Критичний огляд нормативної бази з питань аудиту операцій із товарно-матеріальними цінностями підприємства

Оцінка законодавства з аудиту

Огляд та аналіз нормативної бази та спеціальної літератури стосовно аудиту операцій із матеріальними активами закладів охорони здоров’я є дуже важливим питанням для проведення, насамперед, контролю за цими матеріальними активами, а також для аналізу конкретних фактів, встановлених та виявлених за результатами контролю. Важливість цього питання полягає в тому, що контроль та аналіз повинні грунтуватись на знанні тієї теми, що підлягає дослідженню, бо вони передбачають зіставлення фактично наявних даних з плановими чи нормативними даними. Оцінка результатів діяльності бюджетних установ при здійсненні аудиторських процедур, прийнятті конкретних контрольних рішень та при здійсненні аналізу діяльності підконтрольних об’єктів повинні бути законодавчо та нормативно підтверджені.

Таблиця 2.1

Характеристика нормативно-законодавчої бази аудиту операцій із матеріальними активами в закладах охорони здоров’я

Як видно з табл. 2.1, законодавчих документів, що є інформаційним забезпеченням аудиту операцій із товарно-матеріальними цінностями в установах охрони здоров’я достатньо. Проте, деякі з цих документів були прийняті ще за часів Радянського Союзу і тому потребують удосконалення відповідно до умов обмеженого бюджетного фінансування видатків закладів охорони здоров’я. Так, наприклад, чинна дотепер "Інструкція з обліку медикаментів, перев’язувальних засобів. . . ", затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР № 747 від 02.06.87, не забезпечує суворого обліку медикаментів на всіх етапах їх збереження і витрачання. При цьому необхідно зауважити, що більшість медикаментів є дорогими (до декількох тисяч грн. за одиницю). Ця інструкція регламентує, що запас медикаментів у відділеннях не повинен перевищувати 10-денної потреби, але відсутня грошова норма запасу, тому обрахувати його вартість неможливо. Таким чином, від наявності чітких законодавчих документів значною мірою залежить ефективність аудиту операцій із товарно-матеріальними цінностями в закладах охорони здоров’я.

Для кваліфікованого аудитора недостатньо користуватися в своїй роботі лише нормативно-правовою інформацією. Важливим є також ознайомлення зі спеціальною і періодичною літературою.


Періодична література з аудиту

На жаль, питання, які стосуються аудиту операцій із товарно-матеріальними цінностями в закладах охорони здоров’я мало освітлюються в спеціальних та періодичних економічних виданнях. Це стосується питань всієї бюджетної сфери, якій не приділяється достатньо уваги у національній періодиці. Але є видання, в яких публікуються статті, що порушують питання обліку та контролю в бюджетних установах та закладах охорони здоров’я зокрема. Основними з них є:

газета "Урядовий кур'єр" - видання, де можна знайти останні зміни та нові закони та положення щодо бухгалтерського обліку підприємств усіх форм власності;

журнал-газета "Все про бухгалтерський облік", яка існує з 1993 року і в якій містяться публікації, що висвітлюють деякі питання бюджетного обліку. У цьому журналі публікуються як нормативні, так і консультаційні матеріали, статті спеціалістів, в тому числі і з питань бухгалтерського обліку бюджетних установ;

журнал-газета "Галицькі контракти" - періодичне видання, яке містить нормативну базу, консультації з питань бухгалтерського та податкового обліку, корисні поради для бухгалтерів підприємств різних форм власності;

журнал "Світ бухгалтерського обліку" - у цьому журналі міститься інформація щодо теорії та практики бухгалтерського обліку в Україні, погляди спеціалістів на сучасний стан бухгалтерського обліку, аналіз методологічного та організаційного стану бухгалтерського обліку в Україні, шляхів його трансформації у сторону потреб ринкової економіки та гармонізації з урахуванням розвинутих країн;

газета "Бізнес" - періодичне видання, яке містить в собі останні новини з засідань Верховної Ради України, інформацію про податки, розділ бухгалтерського обліку, статті щодо економічного та фінансового стану країни;

журнал “Фінансовий контроль” заснований Головним аудиторським управлінням України у 2013 р. На сторінках цього видання досліджуються актуальні проблеми теорії і практики контролю в галузі фінансів, місце і функції контролюючих органів в системі державного управління, методи демократизації контролю та водночас підвищення його ефективності. У журналі публікуються проблемні статті про стан фінансової дисциплини, сутність контролю та обліку, розриваються недоліки у використанні фінансових ресурсів держави.


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит товарних запасів в підприємствах торгівлі
- Аудит товарних запасів підприємства
- Аудит операцій з товарними запасами підприємства торгівлі в умовах комп'ютерних інформаційних систем
- Аудит руху та використання товарних ресурсів підприємства
- Аудит операцій з товарними запасами торговельного підприємства

Всі курсові з аудиту товарних операцій

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку