Аудит операцій з цінними паперами підприємства

Порядок внутрішнього контролю операцій із цінними паперами

Для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємству необхідно постійно мати відомості про реальний стан майна, активів та інших фінансів. В акціонерних товариствах для здійснення фінансової діяльності особливо важливо постійно здійснювати контроль за операціями із цінними паперами тому, що навіть незначні коливання у вартості акцій можуть призвести до втрати контрольного пакету і навіть банкрутства.

Організація внутрішнього контролю операцій із цінними паперами на підприємстві здійснюється:

- згідно ст.8, п.5 Закону України [11], де сказано, що підприємство самостійно розробляє систему та форми внутрішньогосподарського контролю господарських операцій,

- згідно ст.10, п.2 цього закону, підприємство у особі власника (керівника) визначає об’єкти та періодичність проведення інвентаризації;

- згідно Законів України [1 – 12], що регулюють здійснення підприємством операцій із цінними паперами.

Організація внутрішнього контролю покладена на керівника підприємства. На початок кожного року на підприємстві складається план проведення перевірок та затверджується у складі 5 чоловік під керівництвом замісника керівника підприємства.

Мета внутрішнього контролю операцій із цінними паперами полягає у виявленні недоліків у господарських операціях, пов’язаних із їх придбанням, використанням та зберіганням та внесення конкретних пропозицій по усуненню виявлених недоліків та недопущенню їх у майбутньому.

Внутрішній контроль операцій із цінними паперами здійснюється кожного дня. Відмінність внутрішнього контролю від зовнішнього полягає саме в тому, що він здійснюється кожного дня в процесі здійснення операцій із цінними паперами та відображення їх у регістрах бухгалтерського обліку і саме у тій послідовності, в якій вона здійснюється підрозділом бухгалтерії згідно діючого законодавства, за слідуючою методикою :

1. Перевірка наявності цінних паперів, що зберігаються у бухгалтерії при інвентаризації. Полягає у контрольній звірці фактичної наявності цінних паперів із їх реквізитами та з даними описів, реєстрів та книг.

2. Перевірка фактичної наявності цінних паперів, які здано на зберігання до банку-депозитарію. Полягає у звірянні залишків сум, що значаться по обліку із даними депозитарію (при інвентаризації).

3. При здійсненні інвентаризації цінних паперів встановлюється чи не віднесені до їх складу інші придбані підприємством цінні папери, які не належать до фінансових вкладень.

4. Перевірка законності та правильності придбання та оприбуткування цінних паперів.

Для забезпечення здійснення внутрішнього контролю операцій із цінними паперами використовуються слідуючі джерела інформації :

- перелік основних нормативних документів [1 – 28];

- описання альтернативних облікових рішень, вибір яких надано товариству Законом України [11], які відображаються в обліковій політиці підприємства;

- первинні документи із обліку операцій із цінними паперами: протоколи зборів акціонерів про додаткову емісію цінних паперів або про анулювання цінних паперів, договори, книги, описи та регістри з обліку довгострокових та короткострокових фінансових вкладень та інші;

- фінансова звітність:

Методи внутрішнього контролю

Одними із основних методів внутрішнього контролю операцій із цінними паперами в ВАТ КІНТО є :

1. Розрахунково-аналітичний метод – використовується здебільшого під час перевірки правильності розрахунку бухгалтера доходу або збитку від операцій із цінними паперами, розрахунку суми витрат, пов’язаних із випуском акцій, та інші.

2. Документальний метод – використовується під час перевірки законності та правильності документального оформлення операцій із цінними паперами. Перевіряються засновницькі документи, протоколи-рішення.

3. Інвентаризація - використовується для перевірки фактичної наявності цінних паперів.

Отже внутрішній контроль операцій із цінними паперами є невід’ємною частиною управління діяльністю підприємства, на матеріалах якого приймаються необхідні управлінські рішення по усуненню недоліків та вдосконаленню фінансово-господарської діяльності підприємства.< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит операцій з акціями, облігаціями, векселями і іншими цінними паперами
- Аудит операцій з цінними паперами підприємства

Всі курсові з аудиту цінних паперів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку