Аудит цінних паперів за міжнародними стандартами аудиту

МСФЗ 25 розкриває поняття справедливої реальної вартості.

Справедлива (реальна) вартість – це сума, на яку можна обміняти актив між добре усвідомленим бажанням здійснити операцію покупцем та продавцем, незалежним один від одного.

У МСФЗ 25 параграфу 15 визначено, що собівартість інвестицій повинна включати і витрати на придбання, брокерські та банківські комісійні збори, гонорари, мито. В цьому є відмінність структури собівартості за П(С)БО 12.

Згідно МСФЗ 25 порядок зарахування на баланс короткострокових та довгострокових активів відрізняється. Він залежить від виду інвестицій:

• короткострокові інвестиції зараховуються на баланс:

1) по ринковій вартості,

2) по меншому із двох значень: собівартості або ринковій вартості.

При цьому балансова вартість повинна визначатися в цілому по методу сукупного портфеля – або по категоріям інвестицій, або по окремим інвестиціям;

• довгострокові інвестиції зараховуються на баланс;

1) по собівартості,

2) по переоціненій вартості,

3) по меншому із двох значень; собівартості та ринкової вартості.

Визначаються по методу портфелю інвестицій.

Отже, аудитору та контролеру необхідно досконально вивчити перераховані вище методики визначення вартості фінансових інвестицій.< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит операцій з акціями, облігаціями, векселями і іншими цінними паперами
- Аудит операцій з цінними паперами підприємства

Всі курсові з аудиту цінних паперів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку