Методика аудиту операцій із товарно-матеріальними цінностями в підприємствах

Процес аудиту товарно-матеріальних цінностей

Висока ефективність, результативність і якість аудиту може бути досягнута лише при умові правильної організації аудиторської роботи на всіх стадіях (під час підготовки до аудиту, в процесі її проведення та реалізації матеріалів) і чіткого виконання працівниками органів державної аудиторської служби своїх обов’язків. Вони повинні бути об’єктивними при оцінці виявлених недоліків, порушень, переплат і незаконних виплат державних коштів, нестач, крадіжок і зловживань, досконально володіти методами проведення аудиту (перевірки), систематично працювати над підвищенням своєї професійної майстерності.

Загалом процес аудиту операцій із товарно-матеріальними цінностями в закладах охорони здоров’я має чотири умовно самостійних етапи, які відображено на рисунку 5.1.

Організаційна стадія аудиту операцій із товарно-матеріальними цінностями в закладах охорони здоров’я відбувається в аудиторських управліннях.

Стадії процесу аудиту операцій із товарно-матеріальними цінностями


Порядок проведення аудиторської перевірки

Починається аудит з моменту прибуття аудитуної бригади на об’єкт – заклад охорони здоров’я. При цьому забезпечується принцип раптовості аудиту. Головними завданнями аудиту операцій із товарно-матеріальними цінностями в дитячій лікарні №9 є: правильність віднесення ресурсів до товарно-матерільних цінностей лікарні.

В ході аудиту операцій із товарно-матеріальними цінностями в закладах озорони здоров’я особливу вагу необхідно звернути на дотримання встановленого порядку безкоштовної видачі медикаментів окремим категоріям хворих, які знаходяться на амбулаторному лікуванні. Для цього необхідно провести документальну перевірку в медичному закладі в ході якої встановити перелік осіб, які обслуговуються лікарнею і мають право на пільгове забезпечення медикаментами. Слід звірити рецепти на безкоштовний відпуск медикаментів з записами в амбулаторних картках. Необхідно перевірити відповідність цих рецептів тим, що пред’явлені аптечним закладом для відшкодування вартості відпущених ліків. Якщо такі рецепти у медичному закладі відсутні або видача фактично прийнятих до оплати рецептів документально не підтверджується відповідною документацією лікувального закладу, то необхідно провести зустрічні перевірки в аптеці і з’ясувати наявність документальних підстав для виставлення рахунків для оплати за відпущені медичні препарати. Крім цього, необхідно перевірити відповідність показань хворих переліку груп населення та категорій захворювань, при амбулаторному лікуванні яких медикаменти за рецептами лікарів видаються хворим безкоштовно або зі знижкою на 50% відповідно до чинного законодавства.

Особливу увагу також необхідно приділити дотриманню відповідного порядку обліку спирту. Облік спирту в місцях його зберігання ведеться в однакових одиницях виміру, причому ректифікований спирт обліковується окремо від спирту-сирцю і денатурованого спирту. Необхідно перевірити, чи немає випадків оприбуткування спирту в одиницях абсолютного алкоголю, а списання його в натуральних одиницях. Також перевіряється дотримання порядку відпуску спирту-ректифікату по вимогах, не підтверджених лікарським призначенням і необхідністю його втрачання. Необхідно звірити кількість спирту, списаного з підзвіту матеріально відповідальної особи, з кількістю, отриманою відділеннями і кабінетами лікувальної установи.

Перевіряючи правильність витрачання спирту, слід мати на увазі, що зустрічаються випадки привласнення спирту шляхом оприбуткування його в кілограмах, а списання на видатки в літрах.

Важливою і відповідальною є перевірка дотримання правил зберігання, обліку, відпуску і застосування наркотичних та психотропних медикаментів. Відповідно до законодавства навіть у випадку порушень у порядку їх зберігання, обліку, відпуску та застосування настає кримінальна відповідальність, а тому по всіх виявлених фактах порушень необхідно у триденний термін складати, наприклад проміжний акт й надсилати його до органів внутрішніх справ. Процедура перевірки зазначеного питання дуже складна за обсягом документів, які необхідно вивчити. Крім нормативних актів, це перевірка наказів по установі щодо закріплення відповідальності за облік витрачання та списання наркотиків, відповідність цього наказу вимогам інструкції, перевірка журналів обліку в усіх містах зберігання і використання, фактичної наявності наркотиків та пустих ампул, актів їх знищення, історій хвороби, листків призначень тощо.


Заключна стадія аудиту

Закінчується аудит операцій із товарно-матеріальними цінностями написанням акту аудиту. Начальник аудиторського відділу контролю у сфері охорони здоров’я на цьому етапі повинен перевірити повноту виконання програм аудиту на якість написання акта, при необхідності повністю або частково відмінити аудит, встановити термін виправлення помилок або доручити повторне проведення аудиту іншим працівникам, вжити заходів впливу щодо винних осіб.

Таким чином, дослідивши організаційно-методичні підходи до проведення аудиту операцій із товарно-матеріальними цінностями в закладах охорони здоров’я, можна зробити висновок, що контроль і аудит операцій із товарно-матеріальними цінностями в закладах охорони здоров’я включає в себе всі основні етапи аудиторського процесу. Методика проведення аудиту операцій із товарно-матеріальними цінностями в закладах охорони здоров’я має певні особливості.


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит товарних запасів в підприємствах торгівлі
- Аудит товарних запасів підприємства
- Аудит операцій з товарними запасами підприємства торгівлі в умовах комп'ютерних інформаційних систем
- Аудит руху та використання товарних ресурсів підприємства
- Аудит операцій з товарними запасами торговельного підприємства

Всі курсові з аудиту товарних операцій

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку