Аудит товарно-атеріальних цінностей в комп’ютерному середовищі

Загальна характеристика комп’ютерного середовища

Головна мета АРМР – виявлення недоліків у фінансово-господарській діяльності бюджетної установи та впровадження раціональних методів господарювання в сучасних умовах.

Перевагами АРМР є:

підвищення продуктивності праці

скорочення трудомісткості і вартості аудиторської роботи

поліпшення якості обробки інформації

скорочення терміну аудиторської роботи.

Кінцева мета комп'ютеризації комплексу задач аудиту операцій із товарно-матеріальними цінностями – складання на комп'ютері Акта аудиту.

Загальна схема технологічного процесу аудиту операцій із товарно-матеріальними цінностями представлена на рис. 6.1.

Створення АРМ аудитора висуває вимоги до проектувальників і користувачів:

АРМ аудитора має створюватися як інформаційно-консультативна система, яка дозволяє не тільки контролювати законність господарської діяльності, але і сприяти ефективності управління установою;

Розробка АРМ аудитора повинна проводитись співвідносно з основними методичними і нормативними документами стосовно створення автоматизованих систем;

Програмні засоби АРМ аудитора повинні забезпечити одержання інформації про стан об'єкта аудиту в завершальному вигляді у формі Акта аудиту;

АРМ повинно відповідати професійному рівню фахівців аудиторських служб у справі комп'ютеризації;

АРМ повинно забезпечити комфортні умови для праці: інтерактивний режим, мати систему навчання і підказок тощо.

Загальна схема технологічного процесу аудиту операцій із товарно-матеріальними цінностями в АРМ аудитора


Вихідна інформація при аудиті товарно-матеріальних цінностей

На рис. 6.2 представлені джерела вхідної інформації для аудиторської роботи в умовах АРМ аудитора, які використовує аудитор при перевірці операцій з товарно-матеріальними цінностями, яка включає первинні документи та бухгалтерські звіти.

 

Джерела вхідної інформації для аудиторської роботи в умовах АРМ


Вихідна документація це:

порівняльна відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на складі - використовується для контролю залишків цінностей на складі;

відомість контролю переоцінки товарно-матеріальних цінностей на складі - контроль правильності застосування нових цін на матеріальні цінності і визначення їх нової вартості;

відомість виявлених порушень в обліку операцій із товарно-матеріальними цінностями - складається з метою узагальнення результатів аудиту операцій з товарно-матеріальними цінностями;

картка аналітичного обліку товарно-матеріальних - цінностей;

відомість наявності товарно-матеріальних цінностей по матеріально відповідальних особах і місцях розміщення;

оборотна відомість руху товарно-матеріальних цінностей по ходу найменувнь;

відомість переоцінки товарно-матеріальних цінностей;

відомість операцій по синтетичних рахунках.

Процес автоматизованої обробки даних у дитячій лікарні №9 наведений на рис. 6.3.


Процес автоматизованої обробки даних


Отже, комп'ютеризація обробки інформації, що надходить в міністерства, відомства і інші органи фінансового управління за підсумками аудиту має важливе значення. Комп'ютеризована систематизація (по заздалегідь розробленій схемі) виявлених аудитми порушень і нестатку в установах дозволяє вищестоящим органам підвищити якість розробки загальнодержавних заходів по забезпеченню збереження державної власності і зміцненню державної дисципліни.< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит товарних запасів в підприємствах торгівлі
- Аудит товарних запасів підприємства
- Аудит операцій з товарними запасами підприємства торгівлі в умовах комп'ютерних інформаційних систем
- Аудит руху та використання товарних ресурсів підприємства
- Аудит операцій з товарними запасами торговельного підприємства

Всі курсові з аудиту товарних операцій

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку