Огляд та аналіз спеціальної літератури та нормативно-законодавчих джерел з аудиту операційних витрат

Огляд законодавчої бази з аудиту операційних витрат

Однією із функцій держави є регулювання господарських процесів, що відбуваються у суспільстві між суб'єктами господарювання. Регулювання відбувається на загальнодержавному, регіональному, галузевому рівнях i здійснюється за допомогою законів, постанов, iнстpукцiй та iнших підзаконних актів, яки pазом складають нормативно-правову базу.

Розглянувши нормативну базу до теми курсовій роботи, можна відмітити, що вона потребує подальшої розробки та вдосконалення. Ряд інструкцій і положень потребують перевидання із змінами та доповненнями.

Аналіз спеціальної літератури з теми аудит витрат операційної діяльності

Періодичні видання дуже глибоко розглядають питання аудит операційних витрат, зокрема, можна навести статтю Н.Харченко «Доходи у світлі Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15», Горицької Н. «Бухгалтерський облік і відображення у фінансовій звітності витрат відповідно до П(С)БО «Витрати», Шинкур И. «Учёт расходов по-новому», Буфатіної І. «Особливості обліку витрат за національними стандартами», Грачової Р. «Формування фінансових результатів на рахунках класу 7».

Також слід відмітити таких авторів, як Пархоменко В., Павлюк І., Голов С., які одні з перших приділили увагу реформуванню національного бухгалтерського обліку та допомогли бухгалтерам розібратися з новими нормативними документами, що регулюють ведення бухгалтерського обліку на підприємстві з початку 2014 року.

Що стосується наукових джерел з аудиту операційних витрат слід відмити появу нового підручника під редакцією Бутинця Ф.Ф., Усача Б.Ф., Виговської Н.Г., «Аудит і перевірка підприємництва». Головна мета підручника полягає в створенні інтегрованих методик проведення аудиту і перевірки підприємницької діяльності, які охоплює всі сторони діяльності підприємств. Видання побудоване таким чином, що основні напрями дослідження діяльності підприємств повністю відповідають новому Плану рахунків.

Таким чином тема аудиту операційної діяльності досить глибоко висвітлена в періодичних виданнях коментарями офіційних осіб, розроблювачів, вчених і практиків. Спеціальна література з теми дослідження дозволяє глибше пізнати всі недоліки та переваги нововведень в нашому законодавстві.


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аналіз та аудит валових витрат
- Аналіз та аудит витрат підприємства торгівлі
- Бухгалтерський облік, аналіз і аудит витрат підприємства за економічними елементами
- Аудит витрат підприємства за економічними елементами
- Аудит витрат торговельного підприємства
- Аудит витрат та формування собівартості продукції підприємства
- Аудит матеріальних витрат підприємства
- Аудит витрат підприємства за економічними елементами та статтями калькуляції підприємства
- Аудит адміністративно-управлінських витрат підприємства
- Аудит витрат виробництва та формування собівартості продукції підприємства

Всі курсові з аудиту витрат діяльності

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку