Організаційно-економічна характеристика ТОВ "Дитячо-санаторний комплекс"

Управлінська система підприємства

Об’єктом дослідження дебіторської заборгованості, а саме аналітичної бази облікового характеру обрано ТОВ "Дитячо-санаторний комплекс", основні характеристики якого дають можливість провести аналітичне дослідження дебіторської заборгованості через систему бухгалтерського обліку, вивчити систему аудиту господарської діяльності.

ТОВ "Дитячо-санаторний комплекс" знаходиться в межах курортної зони Конча-Заспа і є підприємством.

З масштабу діяльності санаторію випливає й масштаб бухгалтерської служби, служби аудиту, яка існує під впливом факторів "мікроклімату". Розглянемо типову організаційну структуру підприємства (рисунок 1.1).

Типова організаційна структура підприємства

Загальне керівництво санаторієм здійснює головний лікар (він виступає вищим органом управління та аудиту за діяльністю санаторію). В кожному відділі виділено керівника, який відповідає за взаємозв’язок власного підрозділу з іншими ланками санаторію.

З наведеної схеми цілком зрозуміло, що зв’язки між рівнем управління та персоналом прямі.

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

В цілому процес керівництва можна представити наступним чином (мал. 1.2.).

Загальна схема керівництва дитячим санаторієм

Структуру бухгалтерії можна представити у вигляді таблиці.

Таблиця 1.1.

Структура бухгалтерської служби Дитячого санаторію

Такий поділ бухгалтерії закріплює відповідальність кожного бухгалтера за якість та строки проведення виконання дорученої йому ділянки обліку. А головний бухгалтер здійснює загальний аудит за якістю роботи. Така структура бухгалтерії дає змогу правильно організувати систему обліку, своєчасно отримувати достовірну інформацію.

В цілому можна визначити, що зв’язки між рівнями та між структурними підрозділами санаторію мають двобічний характер. На строк відсутності головного лікаря безпосереднє керівництво санаторієм бере на себе заступник головного лікаря.

Визначивши коло факторів "мікроклімату" системи обліку перейдемо до вивчення структури аудиту.

Структура аудиту включає головного лікаря, головного бухгалтера та керівників відділів. Як окремий підрозділ підприємства бухгалтерія взаємодіє з іншими підрозділами з метою отримання потрібної інформації, займаючи по відношенню до них позицію аудитора, консультанта та організатора. Бухгалтерська система санаторію існує в межах діяльності лише бухгалтерії, яка складається з підрозділів відповідно їх функціонального призначення, що призводить до посилення аудиту та уникнення порушень.

Ґрунтуючись на характеристиці діяльності санаторію та його структурі, можна приступати до економіко-фінансового аналізу з відповідною його специфікою. Існує необхідність проаналізувати основні напрямки діяльності санаторію, для доцільно використати наступну класифікаційну структуру: провести аналіз ресурсів санаторію та ефективність використання їх. Серед досліджуваних показників можна виділити основні показники обсягу діяльності санаторію; фінансового стану.

Аналіз проводиться за ретроспективою з порівнянням у динаміці по роках (горизонтальний аналіз). Основний інструмент аналізу - система коефіцієнтів.

Аналізуючи дані ресурсного потенціалу санаторію за останні 3 роки наведені в таблиці можна зробити певні висновки стосовно динаміки ресурсів базових підприємств.

Завершуючи вивчення зовнішніх та внутрішніх умов існування системи бухгалтерського та аудиту ТОВ "Дитячо-санаторний комплекс" можна зробити наступні висновки:

- середній рівень ефективності діяльності санаторію несе можливість його підвищення завдяки невикористаним ресурсам;

- структура санаторію дозволяє швидко і гнучко реагувати на зовнішні зміни;

- форма обліку за ступенем складності в змозі на належному для користувачів рівні відтворювати процеси господарського життя санаторію;

- процес аудиту носить характер спостерігаючого.


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит дебіторської заборгованості та ефективності її використання на підприємстві
- Аудит дебіторської заборгованості підприємства
- Аудит дебіторської заборгованості
- Аудит розрахунків з дебіторами підприємства
- Аудит дебіторської заборгованості на підприємствах
- Аудит дебіторської заборгованості підприємства в умовах новітніх інформаційних технологій
- Аудит дебіторської заборгованості на підприємствах України
- Аудит поточної дебіторської заборгованості підприємства
- Аудит короткострокової дебіторської заборгованості підприємства
- Аудит ефективності використання дебіторської заборгованості

Всі курсові з аудиту дебіторської заборгованості

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку