Аудит матеріальних оборотних активів підприємства

Міністерство освіти і науки України


Київський національний торговельно-економічний університет


Кафедра фінансового аналізу і аудиту
Курсова робота


ТЕМА: Аудит матеріальних оборотних активів підприємства ЗАТ «Политранс»
Київ – 2016


ЗмістВступ


Актуальність теми курсової роботи

Актуальність курсової роботи заклечається в тому, що від вірного проведення аудиту матеріальних оборотних активів суб’єкта господарювання залежить якість господарської діяльності досліджуємого товариства та дотримання законодавчих актів в процесі здійснення господарювання.

Мета і завдання курсової роботи

Метою курсової роботи являється організаційно-методологічні аспекти процесу аудиторської перевірки операцій з оборотними матеріальними активами суб’єкта господарювання.

Завдання написання курсової роботи наступні:

надати оцінку економічному змісту матеріальних оборотних активів товариства;

здійснити критичну оцінку законодавства і розглянути наукові джерела з аудиторської перевірки

провести оцінку господарської діяльності ЗАТ «Политранс»

розглянути використання облікової інформації при проведенні аудиту матеріальних оборотних активів

навести організаційно-інформаційну модель аудиту матеріальних оборотних активів суб’єкта господарювання

дослідити організаційну стадію аудиту матеріальних оборотних активів та їх використання в процесі господарювання

проаналізувати здійснення аудиторської перевірки матеріальних оборотних активів

оцінити методику аудиту матеріальних оборотних активів підприємства в у мовах використання новітніх інформаційних технологій

Предмет і об'єкт курсової роботи

Предметом дослідження є методологія і процес аудиту матеріальних оборотних активів суб’єкта господарювання.

Об’єктом дослідження в курсовій роботі є методика проведення аудиту оборотних матеріальних активів базового товариства на підставі даних бухгалтерської, фінансової звітності та іншої поточної оперативної інформації.


Економічний зміст матеріальних оборотних активів при господарюванні


Обертальні матеріальні активи промислових товариств включають запаси на виробництві, склад готової продукції, товарів, незавершеного виробництва і таке інше. Специфікація товариства, яке виступає об’єктом вивчення в даній курсовій роботі, дозволяє нам скоротити цей перелік до запасів матеріалів товариства, які являються основною частиною усіх обертальних матеріальних активів, та, за допомогою яких, можна повністю відобразити методологію здійснення аудиту обертальних матеріальних активів товариства ЗАТ «Политранс». Вони включають в себе сировину, матеріали, ПММ, запчастини та МШП.

Класифікація обертальних матеріальних активів

По видах розрізняють :

Запас виробництва;

готова продукція.

По характеру участі в операційній діяльності розрізняють :

обертальні матеріальні активи, обслуговуючі цикл виробництва;

обертальні активи, обслуговуючі операційний цикл.

За функціональним періодом:

постійна частина – мінімальний обсяг потреби, щоб здійснювати господарювання, який не залежить від сезонних і інших коливань (робочий норматив);

змінна частина – це додаткова потреба в обертальних матеріальних активах, пов’язана з сезонним чи піковим збільшенням обсягу діяльності (страховий норматив запасів).

За ступенем ліквідності розрізняють :

швидколіквідні активи – це активи з високою швидкістю реалізації;

слаболіквідні – це ліквідні активи з низькою швидкістю реалізації.

За швидкістю обертання розрізняють :

активи з високою швидкістю обертання – це запаси готової продукції підвищеного попиту;

активи з середньою швидкістю обертання – це матеріальні запаси в межах нормативу;

активи з низькою швидкістю обертання – це понаднормативні запаси.

Також розрізняють нормовані та ненормовані обертальні матеріальні активи. До нормованих відносяться – виробничі запаси, до ненормованих – малоцінні швидкозношувальні предмети.


Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит запасів підприємства
- Аудит малоцінних і швидкозношувальних предметів підприємства
- Аудит матеріальних запасів підприємства
- Аудит малоцінних та швидкозношуваних предметів
- Аудит виробничих запасів підприємства
- Методика аудиту виробничих запасів підприємства промисловості
- Аудит запасів виробничих підприємств

Всі курсові з аудиту запасів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку