Методика перевірки розрахунків з дебіторами

Застосування аналізу при проведення аудиту дебіторської заборгованості

Економічний аналіз виступає однією з функцій управління, що слугує основою для виявлення резервів та недоліків у фінансово-економічній діяльності підприємств, вибору більш раціональних методів та шляхів підвищення ефективності та якості управління підприємством. З іншого боку, - економічний аналіз охоплює результати дій всіх функцій управління підприємством, базується на фактах їх прояву, переробляє інформацію про стан діяльності підприємства та підпорядковує їх єдиній меті - розробка рішення по вдосконаленню діяльності підприємства, зокрема, питанню дебіторської заборгованості.

Аналіз і аудит діяльності підприємства - це комплексне вивчення діяльності підприємства, її структурних підрозділів із метою об’єктивної оцінки результатів діяльності підприємства та визначення можливостей подальшого розвитку та більш ефективного використання ресурсів підприємства.

Економічний аналіз і аудит охоплює результати дій усіх функцій управління підприємств сфери обігу, базується на фактах їх прояву, переробляє інформацію про стан діяльності підприємства та підпорядковує їх загальній меті - розробка рішень по вдосконаленню діяльності підприємства. Аналіз займає важливу роль в визначенні базових показників для функцій планування, реальності цих планів, визначенні резервів, їх, розмірів та шляхів мобілізації.

Результатом застосування широкого кола прийомів та методів аналізу є аналітична інформація про стан об’єкта дослідження. Інформація, що отримана в результаті аналітичного дослідження виступає в ролі бази дослідження для проведення аудиту.

Зарубіжна література - економічний аналіз визначає як "оцінку облікової та іншої інформації, шляхом вивчення реально існуючих зв'язків та взаємозв'язків між різними показниками". Наприклад, метою аналізу в аудиті дебіторської заборгованості є оцінка перспектив обсягу дебіторської заборгованості підприємства в майбутньому, виявлення зон можливих помилок у бухгалтерському обліку та у звітності.

Порядок проведення аудиту розрахунків з дебіторами

Основою проведення якісного аудиту діяльності підприємства є визначення основних цілей та завдань діяльності, після чого провадиться вибір методичних прийомів та процедур, за допомогою яких буде провадитися аудит господарської діяльності. Визначимо це у вигляді рисунку 5.1.

Етапи проведення аудиту

Методика аудиту ґрунтується на загальних принципах побудови аудиторських процедур на підприємстві. Застосування аудиторських процедур на дослідній стадії аудиторського процесу перевірки розрахунків з дебіторами дає змогу встановити загальний стан об’єкта дослідження: порушення розрахункової дисципліни та інше. Застосування аналізу бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості на заключній стадії аудиту має на меті підтвердити існування всіх коливань значень, їх показників та гарантувати реальність у сумі, та по змісту.

Організаційно-методична стадія

Проведенню аудиту стану дебіторської заборгованості повинна передувати ретельна підготовка - вивчення планових, звітних, статистичних і інших матеріалів, що характеризують суми дебіторської заборгованості в цілому.

На підставі зазначених матеріалів розробляється програма, у якому визначаються основні питання, на перевірці яких варто зосередити особливу увагу. В плані необхідно обов'язково зазначити об'єкт перевірки, його склад і послідовність перевірки, періоди для вибіркового і суцільного аудиту тощо, наступним кроком є вибір методики аудиту.

Дослідна стадія аудиторського процесу здійснюється безпосередньо за об’єктом дослідження, а саме з дебіторською заборгованістю. Складається ця стадія з двох етапів - переддослідного і дослідного.

Прийоми аудиту, якими найчастіше користуються при аудиті дебіторської заборгованості, застосовуючи їх в залежності від поставлених задач, наступні:

- Зустрічна перевірка особливо ефективна при вивченні операцій, пов'язаних з розрахунками між підприємствами для визначення реальності сум дебіторської заборгованості. Взаємна перевірка є різновидом зустрічної. Вона проводиться по взаємопов’язаних операціях на підприємствах. Користаючись аудиторським звіренням, можна з'ясувати, чи не було приписок в відомостях;

Узагальнення та реалізація результатів аудиту

Про результати перевірки стану дебіторської заборгованості складається акт проведення перевірки, що підписується головою перевіряючого органу, особою, що завідує фінансовим відділом (головним бухгалтером). В акті повинно бути зроблено аналітичне групування та слідчо-юридичне обґрунтування.

За наявності заперечень або зауважень керівник і головний бухгалтер підписують акт перевірки з обмовкою, про пояснювальні причини, і одночасно подають письмові пояснення. У викладі акта повинна дотримуватися сувора об'єктивність, ясність і точність опису виявлених фактів.

Класифікація аудиту здійснюється за об’єктом, суб’єктом і метою, як показано на рисунку 5.2.

Види аудиту відповідно до його суб’єктів

Основними аудиторськими органами держави, які здійснюють фінансово-економічний аудит підприємства є Державна податкова адміністрація України, аудиторське управління.

Для підвищення ефективності аудиту важливе значення має використання моделювання. Для цього визначаємо організаційно-інформаційну модель аудиту .


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит дебіторської заборгованості та ефективності її використання на підприємстві
- Аудит дебіторської заборгованості підприємства
- Аудит дебіторської заборгованості
- Аудит розрахунків з дебіторами підприємства
- Аудит дебіторської заборгованості на підприємствах
- Аудит дебіторської заборгованості підприємства в умовах новітніх інформаційних технологій
- Аудит дебіторської заборгованості на підприємствах України
- Аудит поточної дебіторської заборгованості підприємства
- Аудит короткострокової дебіторської заборгованості підприємства
- Аудит ефективності використання дебіторської заборгованості

Всі курсові з аудиту дебіторської заборгованості

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку