Організаційно-інформаційна модель аудиту розрахунків з дебіторами

Склад організаційно-інформаційної моделі

Організаційно-інформаційна модель аудиту складається з пов’язаних між собою блоків, які включають об`єкти і суб`єкти, джерела інформації та інформаційне забезпечення, методи обробки інформації і процедури узагальнення результатів аудиту.

- Блок органiзацiйно-iнформацiйної моделі, який визначає об’єкти i суб’єкти аудиту господарської діяльності підприємства.

Об’єктами є всі операції пов’язані з дебіторською заборгованістю: документальна інформація про наявність та рух дебіторської заборгованості, дотримання чинного законодавства. .

Поряд з об`єктами аудиту в цьому блоці визначаються суб`єкти, які здійснюють процедури аудиту, зокрема бухгалтерський відділ, керівництво підприємства та користувачі фінансової інформації: зовнішні та внутрішні перевіряючи, тобто це органи Державної аудиторської служби, органи Державної податкової адміністрації та інші.

Інформаційне забезпечення аудиту дебіторської заборгованості

Завданням інформаційної бази дебіторської заборгованості підприємств є надання учасникам аудиторського-аналітичного процесу інформації про стан заборгованості, функціонування їх у відповідності до нормативно-правових актів та законодавства. Крім того, інформаційна база є засобом комунікації між різними складовими системи перевіряючих органів.

Основу інформаційної бази сум дебіторської заборгованості складає фактографічна інформація, яка є складовою інформаційного забезпечення аудиту розрахунків з дебіторами.

Зокрема інформаційне забезпечення включає: облікову інформація (книга "Журнал-головна, меморіальні ордери №№4,6, баланс); статистичну звітність (форми звітності: Звіт про результати фінансової діяльності підприємства, Звіт про заборгованість підприємств), кошторис.

Склад та характеристика використаної при аудиті нормативної бази, спеціальної літератури представлені у питанні №3 даної курсової роботи.

Аудит, виступаючи, з одного боку, формою державновладного впливу на підаудиторські об’єкти, а з другого - формою демократичного керівництва, є складовим компонентом управлінського процесу.

Зовнішній аудит, який проявляється через систему державного аудиту, проводиться у відповідності із законодавчими нормами.

Масив бухгалтерської інформації, який підлягає перевірці при аудиті дебіторської заборгованості та взаємозв’язок з іншими елементами облікової системи визначено на рисунку 5.4.

Схема перевірки облікової інформації при аудиті за сумами дебіторської заборгованості

З одного боку в облікові регістри поступає інформація із первинних документів (накладних, банківських виписок, касових ордерів та інше), а з іншого боку, ця інформація використовується для формування звітності (Баланс, Звіт про стан дебіторської та кредиторської заборгованості).

В ході перевірки розрахункових операцій санаторію необхідно впевнитись, чи немає порушень законодавства шляхом:

- підроблення виписок банку (здійснюється підміною виписок, підробкою шифрів операцій). Це порушення виявляється при аналізі виписок по рахунку, які знаходяться в бухгалтерії санаторію і в банку (оригінали), прибуткових касових ордерів, журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів тощо.

Звіряються суцільним методом записи по виписках банку з даними платіжних доручень, а також касовими звітами і чековими книжками в частині руху готівки. При цьому особливу увагу слід звернути на:

- наявність первинних документів, що необхідні для здійснення видатків (договори поставки, договори підряду, рахунки, акти виконаних робіт тощо);

- дату складання і термін дії договорів та рахунків;

- правильність здійснення у рахунках арифметичних операцій, правомірність застосування торгових чи посередницьких націнок.


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит дебіторської заборгованості та ефективності її використання на підприємстві
- Аудит дебіторської заборгованості підприємства
- Аудит дебіторської заборгованості
- Аудит розрахунків з дебіторами підприємства
- Аудит дебіторської заборгованості на підприємствах
- Аудит дебіторської заборгованості підприємства в умовах новітніх інформаційних технологій
- Аудит дебіторської заборгованості на підприємствах України
- Аудит поточної дебіторської заборгованості підприємства
- Аудит короткострокової дебіторської заборгованості підприємства
- Аудит ефективності використання дебіторської заборгованості

Всі курсові з аудиту дебіторської заборгованості

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку