Особливості проведення аудиту операцій із товарно-матеріальними цінностями в підприємствах в умовах застосування комп’ютерних технологій

Постановка задачі з аудиту товарно-матеріальних цінностей

З появою нової генерації обчислювальної техніки - персональних комп'ютерів типу ІВМ АТ різних класів, портативних комп'ютерів - дає можливість автоматизувати контроль значної частини господарських операцій на основі безпосереднього контакту аудитора з ЕОМ. Тому кожний аудитор повинен володіти сучасним програмним забезпеченням (програми створення електронних таблиць і текстових файлів (наприклад програмний комплекс МS ОFFІСЕ, який включає програми створення електронних таблиць Ехсel та генерації текстових файлів Word) і вміти працювати з ПЕОМ та портативними комп'ютерами, використовуючи при необхідності дистанційний зв'язок цих ЕОМ з сервером, що воло не великими розмірами пам'яті і потужним процесором.

Одним з факторів, сприятливих комп'ютеризації аудитуних робіт, є сувора регламентація в процесі аудиту взаємовідносин, що складаються між аудиторами і комп'ютером, що використовується для комп'ютеризованої перевірки вірогідності обчислень в первинних документах і облікових регістрах.

Якщо в установі, що перевіряється є свої персональні комп'ютери, користування її послугами для виконання обчислювальних робіт, передбачених програмою аудиту, здійснюється з дозволу керівника лікарні. Обчислювальна техніка інших відомств привертається на умовах підряд з дозволу керівника організації, що призначила аудит. В окремих випадках з метою скорочення затрат часу на перевезення первинних документів і облікових регістрів, можуть бути запрошені в установу, що перевіряється, оператори ПЕОМ з необхідною обчислювальною технікою.


Планування комп'ютеризованої перевірки

До початку аудиту керівник аудитуної групи складає конкретний план комп'ютеризованої перевірки первинних документів і облікових регістрів, розробляє стислі інструкції операторам і макети таблиць (відомості) для записів результатів перевірки і виявлених розбіжностей. В ході аудиту необхідно чітко додержувати вимог процедур. В частковості, відібрані для перевірки документи і регістри передаються на обчислювальний центр за межі установи, що перевіряється, його головним бухгалтером в присутності аудитора по опису, оформленої в належному порядку. Після комп'ютеризованої перевірки документи від обчислювального центру приймає по опису головний бухгалтер установи, що перевіряється, а завірена оператором відомість виявлених розбіжностей вручається аудитору. Він ретельно аналізує причини і наслідки кожної розбіжності (привласнення засобів, приховування недостач або лишків і ін. ), встановлює винних в цьому посадових і матеріально відповідальних осіб. Підписана оператором інформація на паперових носіях з копією на магнітному носії по результатів комп'ютеризованої перевірки документів або облікових регістрів додається до акту аудиту. При використанні ЕОМ, які не мають приладу для запису, дані про результати підрахунку надсилаються електронною поштою.

Застосування обчислювальної техніки в аудитуній роботі ж звільняє аудиторів від перевірки документів і облікових записів по суті. Воно тільки розвантажує їх від трудомісткої технічної роботи, дозволяючи більше уваги приділяти перевірці доброякісності первинних документів, обгрунтованості записів в облікових регістрах, законності досконалих операцій.

Застосування персональних електронно обчислювальних машин (ПЕОМ) сприяло появі нової комп'ютерної системи – автоматизованого робочого місця (АРМ) фахівця.


Завдання аудиту товарно-матеріальних цінностей

Завдання аудиторської роботи, які виконуються у рамках АРМ – перевірка правильності і законності господарських операцій в бюджетних установах, виявлення порушень і зловживань, розробка заходів щодо усунення виявлених недоліків, а також обгрунтування заходів щодо поліпшення управління установою.

АРМ – професійно-орієнтований обчислювальний комплекс індивідуального або колективного користування, який функціонує на базі ПЕОМ в інтерактивному режимі у системі комп'ютерних мереж.

Призначення АРМ аудитора:

повне і своєчасне забезпечення інформаційних потреб користувачів

здійснення аудиторських задач з метою одержання необхідної інформації про відхилення

формування висновків і пропозицій щодо прийняття управлінських рішень

забезпечення неможливості несанкціонованого доступу до інформаційних фондів.


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит товарних запасів в підприємствах торгівлі
- Аудит товарних запасів підприємства
- Аудит операцій з товарними запасами підприємства торгівлі в умовах комп'ютерних інформаційних систем
- Аудит руху та використання товарних ресурсів підприємства
- Аудит операцій з товарними запасами торговельного підприємства

Всі курсові з аудиту товарних операцій

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку