Використання облікової інформації при проведенні аудиту матеріальних оборотних активів


Використання облікової інформації при проведенні аудиту матеріальних оборотних активів


Завдання обліку оборотних активів

Із переходом на ведення обліку за новими П(С)БО основні зміни методології відбулись переважно в системі синтетичних рахунків. Відповідно до них Міністерством фінансів України розроблено і затверджено методичні рекомендації щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку.

До основних задач обліку матеріальних оборотних активів відносяться:

Забезпечення правильного і своєчасного документального відображення операцій по надходженню, переміщенню та витрачанню матеріальних оборотних активів;

Забезпечення збереження матеріальних оборотних активів;

Забезпечення аудиту за витрачанням матеріальних оборотних активів;

Визначення фактичної собівартості матеріальних оборотних активів (їх оцінка);

Облік і аудит за наявністю і використанням матеріальних оборотних активів;

Забезпечення інформаційних потреб управління матеріальними оборотними активами.

Загальна схема відображення матеріальних оборотних активів у регістрах бухгалтерського обліку зображена на рисунку 4.1.

Первинний облік матеріальних оборотних активів

Основними документами, на основі яких на досліджуваних підприємствах відображається в обліку надходження матеріальних оборотних активів, є товарно-транспортні накладні, накладні, та акти приймання (складаються на запаси, які надходять на підприємство без супроводжувальних документів).

Видача запасів на ЗАТ «Политранс» у виробництво здійснюється на основі лімітно-забірної картки. На відпуск матеріалів існує ліміт, який базується на затверджених нормах витрат матеріальних цінностей. ЗАТ «Политранс» використовує забірні картки, оскільки, враховуючи специфіку виробництва. Для оформлення одноразового відпуску матеріальних цінностей оформлюється вимога. Списання певних матеріальних цінностей (як правило при одноразовому використанні для різних господарських та інших потреб) бухгалтеріями підприємства іноді оформлюється актами списання.

На ЗАТ «Политранс» спецодяг виданий у підзвіт працюючим обліковується на їх особових картках протягом строку виконання. Спецодяг списується з балансу тільки на підставі актів про його непридатність.

Також в бухгалтерії ЗАТ «Политранс» списання матеріальних оборотних активів оформлюється відомостями – роздаточною відомістю на відпуск ПММ, відомістю на видачу кормів робочим коням (є такі ділянки лісу, куди можна добратися виключно кіньми – тому тримають коней) тощо. Бензин списується на основі карток обліку роботи автомобіля та маршрутних листів (путівок).

Бухгалтерський облік в бухгалтерії ЗАТ «Политранс» автоматизовано на базі програмного комплексу «1:С Підприємство», який включає блок «1:С Бухгалтерія» та «1:С Склад». В цій програмі є інші блоки, проте вони не мають відношення до обліку матеріальних оборотних активів. Головною перевагою цієї програми є її простота та сумісність окремих блоків, які можуть використовуватися як окремі програми (так дуже часто невеликими підприємствами використовується лише блок «1:С Бухгалтерія»). Оскільки на ЗАТ «Политранс» дуже великі обсяги складських операцій – автоматизація обліку складських операцій дає можливість значно скоротити обсяги роботи, тим більше, що обидва блоки є сумісними, що спрощує роботу. Окрім того в Україні широко налагоджене сервісне обслуговування цієї програми і при переході на нові стандарти обліку достатньо внести лиш незначні зміни, щодо яких надають компетентні консультації фахівці фірми «1:С» чи її дистрибуторів. Залишки на рахунках переносяться на паперові носії (в журнали-ордери). Отже автоматизовано в основному аналітичний облік. Синтетичний же певною мірою дублюється, що з одного боку, збільшує обсяги роботи бухгалтерів, а з іншого – таким чином додатково аудитується правильність відображення операцій в обліку.

Узагальнені дані про наявність та рух матеріальних оборотних активів переносяться у групувальні відомості. На ЗАТ «Политранс» такі відомості формуються автоматично що значно спрощує роботу бухгалтера. Вони ж являються і регістрами аналітичного обліку. На ЗАТ «Политранс» вони ведуться традиційно – вручну. Слід відмітити, що обсяги матеріальних оборотних активів ЗАТ «Политранс» мізерні, порівняно з запасами ЗАТ «Политранс» (чого вартий облік комплектуючих для одного лиш трактора – від гайок та вузлів до електролампочок для панелі управління). Тому облік матеріальних оборотних активів на ДЛГ не такий трудомісткий.

Слід відмітити, що не слід відділяти облік матеріальних оборотних активів від бухгалтерського обліку господарювання взагалі, і говорячи про автоматизацію обліку мається на увазі комплексна автоматизація облікових процесів, необхідність якої на ЗАТ «Политранс» вже давно назріла.

Аналітичний і синтетичний облік операцій з матеріальними оборотними активами

Узагальнені дані із групувальних відомостей переносяться в регістри синтетичного обліку – журнали ордери, звідки в свою чергу узагальнені дані за місяць переносяться в Головну книгу.

Таблиця 4.1

Основні бухгалтерські проводки, якими оформлюються операції з матеріальними оборотними активами


Вказані бухгалтерські записи (проводки) проводяться на підставі документального обліку, яким оформлюється прибуття, рух та вибуття МОА. Як видно з таблиці, частина МОА може бути придбана в результаті купівлі, чи обміну, отримана безоплатно чи виготовлена власними силами чи надходити від ліквідації об’єктів необоротних активів чи МШП тощо.

Щоб оцінити правильність реєстрів обліку необхідно підприємствам вести оборотно-сальдову відомість, подібну до тої, що автоматично формується рядом програм по автоматизації обліку. Це стосується не лише регістрів обліку матеріальних оборотних активів, але і регістрів по обліку інших господарських операцій.

Відображення МОА у фінансовій звітності підприємства

У звітності виробничі запаси відображаються у розділі ІІ «Оборотні активи» за оцінкою на дату балансу, принцип здійснення якої для кожного підприємства було описано в попередньому пункті.

Взагалі можна сказати, що на підприємстві облік матеріальних оборотних активів ведеться згідно вимог законодавства. Воно досить пізно перейшло на ведення обліку згідно НСБО. Підприємство до останнього часу використовувало бланки документів ще старого зразку - необхідно застосовувати нові регістри. Ряд відомостей на ЗАТ «Политранс» розробляється і ведеться вручну, що можна би було автоматизувати (хоча б для друку). ЗАТ «Политранс» відправляло своїх працівників у зв’язку з цим на курси підвищення кваліфікації. Проблема кадрів для ЗАТ «Политранс» залишається болючою (принаймні висококваліфікованих кадрів), що стало певним чином на заваді автоматизації обліку.

Взагалі ж можна сказати, що облік матеріальних оборотних активів на підприємстві організовано добре, внаслідок чого всі господарські операції відображені в обліку належним чином та в повній мірі.

Отже, основною метою ведення обліку операцій з матеріальними оборотними активами є встановлення аудиту за наявністю, рухом та збереженням матеріальних оборотних активів, правильним оформленням відповідних документів, своєчасним оприбуткуванням і доцільністю здійснення господарських операцій з матеріальними оборотними активами.< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит запасів підприємства
- Аудит малоцінних і швидкозношувальних предметів підприємства
- Аудит матеріальних запасів підприємства
- Аудит малоцінних та швидкозношуваних предметів
- Аудит виробничих запасів підприємства
- Методика аудиту виробничих запасів підприємства промисловості
- Аудит запасів виробничих підприємств

Всі курсові з аудиту запасів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку