Аналіз основних показників діяльності підприємства

Оцінка показників фінансово-господарської діяльності

На основі здійсненого аналізу показників фінансово-господарської діяльності за 1 півріччя 2013 – 2016 років, можна зробити висновок, що товариство працювало незадовільно. Так як у 2014 та 2016 збиток від реалізації цінних паперів склав 1311,2 тис.грн. та 519,8 тис.грн. відповідно. Хоча у 2013 та у 2015 роках прибуток складав 6239 тис.грн. та 1139,8 тис.грн. відповідно. Така ситуація в товаристві, в основному, склалася через те, що на ринку цінних паперів України була несприятлива ситуація.

Таблиця 1

Оцінка показників фінансово-господарської діяльності АТ КІНТО за 1 півріччя 2013 - 2016 років, в тис. грн.

ПОКАЗНИКИстрока Ф № 2 П(С)БО №31 півріччя
ВІДХИЛЕННЯ ВІД
2013 року2014 року2015 року2016 року2013 року2014 року2015 року
абс.відн.абс.відн.абс.відн.
Виручка від реалізації цінних паперів та надання послуг107734,619061,319882,98642,9908,31,117-10418,40,453-112400,434
ПДВ155,63,14,2-


Витрати на придбання цінних паперів40772918901,917807,48287,3558,31,072-10614,60,438-9520,10,465
Валовий прибуток50-606226,8156,32071,3355,6-5871,20,057199,32,275-1715,70,171
Комерційні витрати70-901502,21502,61026,33202,81700,62,1321700,22,1312176,53,120
Інші доходи110-13072,651,6103,72327,42254,832,052275,845,10-9059,322,44
Інші витрати140-1606216,58,9-


Балансовий прибуток1706239,9
1139,8-


Балансовий збиток175
1311,2-519,8519,8--791,40,396


Податок на прибуток180
1,67,4
0--1,60-7,4

Чистий прибуток2206239,9
1132,4
-6239,900--1132,4

Чистий збиток225


519,8519,8-519,8-519,8


Фінансові інвестиції в цінні папери товариства (вкладення в цінні папери приватизованих підприємств становлять 71% від загального обсягу), як довгострокові так і короткострокові з кожним роком збільшуються і лише у 1 півріччі 2015 року дохід від участі у капіталі склав 25,3 тис.грн.

Значно зросли витрати на придбання акцій. Які у 2016 році порівняно із аналогічним періодом 2013 року зросли на 7,22%. Хоча порівняно із аналогічними періодами 2014 та2015 років вони знизилася на 56,6% та на 53,46% відповідно.

Комерційні витрати протягом аналізуємого періоду постійно зростали та відповідно склали у 2013 році 1502,2 тис.грн., у 2014 році 1502,6 тис.грн., у 2015 році 1026,3 тис.грн. та аналогічні витрати у 2016 році 3202,8 тис.грн.

Ці зміни вплинули на обсяг виручки від реалізації цінних паперів та надання послуг, який також у 1 півріччі 2016 року порівняно із 2013 роком збільшився на 908,3 тис.грн., а порівняно із аналогічним періодами 2014 та 2015 років, зменшився на 10418,4 тис.грн. та на 11240,0 тис.грн., відповідно.

Валовий дохід від реалізації цінних паперів та надання послуг у 1 півріччі 2016 року збільшився лише у порівнянні із аналогічним періодом 2014 року на 199,3 тис.грн. та у порівнянні із 2013 та 2015 роками зменшився на 5871,2 тис.грн. та на 1715,7 тис.грн. відповідно.

Доходи від іншої операційної діяльності (відсотки по депозитним рахункам, прибуток від продажу валюти, дивіденди та інші доходи) протягом аналізуємого періоду збільшилися та у 2016 році склали 2327,4 тис.грн.

Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства

Збиток від іншої діяльності у 1 півріччі 2016 року відсутній. А у відповідному періоді 2013, 2014 та 2015 років він складав 62,0 тис.грн, 16,5 тис.грн. та 8,9 тис.грн., відповідно, в результаті продажу валюти за курсом, нижче за курс зарахування на рахунок, реалізації матеріальних цінностей, вартістю нижче собівартості та списання морально знецінених нематеріальних активів.

Товариство користується пільгами по оподаткуванні прибутки та відрахування ПДВ, згідно Законів України [2,3].

Чистий прибуток 1 півріччя 2013 та 2015 років використовувався на формування Резервного фонду, Фонду правління та Фонду президента.

Невикористаний прибуток минулих років спрямовувався на:

- виплату доходу по облігаціям – 2%;

- спонсорські внески 6%;

- матеріальне заохочення працівників – 5%;

- страхування автомобілів – 7%;

- соціальний розвиток колективу – 11%;

- витрати на поліпшення основних засобів – 7%;

- резервування витрат майбутніх періодів по виплаті доходів по облігаціям - 23%.

На основі здійсненого аналізу можна зробити висновок, що товариство працювало протягом 1півріччя 2013 – 2014 року добре, а у 1півріччі 2015 - 2016 років задовільно у зв’язку із несприятливою загальною ситуацією на ринку цінних паперів та інвестиційних ресурсів України.< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит операцій з акціями, облігаціями, векселями і іншими цінними паперами
- Аудит операцій з цінними паперами підприємства

Всі курсові з аудиту цінних паперів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку