Аудит розрахунків з дебіторами підприємства

Міністерство освіти і науки України


Київський національний торговельно-економічний університет


Кафедра фінансового аналізу і аудиту
Курсова робота


ТЕМА: Аудит розрахунків з дебіторами підприємства
Київ – 2016Економічна характеристика розрахунків підприємства з дебіторами

За рівнем розвитку розрахункових відносин в країни можна визначити її економічний потенціал, рейтинг який вона займає у світовому суспільстві та ставлення держави до суб’єктів господарювання.

З переходом економіки України до ринкових відносин, підвищується самостійність організацій, їх економічна і юридична відповідальність. Різко зростає значення фінансової стійкості суб'єктів господарювання.

Найбільш актуальним, гострим питанням, яке стоїть перед всіма господарюючими суб’єктами України - є питання розрахунково-платіжних операцій, і як наслідок цього - дебіторська заборгованість.

Результат вирішення цих питань потрібен насамперед керівництву, постачальникам, аудиторським службам. У даній роботі проводиться аудит діяльності ТОВ "Дитячо-санаторний комплекс" Київського міського дитячого санаторно-курортного медичного об’єднання не тільки з погляду керівництва санаторію, тобто для внутрішнього використання й оперативного керування господарською діяльністю підприємства, але й з боку державного нагляду за функціонуванням системи розрахункових операцій в санаторії.

Визначивши наявність проблем і реальних потреб практики аудиту розрахунків з дебіторами в удосконаленні, сформулюємо мету та основні завдання курсової роботи.

Мета і завдання курсової роботи

Метою дослідження є комплексне теоретичне і практичне вивчення суті дебіторської заборгованості підприємства, визначення місця аудиту в системі управління дебіторською заборгованістю і розробка рекомендацій по вдосконаленню діючого порядку формування, використання дебіторської заборгованості та аудиту за її рухом.

Об’єкт курсової роботи

Дослідження виконується на матеріалах підприємства - ТОВ "Дитячо-санаторний комплекс". Аналіз проводився за трирічний період діяльності з 2014 по 2016рр

Об’єктом дослідження аудиту виступають відносини, що виникають у зв’язку з проведенням розрахункових операцій між господарюючими суб’єктами.

Предмет дослідження

Предметом дослідження виступають теоретичні і практичні питання економічних (розрахункових) відносин, які складаються в процесі господарської діяльності санаторію у відповідності з реальними економічними потребами ринкового господарства.

Завдання курсової роботи

Завдання дослідження було визначено у відповідності до поставленої мети. Робота в цілому являє собою спробою вирішення:

- Конкретного кола питань, які складають теоретичні дослідження процесу формування дебіторської заборгованості, законодавчі акти України, що регулюють порядок розрахунків, документи підприємства, які стосуються розрахункових операцій, а також інші матеріали, що відображають різноманітні аспекти дебіторської заборгованості;

- Загальних принципів формування сум дебіторської заборгованості, вивчення теоретичних аспектів проведення розрахункових операцій;

- Питання аудиту розрахунків з дебіторами, як необхідного елементу ефективного управління господарською діяльністю санаторію:

- Дослідити діючу систему внутрішньогосподарського аудиту розрахунків з дебіторами санаторію та можливі шляхи її покращання;

- Вивчити методику та організацію фінансового аудиту розрахунків з дебіторами, виявити наявні проблеми.

Дана робота охоплює питання теоретичного і практичного характеру проведення аудиту розрахунків з дебіторами, вивчення актуальних питань практики організації господарських операцій по розрахунках із контрагентами.


Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит дебіторської заборгованості та ефективності її використання на підприємстві
- Аудит дебіторської заборгованості підприємства
- Аудит дебіторської заборгованості
- Аудит розрахунків з дебіторами підприємства
- Аудит дебіторської заборгованості на підприємствах
- Аудит дебіторської заборгованості підприємства в умовах новітніх інформаційних технологій
- Аудит дебіторської заборгованості на підприємствах України
- Аудит поточної дебіторської заборгованості підприємства
- Аудит короткострокової дебіторської заборгованості підприємства
- Аудит ефективності використання дебіторської заборгованості

Всі курсові з аудиту дебіторської заборгованості

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку