Організаційно-інформаційна модель аудиту матеріальних оборотних активів


Організаційно-інформаційна модель аудиту матеріальних оборотних активів


Організаційно-інформаційна модель - це спосіб формалізації аудиту. Вона складається з п’яти частин.

Об’єкти і суб’єкти аудиту

І блок моделі аудиту за матеріальними оборотними активами визначає об’єкти та суб’єкти аудиту (рис. 5.1, 5.2). Так, об’єкти аудиту матеріальних оборотних активів є:

1) здійснені на підприємстві господарські операції і документальна інформація про надходження та використання цінностей.


Рис.5.1. Об’єкти аудиту дебіторської заборгованості підприємств.


2) фактори, впливаючі на стан матеріальних оборотних активів:

Внутрішні (суб’єктивні) фактори - це фактори, що можуть бути змінені його зусиллями.

Зовнішні (об’єктивні) фактори - це фактори, які не залежать від діяльності підприємства, але кількісно визначають рівень використання його потенціалу. На зовнішні фактори підприємство вплинути не може.

3) функції управління (тобто ефективність організації обліково-аналітичного процесу і аудиту).

Рис.5.2. Суб’єкти аудиту.

Показники аудиту МОА

ІІ блок моделі складається з системи показників аудиту за матеріальними оборотними активами (рис. 5.3).

Кількісні - обсяг дебіторської заборгованості становив А тис. грн., що на В тис. грн. більше, ніж у попередній звітній період. Тут А, В - кількісні показники.

Рис.5.3. Система показників аудиту дебіторської заборгованості.


Інформація для аудиту МОА

ІІІ блок моделі - інформаційне джерело аудиту матеріальних оборотних активів (рис. 5.4).


Рис. 5.4. Джерела інформації та інформаційне забезпечення аудиту


Джерелами інформації для аудиту матеріальних оборотних активів є:

1.Правова інформація - законодавчі і нормативні акти, які регулюють облік і аудиту матеріальних оборотних активів.

2.Нормативно-довідкова інформація - містить затверджені норми і нормативи. Крім того, вони містяться в різних нормативних актах (інструкції, положення, методичні вказівки).

3.Планова інформація міститься в затверджених на підприємстві планових документах.

Методичні прийоми аудиту МОА

ІV блок містить методи обробки інформації. Вони поділяються на:

1) загальнонаукові методи:

2) спеціальні методичні прийоми:

Узагальнення і реалізація аудиту МОА

V блок включає методичні прийоми, за допомогою яких узагальнюють та реалізують результати аудиту (табл. 5.1):


Таблиця 5.1

Прийоми узагальнення результатів аудиту та їх зміст


Організаційно-інформаційна модель аудиту матеріальних оборотних активів створює організаційне, інформаційне та методичне забезпечення для якісного виконання аудиторського процесу.


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит запасів підприємства
- Аудит малоцінних і швидкозношувальних предметів підприємства
- Аудит матеріальних запасів підприємства
- Аудит малоцінних та швидкозношуваних предметів
- Аудит виробничих запасів підприємства
- Методика аудиту виробничих запасів підприємства промисловості
- Аудит запасів виробничих підприємств

Всі курсові з аудиту запасів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку