. Методика здійснення аудиту операцій з цінними паперами

6. Проблеми аналізу операцій із цінними паперами в акціонерних товариствах

7. Інформаційна база здійснення аналізу аудиту операцій із цінними паперами в акціонерних товариствах

8. Аудит операцій з цінними паперами підприємства

9. Порядок здійснення аудиту операцій із цінними паперами

10. Порівняння діючого порядку обліку і аудиту із міжнародними стандартами

11. Здійснення аудиту операцій із цінними паперами в умовах комп’ютерної обробки даних

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури


Вступ

Актуальність теми

У процесі розвитку ринкових відносин в Україні така економічна категорія, як цінні папери, стає більш конкретною не лише для акціонерних товариств, а й для підприємств із різними формами власності. У повсякденний оборот підприємств входять операції із акціями, банківськими векселями, депозитними сертифікатами, казначейськими зобов'язаннями, облігаціями та іншими видами цінних паперів. Для підприємств реальним стає одержання вексельного кредиту або проведення даної операції під заставу цінних паперів і не тільки державних. Для акціонерних товариств, утворених в результаті приватизації, реальною стає і вторинна емісія акцій.

Цінні папери в українській економіці не тільки є одним із найбільш ефективних засобів акумуляції вільних капіталів, але й сприяють їх цілеспрямованому переміщенню в найбільш перспективні галузі та підприємства.

Мета дослідження

Розробка рекомендацій щодо вдосконалення аудиту операцій із цінними паперами на основі теоретичного вивчення проблем та критичного аналізу практики аудиторського процесу на акціонерному товаристві КІНТО.

Завдання дослідження

Ознайомлення із економічною літературою з питань аудиту операцій із цінними паперами в акціонерних товариствах.

Теоретичне вивчення порядку організації та методики проведення перевірок та перевірок операцій із цінними паперами в акціонерних товариствах з елементами економічного аналізу.

Визначення необхідності застосування ЕОМ при здійсненні аудиторських робіт.

Формування висновків та пропозицій з цих питань в умовах ринкової економіки в Україні та реалізації їх на практиці.

Наукова новизна

В своїй роботі я здійснила аудит операцій із цінними паперами облік яких з 1 січня 2016 року акціонерними товариствами повинен був вестися за новим планом рахунків. АТ КІНТО на момент написання моєї курсової роботи бухгалтерський облік вівся за старим планом рахунків.

Методи дослідження

Під час проведення дослідження операцій із цінними паперами акціонерного товариства КІНТО я для виконання завдань моєї курсової роботи використовувала слідуючі методи дослідження.


Економічна сутність цінних паперів


Розглянемо рух акцій як у закритому так і у відкритому акціонерному товаристві. У закритому акціонерному товаристві процеси інвестування та реінвестування, розміщення кожної чергової емісії акцій або облігацій носять характер замкнутого кола та лягають на плечі акціонерів, кількість яких при збільшенні статутного капіталу майже не змінюється, що, як правило, визначено статутом закритого товариства (рис.1.3).

Первинне розміщення (переплати) акцій в акціонерному товаристві

Саме тому можливостей акціонерів-учасників закритого товариства недостатньо, щоб здійснити капітальну реконструкцію виробництва, кожні 5-7 років впроваджувати нові технології для подальшого розширення, розвитку та оновлення виробничої бази підприємства.

Успішне виконання даних завдань, як показує світовий досвід, можливе лише в умовах акціонерного товариства відкритого типу.

Не обмежуючись замкненим колом акціонерів, відкрите товариство спроможне залучити значно більше коштів від численних інвесторів для оновлення своєї виробничої бази. До того ж цінні папери відкритого товариства, як правило перебувають у ринковому обігу (тобто приймають участь у операціях із цінними паперами фондового ринку), що сприяє підвищенню їх курсу (рис.1.4).


- Державна комісія по цінним паперам та фондовому ринку та її територіальні відділення,

- Антимонопольний комітет України.

На даний момент зростає роль такого виду контролю, як незалежний аудит. Основним законодавчим документом, що регулює аудиторську діяльність в Україні є Закон України [10]. А також набули чинності з 1 січня 2015 року «Кодекс професійної етики аудиторів України» та «Національні нормативи аудиту», прийняті Аудиторською Палатою України.

Однією із складових частин фінансового результату діяльності акціонерного товариства є доходи або збитки від операцій із цінними паперами. Виходячи із цього в програмі проведення аудиту в обов'язковому порядку передбачається процедура аудиту операцій із цінними паперами.

Аудит операцій із цінними паперами – це система спостереження та перевірки відповідності процесу випуску, обігу та реалізації цінних паперів, управлінським рішенням, законодавчим актам та нормативним документам, встановлення результатів управлінського впливу на фінансову діяльність підприємства виявленням відхилень, допущених у ході використання цих рішень.


Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит операцій з акціями, облігаціями, векселями і іншими цінними паперами
- Аудит операцій з цінними паперами підприємства

Всі курсові з аудиту цінних паперів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку