Організаційно-інформаційна модель аудиту розрахункових операцій

Організзація аудиторської перевірки розрахунків

Інформаційна сторона відображає інформаційні питання, що створюють інформаційну базу:

вибір джерел інформації;

вибір інформаційного забезпечення;

розробка системи показників.

Рис. 4.1. Організаційно-інформаційна модель аудиту дебіторської та кредиторської заборгованості

Об’єктами аудиту в даному випадку виступають розрахунки, дебіторська та кредиторська заборгованість.

На цьому етапі здійснюється аналіз обсягу, структури, динаміки дебіторської та кредиторської заборгованості, аналіз оборотності, а також факторів, що визначають їх рівень.

Джерелами інформації для аудиту дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства торгівлі є нормативно-законодавча і фактографічна (облікова) інформація

Фактографічна інформація включає бухгалтерську звітність та статистичну інформацію, дебіторської та кредиторської заборгованості дає змогу обгрунтувати дійсність. Під час аудиту дебіторської та кредиторської заборгованості використовуються акти взаємозвірка, облікові регістри. Також необхідно додатково використовувати баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про заборгованість підприємств, звіт про дебіторську заборгованість підприємств, звіт про кредиторську заборгованість підприємств тощо.

До документальних методичних прийомів належать:

- інформаційне моделювання: базується на використанні балансового метода, тобто сумуються дані всіх елементів балансу, що документально підтверджені, і документи перевірки дебіторської та кредиторської заборгованості порівнюються шляхом зустрічної перевірки з документами дебіторів чи кредиторів;

- дослідження документів: встановлення усіх необхідних реквізитів, підписів; визначення правильності і ясності заповнення документів, перевірка валюти балансу і всіх проміжних підсумків, взаємний зв’язок показників усіх звітних форм і встановлення всіх основних конструктивних співвідношень між ними. Тобто документи перевіряються з точки зору їх достовірності та відповідності законодавству і нормативним актам.

На основі наведеної організаційно-інформаційної моделі в даній курсовій роботі буде запропонована методика аудиту дебіторської та кредиторської заборгованості на підприємствах торгівлі.


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит обов'язкових платежів в бюджет
- Методика аудиту розрахункових операцій підприємства
- Аудит розрахункових операцій підприємства
- Аудит розрахункових операцій в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем
- Аудит стану розрахунково-платіжної дисципліни підприємства
- Аудит розрахункових операцій підприємства торгівлі в умовах застосування інформаційних технологій

Всі курсові з аудиту розрахункових операцій

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку