Методика аудиту розрахункових операцій на підприємствах торгівлі

Завдання аудиту розрахунків підприємства

Оскільки значна частина розрахунків з підзвітними особами припадає на операції по відшкодуванню витрат на службові відрядження, то при перевірці таких операцій слід встановити:

- правильність оформлення посвідчень на відрядження (вияснити чи співпадають дати вибуття та прибуття з датою компостера на проїзному квитку);

- порядок ведення реєстрації відряджень;

- правильність нарахування кількості днів перебування у відрядженні, добових, квартирних;

- обґрунтованість прострочення відрядження.

Основними завданнями, що стоять перед аудитом розрахунків з працівниками по оплаті праці в ТОВ «Торгспецінжинірінг» є:

▫ забезпечення збереження коштів на заробітну плату;

Штатні нормативи підприємств торгівлі регулюються відповідними нормативами, затвердженими Міністерством фінансів України.

Перевірка правильності утримання штатної чисельності працівників проводиться співставленням фактичних показників із штатним розкладом, затвердженим директором ТОВ «Торгспецінжинірінг».

До проведення перевірки правильності нарахування заробітної плати доцільно у відділі кадрів взяти список працівників, які в аудиторському періоді знаходилися у відпустках без збереження заробітної плати, і спів ставити даний список з розрахунково-платіжними відомостями. При наявності фактів оплати праці за період, коли працівник був у відпустці без збереження заробітної плати, необхідно визначити розмір переплати та встановити особу, з вини якої виникла вказана переплата.

Аудитори повинні знати, що кошти Пенсійного фонду (облік яких ведеться на субрахунку № 651 “Розрахунки з пенсійного забезпечення” ) підприємства торгівлі можуть використовувати:

▪ на пенсії;

▪ на щомісячну допомогу непрацюючим матерям по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

Дані аналітичного обліку необхідно вивчити позиційним способом по кожному запису і перевірити наявність документів, що підтверджують оприбуткування матеріальних цінностей на склад об’єкту, який перевіряється; виконання робіт та надання послуг.

Аудит розрахунків з різними дебіторами

При перевірці витрат на ремонтні роботи необхідно звернути увагу на правильність складання планів на ремонт, фактичну оплату проведених робіт, дотримання встановлених обсягів і розцінок, встановити чи не витрачалися кошти або будівельні матеріали на ремонт квартир та інших приміщень працівників підприємств торгівлі. Для перевірки правильності оплати і повноти оприбуткування будівельних матеріалів проводяться зустрічні перевірки в організаціях, які відпускали матеріали. При необхідності проводять контрольні заміри виконаних і оплачених робіт.

Як показує практика, підприємства, в тому числі і підприємства торгівлі, з різних причин допускають порушення термінів розрахунків, внаслідок чого виникають значні суми дебіторської і кредиторської заборгованості.

Наступним етапом аудиту є ознайомлення з аналітичним обліком дебіторської і кредиторської заборгованості та звірка даних аналітичного обліку з даними регістрів синтетичного обліку. При цьому необхідно:

• визначити чи правильно обліковується дебіторська і кредиторська заборгованість по кожному субрахунку;

• встановити характер і причини утворення такої заборгованості;

• встановити строки і причини утворення заборгованості;

• виявити випадки списання дебіторської заборгованості без дозволу вищестоящої організації;

• перевірити чи неприхована дебіторська або кредиторська заборгованість внаслідок звернутого сальдо;

• визначити динаміку заборгованості протягом періоду та вжиті заходи щодо ліквідації та скорочення заборгованості;

• чи проводилася взаємна звірка розрахунків з іншими підприємствами і організаціями, установами;

Перевірка недостач матеріальних активів

Детально перевіряється стан розрахунків по недостачах, наявність виконавчих листів і зобов’язань матеріально – відповідальних осіб про погашення дрібних недостач і нарахувань, вивчаються заходи, що вжилися для розшуку боржників і стягненню заборгованості.

Перевіряються причини виникнення і своєчасність погашення кредиторської заборгованості тощо.

При написанні даної курсової роботи та вивченні стану обліку розрахункових операцій в ТОВ «Торгспецінжинірінг» було виявлені незначні порушення: помилки в документальному оформленні документів з обліку розрахункових операцій; перерахунки до бюджету та до органів соціального страхування проводяться несвоєчасно.

Що стосується результатів аналізу розрахункових операцій, треба зазначити, що підприємство має значні обсяги дебіторсько-кредиторської заборгованості, яка зростає з кожним роком, спостерігається недовиконання плану видатків на заробітну плату, особливо, в 2014 і 2015 роках. Показник співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості зростає і це негативно впливає на організацію розрахунків в ТОВ «Торгспецінжинірінг».


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит обов'язкових платежів в бюджет
- Методика аудиту розрахункових операцій підприємства
- Аудит розрахункових операцій підприємства
- Аудит розрахункових операцій в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем
- Аудит стану розрахунково-платіжної дисципліни підприємства
- Аудит розрахункових операцій підприємства торгівлі в умовах застосування інформаційних технологій

Всі курсові з аудиту розрахункових операцій

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку