Висновки і пропозиції

Висновки з аудиту товарно-матеріальних цінностей

Курсова робота була написана на тему аудиту операцій із товарно-матеріальними цінностями в установах охорони здоров’я на прикладі дитячої лікарні №9 м. Києва.

В процесі написання курсової роботи були досліджені та проаналізовані питання щодо системи контролю закладів охорони здоров’я, сутності економічного поняття товарно-матеріальні цінності, а саме системи аудиту операцій із товарно-матеріальними цінностями в сучасних умовах та в середовищі автомазованої обробки даних.

В курсовій роботі викладені пропозиції щодо методики проведення аудиту операцій із товарно-матеріальними цінностями закладів охорони здоров’я на основі застосування нових методів та методичних прийомів аудиту, а також розширення бази використання новітньої комп’ютерної техніки з встановленим сучасним програмним забезпеченням, що дає можливість найбільш повної комп’ютеризації аудиту.

Були виконані завдання, вирішення яких призвели до досягнення поставленої мети, а саме:

виконано дослідження системи організації аудиторського процесу та методики проведення в закладах охорони здоров’я аудиту операцій із товарно-матеріальними цінностями;

вивчено та проаналізовано законодавство та літературні джерела з питань використання і збереження товарно-матеріальних цінностей установ охорони здоров’я;

зібрано та проаналізовано інформацію, яка характеризує розвиток та діяльність установи, динаміку об’єкту контролю;

Дослідженням встановлено, що система фінансування закладів охорони здоров’я на макроекономічному рівні є змішаною, що провідне місце в бюджетній системі України належить державному бюджету. Також система фінансування закладів охорони здоров’я на мікроекономічному рівні здійснюється на підставі єдиного кошторису доходів і видатків, особливістю якого, щодо лікувальних установ, є обов’язкове включення витрат пов’язаних з їхньою діяльністю.


Удосконалення використання товарно-матеріальних цінностей

Для поліпшення системи контролю в закладах охорони здоров’я, особливо з питань обліку використання товарно-матеріальних цінностей, органам державної аудиторської служби доцільно внести пропозиції в МОЗ України щодо перегляду чинних інструкцій. Це також буде сприяти і поліпшенню стану роботи відомчого контролю в закладах охорони здоров’я.

Останнім висновком даної роботи є те, що головне завдання аудитора полягає, передусім, в ретельному вивченні прийнятого в установі проекту комплексної автоматизації бухгалтерського обліку і його застосування, достовірності введення вхідної інформації і отримання вихідних документів через спеціальні пристрої вводу-виводу інформації (сканери, магніто-оптичні зчитувальні машини, принтери, копіювальні пристрої). Невід’ємним завданням аудиту стає вивчення якості самого проекту і передбаченої їм системи контролю, а головне – виявлення помилок, що виникають при вивченні вихідної інформації, регістрів синтетичного і аналітичного обліку, звітних показників. Основне порушення при вивченні програмного забезпечення є можливість редагувати вхідне та вихідне сальдо по рахункам, що дає можливість істотної зміни даних, які заносяться до бухгалтерської звітності. При виявлені такого порушення правильність будь-яких даних бухгалтерського обліку можна ставити під питання. В даному випадку перед аудитором постає завдання перевірити суцільним порядком правильність вводу, розрахунків виводу бухгалтерської інформації В процесі аудиту необхідно встановити, наскільки ефективно застосовується на персональних комп’ютерах система поточного контролю на основних стадіях технологічного процесу обробки облікової інформації: прийманню і реєстрації первинної документації; арифметичній обробці документально створених магнітних носіїв інформації; формування файлів облікових регістрів і звітних даних.


< Назад Зміст

Готові роботи:

- Аудит товарних запасів в підприємствах торгівлі
- Аудит товарних запасів підприємства
- Аудит операцій з товарними запасами підприємства торгівлі в умовах комп'ютерних інформаційних систем
- Аудит руху та використання товарних ресурсів підприємства
- Аудит операцій з товарними запасами торговельного підприємства

Всі курсові з аудиту товарних операцій

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку