Інформаційна база здійснення аналізу аудиту операцій із цінними паперами підприємства

Інформаційне забезпечення аудиту

Для здійснення аналізу, аудиту операцій із цінними паперами використовуються як зовнішні так і внутрішні джерела інформації.

До складу зовнішніх джерел інформації входять слідуючі показники, які характеризують операції із цінними паперами :

І. Нормативно-довідкові показники. Основу цієї системи показників складають різні норми та нормативи, розроблені в рамках самого підприємства, а також, що діють в країні (ставки податків, зборів, інших платежів, дивідендні ставки, розмір статутного фонду акціонерного товариства та інш.).

Для виконання завдань моєї курсової роботи я використовувала вимоги законодавчих актів України, які вказані у списку використаної літератури [1 – 28].

I. Показники, що характеризують діяльність контрагентів і конкурентів (банки, фондові біржі, біржові посередники та інш.).

Внутрішні джерела інформації

До складу внутрішніх джерел інформації входять слідуючі показники, які характеризують операції із цінними паперами :

I. Показники бухгалтерського обліку, як комплексного аналітично-синтетичного облік всіх операцій із цінними паперами підприємства, відображеного в облікових регістрах АТ КІНТО за 1 півріччя 2013 – 2016 років. Він складається із :

1. Аналітичного обліку, показники відображаються в первинних документах з обліку емісії та інших операцій із цінними паперами :

- протоколи (рішення) зборів акціонерів про додаткову емісію цінних паперів або про анулювання цінних паперів,

- угоди,

- книги, описи та регістри з обліку фінансових інвестицій,

- інші.

Інформація управлінського обліку створюється для керівництва підприємства менеджерами різних рівнів даного підприємства.

Для цього складаються управлінські звіти :

- аналіз динаміки ціни цінного паперу,

- оперативні звіти центрів відповідальності,

- інші.

Таким чином, для проведення аудиту контролю та аналізу операцій із цінними паперами, включно аудиту, використовувати інформаційні дані усіх видів бухгалтерського, фінансового, управлінського обліку, фінансові та оперативні управлінські звіти шляхом узгодження їх із нормативно-правовими документами.< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит операцій з акціями, облігаціями, векселями і іншими цінними паперами
- Аудит операцій з цінними паперами підприємства

Всі курсові з аудиту цінних паперів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку