Організаційно-економічна характеристика підприємства

Організаційна структура базового підприємства

Курсова робота виконана на матеріалах бухгалтерського обліку та фінансовій звітності ВАТ “КІНТО” за 1 півріччя 2013 – 2016 років (додаток А1-8). Акціонерна компанія “КІНТО” – один із лідерів інвестиційного бізнесу в Україні. Діяльність Компанії зосереджена на вирішенні нагальної проблеми приватизованих підприємств: дефіцит оборотних коштів при відсутності бюджетного фінансування.

АТ КІНТО засновано у березні 1992 року з центральним офісом у Києві. Протягом 1992 – 2013 років КІНТО є одним із перших інвестиційних підприємств в Україні:

- прийняло участь у створенні Асоціації торгівців цінними паперами на чолі якого став Президент АТ КІНТО;

- у 1994 році одержало Дозвіл № 5 на здійснення комерційної діяльності із приватизаційними паперами;

- у 1996 році створюється інвестиційний фонд по роботі з грошовими коштами громадян (ІФ КІНТО - Бюджет) та вступає до асоціації Позабіржова фондова торгівельна система (ПФТС);

- у 2013 році понад 25 портфельних інвесторів постійно співпрацюють з Компанією яку визнано найкращою інвестиційною компанією на фондовому ринку України;

- у 2015 році одержує Дозвіл № 7-з на право здійснення професійної депозитної діяльності. Інвестиційна компанія КІНТО є відкритим акціонерним товариством із статутним фондом станом на 1 липня 2016 року 12500,0 тисяч гривень. Який поділяється на 500,0 тисяч простих іменних акцій номінальною вартість 25 гривен кожна.

Акціонерами КІНТО на 1 січня 2016 року було 18 юридичних осіб, які разом володіють 55,36 % акцій. Найбільшими акціонерами є:

- працівники та керівництво Компанії (40,2 %);

- Європейська Приватизаційна та Інвестиційна Корпорація (ЕПІК) (40,0 %);

- Інші акціонери (19,8 %);

- Пан Пітер Голдшайдер, Керуючий Партнер ЕПІК, очолює Спостережну Раду КІНТО.

Обсяг статутного капіталу протягом останніх чотирьох років збільшувався за рахунок нерозподіленого прибутку:

- у 2013 році на 5080,0 тисяч гривень,

- у 2014 році на 4000,0 тисяч гривень,

- у 2015 році на 2500,0 тисяч гривень.

Який був розподілений серед акціонерів пропорційно до кількості належних їм акцій.

Види діяльності підприємства

Як інвестиційна установа, КІНТО надає своїм клієнтам широкий спектр послуг у здійсненні злиттів та поглинань:

- аналіз ринку та конкурентів,

- пошук привабливих об’єктів,

- консультування в ході проведення переговорів,

- організація та допомога у детальному обстеженні підприємства–об’єкта поглинання,

- підготовка документів для участі у тендерах,

- розробка стратегії придбань,

- акумулювання значних пакетів акцій,

- організаційна та інформаційна підтримка в процесі придбань.

КІНТО має досвід надання консультативних послуг українським та міжнародним стратегічним інвесторам у здійсненні злиттів та поглинань підприємств у таких галузях, як:

- постачання мінеральних добрив (поглинання десяти агрохімічних комплексів для створення дистриб’юторської мережі),

- транспорт (Київський та Дніпроджержинський річкові порти),

- виробництво будівельних матеріалів (Подільський гірничо-цементний комбінат, Мамализький алебастровий комбінат),

- машинобудування (Івано-Франківський арматурний завод та Київський завод сантехнічних заготовок),

- харчова промисловість (Київський міський молочний завод «Галактон», Ніженський пивзавод),

- виробництво товарів широкого споживання (Миколаївський парфумерно-косметичний комбінат «Алые паруса», Івано-Франківське підприємство «Шкіряник»),

- хімічна промисловість (Дніпрокисень),

- гірничодобувна промисловість (Завалівський графітовий комбінат).

КІНТО надавало послуги протягом 2013 – 2016 років із корпоративних фінансів клієнтам із різних країн серед яких було багато міжнародних лідерів у своїх галузях. Наприклад, Ляфарж (цемент), Норск Гідро (хімія), АГА (хімія), Сі-Ар-Ейч (цемент), Брюннер Монд (хімія), Юнівелер (харчова та хімічна промисловості), Саманкор (металургія).

З перших днів своєї діяльності компанія КІНТО, як консультант з питань приватизації надавала повномасштабний комплекс консультаційних послуг українським підприємствам під час змін форми власності, а також в процесі післяприватизаційної підтримки. Серед них найкрупніші:

- НАСК «ОРАНТА», колишній «Укрдержстрах»;

- Республіканське торговельне об’єднання «Меблі»;

- Виробниче об’єднання «Азот», м. Дніпропетровськ;

- Кам’янець-Подільський цементний завод;

- та інші.

Поряд із портфельними інвестиціями КІНТО здійснює активний пошук та експертизу інвестиційних проектів для залучення прямих інвестицій безпосередньо у виробництво у вигляді венчурного капіталу. Тільки останнім часом КІНТО прийняло участь у фінансуванні проектів у галузі теплотехніки (ресурсоозброєння), виробництва будівельних матеріалів, надання послуг в мережі Інтернет, банківський та страховий бізнес. Крім того, розглядаються проекти в галузях мікроелектроніки, енергетики, торгівлі, мобільного зв’язку, кувальних матеріалів, харчової промисловості, медицини, будівництва.

До ринків, на яких працює Компанія відносяться:

- ПФТС (Перша фондова торговельна система);

- «Телефонний » ринок.

Безпосередні контакти з індивідуальними інвесторами в регіонах. КІНТО серед перших стало членом та акціонером двох основних інститутів депозитарної інфраструктури фондового ринку:

- МФС

- Національного депозитарію України.

Введення поняття номінального утримувача, прибічником якого виступило КІНТО, дозволило Україні розпочати перехід від системи реєстраторів до більш простої в роботі та дешевої системи депозитарних установ. Щоб клієнти могли повністю скористатися перевагами інституту номінального утримувача, КІНТО отримало ліцензію на право здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів та надає такі послуги:

- зберігання цінних паперів,

- знерухомлення цінних паперів та перетворення нерухомих цінних паперів в документальну форму,

- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках клієнтів (зокрема – реєстрація переходу прав власності),

- представницькі та інформаційні послуги.

В 2015 році на конкурсній основі КІНТО було відібрано уповноваженим зберігачем для надання послуг регіональним відділенням ФДМУ по Києву та Київській області.

Одним із важливих напрямків діяльності КІНТО – є управління портфелями його клієнтів та надання консультацій по них. Діяльність із управління активами КІНТО розпочало першими ще в 1994 році, коли почали працювати перші інвестиційні фонди КІНТО:

- Достаток,

- Полінвест,

- Народний інвестиційний фонд «КІНТО»,

- Агропромінвест.

Ці фонди були створені для залучення приватизаційних майнових сертифікатів громадян України та придбання за них акцій підприємств, що приватизувалися. Також КІНТО було засновано фонд «КІНТО – бюджет» для залучення грошових коштів населення для придбання облігацій внутрішньої державної позики України.

В 1995 КІНТО разом з ЕПІК та Вассештейн Перелла започаткували перший фонд портфельних інвестицій в Україні New Ukrain Partners.

На сьогоднішній день КІНТО є консультантом з управління активами фонду (Ukrainian Dolphin Fund). Інвестиційний портфель під управлінням КІНТО, станом на 1 січня 2016 року складався:

- гірничодобувна промисловість та будівельні матеріали - (13 підприємств) 9,0 %;

- енергетика (18 підприємств) 19,4 % ;

- машинобудівна промисловість (11 підприємств) 6,8 % ;

- металургія (15 підприємств) 19,3 % ;

- харчова промисловість та товари широкого вжитку (12 підприємств) 4,8 %;

- хімічна та нафтохімічна промисловість (10 підприємств) 35,8%;інші (6 підприємств) 4,9 % .

Структура управління підприємством

Збори акціонерів є вищим керівним органом товариства. Серед керівних органів також виділяються Спостережну раду та Раду директорів. У товаристві є і контролюючий орган – це Перевірочна комісія.

Члени Спостережної ради обираються на Зборах акціонерів для здійснення нагляду за діяльністю Ради директорів та для вирішення питань, що належать до компетенції Спостережної ради. Спостережна рада складається із 5 чоловік, які обираються на Зборах акціонерів на один календарний рік, і які не можуть бути членами Ради директорів та Перевірочної комісії. Спостережна рада призначає Президента. Рада директорів товариства являється його виконавчим органом і має у своєму складі:

- два віце-президента по роботі із цінними паперами і управлінню активами та з корпоративних фінансів та корпоративного управління;

- фінансовий директор, керує фінансово-економічною службою;

- виконавчий директор, забезпечує адміністративне керівництво, веде облік операцій із цінними паперами, відповідає за виконання угод, дотримання нормативів діяльності товариства, надання звітності клієнтам та контролюючим органам;

- головний бухгалтер, забезпечує та здійснює бухгалтерський облік діяльності товариства та веде облік операцій із цінними паперами (крім реалізації цінних паперів);

- чотири керівника відділів: торгівлі цінними паперами, аналітичного, корпоративних фінансів та продажу.

Організаційна структура показана на рис.1. В бухгалтерії окремо виділено дільниця по обліку реалізації цінних паперів. З метою здійснення контролю правильності фінансово-господарської діяльності, щорічно проводиться аудит товариства.

В результаті своєї діяльності АТ КІНТО за I квартал 2016 року отримало наступні показники, які були порівняні із відповідними періодами минулих років. Результати аналізу показників наведено у таблиці 1.< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит операцій з акціями, облігаціями, векселями і іншими цінними паперами
- Аудит операцій з цінними паперами підприємства

Всі курсові з аудиту цінних паперів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку