Здійснення аудиту операцій із цінними паперами в умовах комп’ютерної обробки даних

Постановка завдання та формування вхідної інформації

Щоб успішно здійснити аудиторську перевірку операцій із цінними паперами в акціонерних товариствах в умовах ринкових відносин. Необхідно мати надійну і повну інформацію про попит, ціни та конкуренцію на фондовому ринку. Інформація стає єдиним із першочергових ресурсів, значення якої ні в якій мірі не менше, ніж значення матеріальних трудових та інших ресурсів.

Важливим елементом інфраструктури сучасного суспільства є інформаційна технологія. Вона передбачає якісно нову організацію збору, переробки та доведення інформації до області використання масових моделей персональних ЕОМ.

Організаційно-економічна сутність завдання аудиту операцій із цінними паперами полягає у відповідності фінансово-господарської діяльності підприємства чинному законодавству України, у відповідності записів бухгалтерського аналітичного і синтетичного обліків первинним документам у правильному і своєчасному документальному оформленні цих господарських операцій та ін.

Алгоритм здійснення та формування вихідної форми завдання

Для здійснення аналітичної обробки економічної інформації в сучасних умовах на підприємстві найбільш зручно та доцільно застосовувати програму EXCEL. За допомогою простих внутрішніх функцій програми виконуються всі необхідні розрахунково-аналітичні роботи та представляються результати в необхідній формі (у вигляді таблиць або графіків).< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит операцій з акціями, облігаціями, векселями і іншими цінними паперами
- Аудит операцій з цінними паперами підприємства

Всі курсові з аудиту цінних паперів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку