Економічний зміст розрахунків підприємства

Економічна сутність розрахункових операцій на підприємствах торгівлі

В процесі здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства здійснюють різного роду розрахунки, тобто вступають в економічні відносини, а саме в грошові. Грошові відносини як готівкові так і безготівкові, здійснюються з фізичними і юридичними особами. Це розрахунки пов’язані з виплатою заробітної плати, допомоги, обов’язкові платежі перед бюджетом та фондами, за придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги тощо.

Рис. 1.1. Схема розрахункових операцій

Всі витрати по відрядженню повинні бути оформлені документально:

транспортні витрати – квитки про користування транспортом;

витрати по користуванню білизною відмітка на квитку або квитанція;

витрати по найму житла – квитанція готелю;

добові – посвідчення про відрядження.

Документальне оформлення витрат підзвітних сум на господарські потреби залежить від:

- за рахунок коштів якого фонду було проведено (загального чи спеціального.);

- чи являється підприємство при веденні позабюджетної діяльності платником ПДВ.

Рис. 1.3. Структура заробітної плати

Як і в будь-якому іншому підприємстві, установи, на підприємствах торгівлі виникає потреба у здійсненні ремонтних робіт своїх будівель, споруд, а також у розширенні, реконструкції і спорудженні нових додаткових будівель. Цю роботу виконують підрядні організації. Вони виконують ремонт (капітальний і поточний), будівельно-монтажні роботи, реконструкцію, розширення і благоустрій об’єктів підприємств торгівлі.

Організації, що надають різні види послуг (освітлення, опалення, послуги зв’язку) укладають договори щодо надання таких послуг підприємствам, організаціям, установам і закладам та щорічно їх поновлюють.

Витрати на освітлення, опалення, послуги зв’язку проводяться по рахунках представлених постачальниками.

Розрахунки з дебіторами і кредиторами.

Дебітори – юридичні і фізичні особи, які мають грошову або майнову заборгованість установі, організації, закладу чи підприємству.

В свою чергу кредитори – це юридичні і фізичні особи, яким установи, організації, заклади чи підприємства заборгували грошові кошти або майно. Кредиторська заборгованість – кошти, які належать кредитору, але тимчасово знаходяться у користуванні різних установ, організацій, закладів та підприємств. У них можуть виникати зобов’язання перед постачальниками за отримані, але неоплачені товарно-матеріальні цінності, перед бюджетом по нарахованим податкам, зборам, перед Пенсійним фондом, по обов’язковим відрахуванням, перед персоналом установи, організації чи закладу, перед іншими кредиторами. Таким чином, до моменту погашення заборгованості кошти, що належать кредиторам знаходяться в обігу даної установи, організації чи закладу.

Що ж стосується відповідних розрахунків підприємств торгівлі, то такими можуть бути дебіторська заборгованість за придбані предмети та матеріали, продукти харчування, за оренду, оплату транспортних послуг, за поточний ремонт обладнання, оплату комунальних послуг тощо; кредиторська заборгованість виникає щодо нарахованої заробітної плати працівникам підприємства, нарахувань на зарплату, зборів на обов’язкове пенсійне страхування, обов’язкове соціальне страхування, щодо придбаних матеріалів і обладнання, медикаментів та перев’язочних матеріалів, продуктів харчування, оплати транспортних послуг, послуг зв’язку і комунальних послуг та інші.

Рис. 1.4. Схема розрахунків підприємств торгівлі з бюджетом

Отже, в процесі своєї діяльності, здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства торгівлі щоденно здійснюють розрахункові операції в великих обсягах, тому необхідно їх розмежовувати, знати їх економічну сутність, аналізувати здійснені розрахунки.


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит обов'язкових платежів в бюджет
- Методика аудиту розрахункових операцій підприємства
- Аудит розрахункових операцій підприємства
- Аудит розрахункових операцій в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем
- Аудит стану розрахунково-платіжної дисципліни підприємства
- Аудит розрахункових операцій підприємства торгівлі в умовах застосування інформаційних технологій

Всі курсові з аудиту розрахункових операцій

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку