Оцінка господарської діяльності ЗАТ «Политранс»


Оцінка господарської діяльності ЗАТ «Политранс»


Управлінська структура базового підприємства

Закрите акціонерне товариство «Политранс» створене в 2010 році по рішенню установчих зборів засновників. Зареєстроване підприємство в Деснянській районній державній адміністрації 28 січня 2010 року з метою здійснення виробничо-господарювання та іншої діяльності спрямованої на задоволення потреб споживачів за рахунок вироблення Товариством товарів та надання послуг, задоволення інтересів учасників Товариства і членів трудового колективу, отримання прибутку.

ЗАТ «Политранс» здійснює свою діяльність в сфері лінійного будівництва, будівництва доріг, вулиць, ремонту, благоустрою будинків та інших видів діяльності, що не суперечить Статуту підприємства.

ЗАТ «Политранс» має власний код ЕДРПОУ та поточний рахунок в Філії «Ватутінське відділення Промінвестбанку» в м.Києві, з якого здійснює операції, пов’язані з господарською діяльністю.

Оперативне керування здійснюється директором Товариства, який призначається протоколом зборів засновників. Директору підпорядковані всі підрозділи підприємства, він направляє, аудитує і координує їх діяльність з метою отримання максимально можливого ефекту на кожній дільниці.

Аналіз ефективності використання наявних ресурсів

Щоб перевірити дотримання показників, що характеризують господарську діяльність підприємства, виявити причини їх зміни, використовують прийоми економічного аналізу. Для глибокого вивчення змісту дотримання показників господарювання, виявлення їх взаємозв’язку дуже важливо, щоб економічний аналіз грунтувався на розрахунках і вивченні впливу факторів, що дає змогу з’ясувати, наскільки повно використано в господарський діяльності підприємства резерви.

При здійсненні економічного аналізу ЗАТ «Политранс» ми дані 2016 року порівняємо з із показниками за попередні періоди, що дасть змогу простежити динаміку розвитку економічного стану підприємства, оцінити напруженість планів господарювання. Дані наведено в таблиці 3.1.

Як бачимо в порівнянні з 2014 роком вартість активів зменшилась на 58,8 тис. грн., а з 2015 роком – на 39 тис. грн. Зменшення вартості активів означає спад у господарській діяльності підприємства.

Таблиця 3.1.

Аналіз основних економічних показників ЗАТ «Политранс» за 2014-2016 рр.

Назва показника201420152016Відхилення 2016 р. від
20142015
+/-%+/-%
Вартість активів,тис. грн.246226,2187,2-58,8-24-39-17
Питома вага власного капіталу, %11,310,729,618,3161,918,9176,6
Питома вага залученого капіталу, %88,789,370,4-18,3-20,6-18,9-21,2
Фактичні обсяги виробництва продукції,надання послуг, тис. грн.1224,3437,6284,7-939,6-76,7-152,9-34,9
Виробничі витрати, тис. грн.1123,2404,6227,3-895,9-79,8-177,3-43,8
Рентабельність виробництва,%0,23---14,113,87603014,1100
Виручка від реалізації, тис. грн.1469,2522,2341,6-1127,6-76,7-180,6-34,6
Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.1221,7437,6252,7-969-79,3-184,9-42,3
Рентабельність реалізації, %0,21---12,712,495947,612,7100
Прибуток від основної діяльності, тис. грн.2,6-2,432,029,41130,834,41433,3
Балансовий прибуток,тис. грн.2,6-2,432,029,41130,834,41433,3
Виручка на 1грн. виробничих витрат1,31,291,50,215,40,2116,3
Середньооблікова чисельність працівників, чол.2095-15-75-4-44,4
Фонд оплати праці,тис. грн.86,836,825,9-60,9-70,2-10,9-29,6
Нарахування на зарплату, тис. грн.32,013,89,4-22,6-70,6-4,4-31,9
Продуктивність праці, тис. грн.61,248,656,9-4,3-78,317,1
Середньорічна зарплата одного працівника (грн.)4,344,015,20,8619,81,1929,7

Також це підтверджується зменшенням таких показників, а саме:

фактичні обсяги виробництва в 2016 році склали 284,7 тис. грн., що на 939,6 тис. грн. менше ніж у 2014 році і на 152,9 тис. грн. – у 2015 році;

виручка від реалізації зменшилась на 1127,6 тис. грн. в порівнянні з 2014 роком і на 180,6 тис. грн. – з 2015 роком;

у 2016 році середньооблікова чисельність працюючих складає 5 чоловік, тоді як у 2014 році – 20 чоловік і у 2015 році –9 чоловік.

Але є і позитивні зрушення за результатами діяльності підприємства за 2016 рік. Передусім це збільшення питомої ваги власного капіталу, так в порівнянні з 2014 роком вона збільшилась на 18,3% і на 18,9 % в порівнянні з 2015 роком.

За 2016 рік Кфс = 55,4/131,8 = 0,4. В порівнянні з попередніми періодами коефіцієнт фінансової стабільності, але залишається дуже низьким. Цей показник дає можливість оцінити, що підприємство не готове до погашення своїх боргів і не являється незалежним з фінансового боку.

Проаналізувавши дані таблиці 1 ми бачимо, що за 2016 рік рентабельність виробництва і рентабельність реалізації значно зросла в порівнянні з попередніми періодами за рахунок зростання рівня прибутковості реалізації продукції. Прибутковість виробничих запасів зросла на 13,87% в порівнянні з 2014 роком та на 14,1% в порівнянні з 2015роком. На кожну гривню, вкладену у виробничі витрати, у звітному році отримано виручки більше на 0,2 грн. ніж у 2014 році і на 0,21 грн. більше ніж у 2015 році. Зростання цих показників свідчить про підвищення ефективності витрат на виробництво продукції і її збут.

Також є позитивним збільшення середньорічної зарплати працюючих, вона зросла в порівнянні з 2014 роком на 19,8% і на 29,7 % в порівнянні з 2015 роком. Порівняння показника продуктивності праці говорить про те, що керівництву потрібно працювати над його підвищенням до рівня 2014 року, який самий найвищий з показників – 61,2 тис. грн. на одного працюючого.

Отже, в результаті дослідження економічного стану ЗАТ «Политранс» можна зробити такий висновок, що в цілому фінансове становище підприємства проти минулих періодів значно покращилось – зміцніла матеріально-технічна база, зросла забезпеченість власним капіталом, зріс рівень рентабельності виробництва і реалізації і прибуток, але підприємству потрібно нарощувати обсяги діяльності, працювати над пошуком нових замовників.


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит запасів підприємства
- Аудит малоцінних і швидкозношувальних предметів підприємства
- Аудит матеріальних запасів підприємства
- Аудит малоцінних та швидкозношуваних предметів
- Аудит виробничих запасів підприємства
- Методика аудиту виробничих запасів підприємства промисловості
- Аудит запасів виробничих підприємств

Всі курсові з аудиту запасів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку