Організація аудиту розрахунків з дебіторами

Аудит в системі управління підприємством

Аудит дебіторської заборгованості в системі управління санаторієм займає важливе місце, покликаний вирішувати питання обліку розрахункових операцій та аудиту за їх формуванням.

Аудит представляє собою виявлення допустимих відхилень, причин, які їх зумовили та визначення ступеню впливу на конкретні результати функціонування об’єкту управління. Аудит являє собою елемент господарського механізму.

Аудит є кількісною і якісною оцінкою і обліком результатів роботи підприємства, що включає перевірку всіх граней діяльності, в тому числі дебіторської заборгованості, як невід’ємної складової господарських зв’язків, що склалися між підприємством та контрагентами.

Аудит як функція управління є засобом зворотного зв’язку між об’єктом і системою управління, засобом інформування про дійсний стан керованого об’єкта, а саме стан розрахунків та вжиті заходи щодо ліквідації дебіторської заборгованості, фактичне виконання управлінського рішення.

Господарський аудит, як функція управління полягає у виявленні відхилень від планів, завдань та нормативів, порушень законодавчих актів та інших регламентуючих документів. Тут, важлива роль аудиту розрахунків з дебіторами проявляється у превентивних заходах, які спрямовані на раціональне управління дебіторською заборгованістю.

В нових умовах господарювання потрібні такі прийоми аудиту, які б дозволили перевіряти господарські взаємовідносини в процесі виконання трудових, виробничих, облікових, планово-розрахункових, фінансово-розрахункових та інших операцій.

Ефективність аудиту в системі управління залежить від двох факторів:

- часу його здійснення;

- інформаційного простору, який охоплює об’єкти управління.

Удосконалення аудиту дебіторської заборгованості

Важливим напрямом удосконалення обліку і процесу управління дебіторською заборгованістю є активізація внутрішнього (внутрішньогосподарського) аудиту, який базується на аналізі господарської діяльності. Це дозволяє повно та цілісно оцінити значення та причини виявлених недоліків, вибрати найбільш ефективні методи та засоби по їх недопущенню в майбутньому та усуненню.

Також, слід визначити, що фінансово-господарський аудит в системі управління діяльністю при ринкових відносинах і різних формах власності наповнюється додатковим змістом. Виникла нова для України форма фінансово-господарського аудиту - аудиторський або зовнішній незалежний аудит, він розширює, доповнює та допомагає застосувати більше засобів необхідних для якісного управління дебіторською заборгованістю.

Результати дослідження аудиту розрахунків з дебіторами повинні розширювати та поглиблювати уявлення керівництва, перевіряючого про стан взаєморозрахунків суб’єкта, що перевіряється, про фінансово-господарські факти і операції, які мали місце на протязі перевіряємого періоду, а також допомогти виявити можливі навмисні помилки в обліку дебіторської заборгованості.

Отже, аудит як функція управління дебіторською заборгованістю підпорядкований вирішенню завдань системи управління, а саме завдань вдосконалення обліку, покращення платоспроможності підприємства та виявленню недоліків та втрат в веденні обліку дебіторської заборгованості.

Мета і завдання аудиту розрахунків з дебіторами

Мета аудиту визначається його завданнями, тобто тим колом питань, яке потребує обов’язкового аудиту вищестоящими органами та досягається шляхом застосування спеціальних знань при перевірці документальної обліково-економічної інформації.

Метою аудиту розрахунків з дебіторами є:

- перевірка законності, доцільності (ефективності) та обгрунтованості операцій по розрахунках з дебіторами на всіх стадія руху;

- накопичення даних про факти недостач, розтрат, крадіжок;

- надання практичної допомоги в поліпшенні господарювання і відшкодування завданих збитків.


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит дебіторської заборгованості та ефективності її використання на підприємстві
- Аудит дебіторської заборгованості підприємства
- Аудит дебіторської заборгованості
- Аудит розрахунків з дебіторами підприємства
- Аудит дебіторської заборгованості на підприємствах
- Аудит дебіторської заборгованості підприємства в умовах новітніх інформаційних технологій
- Аудит дебіторської заборгованості на підприємствах України
- Аудит поточної дебіторської заборгованості підприємства
- Аудит короткострокової дебіторської заборгованості підприємства
- Аудит ефективності використання дебіторської заборгованості

Всі курсові з аудиту дебіторської заборгованості

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку