Аудит розрахунків

Міністерство освіти і науки України


Київський національний торговельно-економічний університет


Кафедра фінансового аналізу і аудиту
Курсова робота


ТЕМА: Аудит розрахунків ТОВ «Торгспецінжинірінг»
Київ – 2016


Зміст


Вступ

Актуальність теми курсової роботи

Нині Україна впевнено крокує до багатоукладної ринкової економіки з ознаками суверенітету, демократичним державним устроєм, громадянським суспільством та рівними з іншими членами світового співтовариства правами.

Перехід України на принципи і методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зумовив істотні зміни в порядку ведення бухгалтерського обліку основних засобів, матеріальних цінностей розрахункових операцій тощо.

Розрахунки відіграють важливу роль у діяльності підприємств, установ і організацій. Адже суб’єкти господарювання щоденно вступають у грошові відносини з різними фізичними і юридичними особами, з метою купівлі – продажу, надання різноманітних послуг, виконання робіт. Тому аудит за здійсненням розрахункових операцій та їх аналіз мають велике значення. Їх змістом є вибір оптимальних напрямків розвитку підприємства в цілому та ефективне здійснення розрахунків безпосередньо.

Здійснення підприємством, установою, організацією розрахунків згідно чинного законодавства, зменшення росту кредиторської заборгованості чи заборгованості по якій минув термін позовної давності, своєчасні розрахунки з постачальниками і підрядниками, з органами соціального страхування та бюджетом.

Предмет і об'єкт курсової роботи

Метою дослідження є удосконалення методики аудиту розрахункових операцій, основ обліку, аудиту.

Для досягнення поставленої мети слід вирішити наступні питання:

• визначення теоретичних передумов і методологічних принципів аудиту розрахункових операцій з огляду їх економічної сутності, місця і ролі в системі управління підприємством, організацією;

• розробка методики і організації аудиту розрахункових операцій, що базується на результатах вивчення теоретичних і методологічних основ аудиту, порівняльного аналізу;

• дослідження механізму контрольної і аналітичної діяльності.

Предмет і об'єкт курсової роботи

Предметом дослідження є механізм аудиту розрахункових операцій. Об’єктом дослідження є підприємство торгівлі, а саме ТОВ «Торгспецінжинірінг».


Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит обов'язкових платежів в бюджет
- Методика аудиту розрахункових операцій підприємства
- Аудит розрахункових операцій підприємства
- Аудит розрахункових операцій в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем
- Аудит стану розрахунково-платіжної дисципліни підприємства
- Аудит розрахункових операцій підприємства торгівлі в умовах застосування інформаційних технологій

Всі курсові з аудиту розрахункових операцій

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку