Особливості аудиту розрахункових операцій в умовах комп’ютеризації

Постановка задачі по автоматизації аудиту розрахунків

В даному випадку фрагментними документами є такі відомості як Відомість аудиту розрахунків з підзвітними особами, Відомість аудиту розрахунків з дебіторами і кредиторами, підрядниками і постачальниками, Відомість аудиту розрахунків з працівниками по оплаті праці, по розрахунку відпускних, Акт інвентаризації розрахунків, Відомість результатів інвентаризації тощо.

На основі первинних даних і нормативно-довідкової інформації здійснюється відображення інформації про здійснені розрахункові операції, матеріально-відповідальні особи, про підзвітні суми, нарахування заробітної плати, утримання із неї податків і аліментів, нарахування внесків до органів соціального страхування, розрахунки з постачальниками і підрядниками, з бюджетом та стан дебіторсько-кредиторської заборгованості тощо. З цією метою формуються Особові рахунки підзвітних осіб, інших розрахунків Відомості аудиту розрахунків з підзвітними особами, Відомість аудиту розрахунків з дебіторами і кредиторами, Відомість аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками і т.д. Перераховані відомості з метою здійснення аудиту можна отримати в запитальному режимі по наступному групуванню: матеріально-відповідальним особам, структурним підрозділам (відділенням), списковому складу працівників, по дебіторам і кредиторам, постачальникам та підрядникам і рахункам бухгалтерського обліку.

Вхідні документи для комп’ютеризації задачі аудиту розрахунків

Розглянемо вхідні документи, які необхідні для проведення аудиту розрахункових операцій.

Особові рахунки підзвітних осіб формуються на основі даних авансових звітів. Вони дають можливість аудитору здійснювати аудит розрахунків з підзвітними особами, за дотриманням порядку видачі підзвітної суми тощо. Ця відомість може бути сформована на будь – яку дату з накопиченням коштів за певний період по кожній окремій підзвітний особі (табл. 6.1).

Таблиця 6.1

Особовий рахунок

Операція № Документа Дебет Кредит Сума Операція № Документа Дебет Кредит Сума
грн. валюта грн. валюта
Видача підзвіт           Внесено і утримано          
Видано у відшкодування перевитрат           Списано по авансу          

Відомість аудиту розрахунків з підзвітними особами дає можливість проаудитувати рух грошових коштів по кожному табельному номеру і визначити законність та правомірність здійснення операцій шляхом перегляду первинної інформації, а також здійснювати аналіз розрахунків з підзвітними особами (табл. 6.2).

Таблиця 6.2

Відомість аудиту розрахунків з підзвітними особами

Розрахункова відомість потрібна для розрахунку по кожному табельному номеру, відділенню та по підприємства торгівлі в цілому. Аудитор має можливість проаналізувати нараховану заробітну плату, утримання і, при необхідності аудитор вносить відповідні помітки.

Відомість аудиту розрахунків з працівниками по оплаті праці дає можливість проаудитувати нарахування зарплати і відрахувань працівників підприємства торгівлі (табл. 6.3).

Таблиця 6.3

Відомість аудиту розрахунків з працівниками по оплаті праці

Відділення Працівник Нарахована зарплата Нараховано відрахувань на зарплату Видано зарплату
Табель ний № Прізвище, ім'я, по - батькові
ВІД. ТН П.І.П. НЗ НВЗ ВЗ
           

Відомість аудиту розрахунку відпускних за певний період дає можливість розглянути суми нарахованих відпускних працівникам підприємства і виявити помилки, якщо такі є. Зразок відомості розглянуто в табл. 6.4. Аудитор перевіряє правильність нарахувань відпускних і середньої зарплати по кожному працівнику.

Таблиця 6.4

Відомість аудиту розрахунку відпускних за період

Відділення Табель ний № Прізвище, ім’я, по - батькові Сума заробітної плати по місяцям Кількість днів відпустки Сума
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всього
ВІД. ТН П.І.П. С1 Л1 Б К Т Ч Л2 С2 В Ж Л3 Г ВС КДВ СУМ
                                   

Особові рахунки відповідних розрахунків призначені для аудиту і аналізу різноманітних розрахунків підприємства торгівлі з іншими підприємствами, установами і організаціями (табл. 6.5). Аудитор здійснює аналіз по кожному об’єкту, перевіряє достовірність даних, правильність проведених документів.

Таблиця 6.5

Особовий рахунок розрахунків

Дата Операція № Документа Дебет Кредит Сума Дата Операція № Документа Дебет Кредит Сума
грн. валюта грн. валюта
ДТ ОП НД Дт Кт СГР СВАЛ ДТ ОП НД Дт Кт СГР СВАЛ
                           
                           

Вихідна інформація по результатам аудиту

Відомість аудиту по відповідному розрахунку дає узагальнену інформацію по певним розрахункам в цілому по установі (табл. 6.6). За даними цієї відомості аудитор визначає стан розрахунків на визначену дату по кожному об’єкту і в розрізі аналітичного обліку. Аудитор при аналізі відповідних розрахунків в аналітичному розрізі з початку звітного періоду перевіряє стан розрахункових операцій, строки оплати, документооборот, а також причини, які призвели до утворення дебіторської і кредиторської заборгованості.

Таблиця 6.6

Відомість аудиту розрахунків по рахунку

Акт інвентаризації дає можливість аудитору визначити стан розрахунків, виявити суми невідповідності дебіторсько-кредиторської заборгованості, безнадійних боргів, по яких пропущені терміни позовної давності, за що вона конкретно нараховується, з якого часу і на основі яких документів, а також винних осіб у пропуску строків позовної давності (табл. 6.7).

Таблиця 6.7

Акт інвентаризації розрахунків

Код розрахунку Назва розрахунку Сума за даними обліку Фактична сума Відхилення (+,-)
КР НР СО СФ СВ
         

Відомість результатів інвентаризації розрахунків детально інформує про результати інвентаризації, виявлені невідповідності облікових даних із фактичними та встановлює винних осіб (табл. 6.8).

Таблиця 6.8

Відомість результатів інвентаризації

З огляду цього, можна сказати, що запропонована програма з автоматизації обліку, аудиту розрахункових операцій, на мою думку, охопить всі види розрахунків підприємств торгівлі, і тим самим полегшить процес здійснення аудиту, обліку і аналізу на підприємствах торгівлі.

Таким чином, розроблена програма автоматизації обліку, аудиту і аналізу розрахункових операцій на підприємствах торгівлі, дає можливість зекономити час бухгалтерів на складання документів і записів в них, раціонально і ефективно спрямовувати свої зусилля на виконання поставлених перед ними завдань, а також дозволить покращити якість аудиторської роботи аудиторів, скоротити строки її проведення. Тобто АРМ бухгалтера і аудитора з обліку та аудиту, аналізу розрахункових операцій має на меті комплексно вирішувати всі задачі, які поставлені перед обліком, аудитом та аналізом розрахунків, і видавати інформацію, необхідну для прийняття управлінських рішень.

На наш погляд, запропонована програма є досить ефективною і раціональною. Використовуючи алгоритми розрахунку ефективності розробленої програми, розглянемо показники, які її характеризують.

Отже, в загальному підсумку, згідно розрахунків, запропонована автоматизована система обліку, аудиту і аналізу є ефективною та може бути впроваджена в підприємствах, установах і організаціях.


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит обов'язкових платежів в бюджет
- Методика аудиту розрахункових операцій підприємства
- Аудит розрахункових операцій підприємства
- Аудит розрахункових операцій в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем
- Аудит стану розрахунково-платіжної дисципліни підприємства
- Аудит розрахункових операцій підприємства торгівлі в умовах застосування інформаційних технологій

Всі курсові з аудиту розрахункових операцій

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку