Аудит дебіторської заборгованості в умовах застосування комп’ютерних технологій

Порядок аудиту в комп’ютерному середовищу

Автоматизація аудиту заснована на найбільш раціональному перерозподілі навантаження між людиною та ПЕОМ, коли комп’ютер виконує багатоваріантні розрахунки та видає рекомендації по прийняттю рішень, а людина робить прикінцеві висновки та приймає визначене рішення.

Автоматизація системи обліку в сучасних умовах призначена полегшити виконання та аудит всіх типових операцій бухгалтерського обліку наскільки це можливо, перекладаючи тим самим на бухгалтера, аналітика суто аудиторські функції за цим процесом і надаючи йому такий дорогоцінний час для реалізації творчих функцій: аналізу, прогнозування та планування окремих, значущих у наш час аспектів бухгалтерського обліку.

Етапи технологічного процесу обробки інформації

Постановка задачі з аудиту дебіторської заборгованості

Постановка задачі - невід'ємна частина якісної, повної та ефективної автоматизації систем управління; і складається з розділів:

- Характеристика задачі (визначається мета та призначення задачі);

- Вхідна інформація (опис вхідної інформації у формалізованому вигляді);

- Вихідна інформація (включається табличний опис вихідної інформації та вихідних документів);

- Алгоритм вирішення задачі (опис задачі в математичному вигляді);

Для якісного визначення постановки задачі необхідно користуватися наступними принципами:

Комплексність - автоматизація всіх видів обліково-економічної роботи в єдиному комплексі;

Принцип інтегрованої обробки даних - обробка інформації, починаючи від збору первинних даних до отримання заключного вихідного документа, при чому збір первинних даних відбувається одноразово в максимальному об'ємі, далі ця інформація використовується багаторазово в різних видах робіт;

Принцип нових задач - нові задачі повинні безболісно приєднуватися до вже існуючих програмних модулів;

Комплексна система повинна забезпечувати мінімальний розмір ризик виникнення або не виявлення помилки;

Співставність результату - передбачає співставність програмним шляхом звітних даних за декілька періодів;

Принцип цілеспрямованості - передбачає можливість настроювання автоматизованого робочого місця конкретного користувача.

Аналізуючи технічне та програмне забезпечення ТОВ "Дитячо-санаторний комплекс", можна охарактеризувати його стан як задовільний. В підприємстві в наявності є два комп’ютери, на яких встановлено MS Office і ведення бухгалтерського обліку здійснюється за допомогою Excel 2010. Ніяких функціональних програм для ведення бухгалтерського обліку та проведення аналізу підприємство не має.

Комп’ютерні програми з аудиту

Сучасний стан на ринку комп’ютерної техніки та програмних засобів характеризується тим, що він представлений великою чисельністю різноманітних обчислювальних пристроїв та програмних продуктів. Споживач може підібрати для себе необхідну модель або конфігурацію техніки, версію програми залежно від матеріальних бажань, складності виконуваних операцій, швидкості дії та ін. Це стосується і програмних засобів з автоматизації бухгалтерського обліку, аналізу, прогнозування, аудиту та інших сфер системи управління. Засоби автоматизації, що вибрані для застосування, суттєво впливають на організацію господарства, іноді навіть змінюючи ті чи інші ланки фіксації та відображення фактів функціонування господарського механізму. В свою чергу метод обробки господарських операцій при веденні бухгалтерського обліку робить істотний вплив на процедури й методи аудиту, як внутрішнього, так і зовнішнього.

Разом із тим комп’ютерна технологія характеризується рядом особливостей, що є загальними для будь-якого програмного продукту та значно відрізняють автоматизовану обробку інформації від ручної. Так, вся сукупність програм, що дозволяють автоматизувати процедури бухгалтерського обліку, аудиту, аудиту характеризуються такими спільними якостями, як однакове виконання операцій, поділ функцій, потенційні можливості посилення аудиту з боку адміністрації, однакові принципи обробки введених даних, що обумовлюється єдністю методології бухгалтерського обліку. Але окремі програми мають певні, іноді досить суттєві, відмінності, які роблять їх унікальними у застосуванні. Вказаний аспект обумовлює різноманітність вибору програмних засобів на ринку комп’ютерних технологій.

Найбільш відомими та часто застосовуваними засобами автоматизації обліку є : 1С: Бухгалтерія, Парус, Бест, Гросбух, Фінанси без проблем, Фоліо, Інфо-бухгалтер, Інфін-Бухгалтерія, Суперменеджер, SoNet (виробник - ООО "Баланс-Клуб"), "Толстый Ганс" (виробник - "Центр Комп’ютерних Технологій"), GMS Office Tools (виробник - фірма GMS). Проте не всі вони адаптовані для використання в підприємствах. Насамперед з-за їх негнучкості щодо використання нового плану рахунків підприємств.

Але всі запропоновані програмні продукти не передбачають автоматизацію аналітичних процесів, і можуть використовуватися аналітиками лише як зручна автоматизована база даних для проведення аналізу.

Тому необхідним є розробка специфічного програмного забезпечення саме для комп’ютеризації аналізу діяльності підприємств, організацій, зокрема, аналізу дебіторської заборгованості.


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит дебіторської заборгованості та ефективності її використання на підприємстві
- Аудит дебіторської заборгованості підприємства
- Аудит дебіторської заборгованості
- Аудит розрахунків з дебіторами підприємства
- Аудит дебіторської заборгованості на підприємствах
- Аудит дебіторської заборгованості підприємства в умовах новітніх інформаційних технологій
- Аудит дебіторської заборгованості на підприємствах України
- Аудит поточної дебіторської заборгованості підприємства
- Аудит короткострокової дебіторської заборгованості підприємства
- Аудит ефективності використання дебіторської заборгованості

Всі курсові з аудиту дебіторської заборгованості

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку