Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з питань аудиту виробничої собівартості продукції підприємства промисловості

Законодавчо-нормативна інформація з аудиторської перевірки витрат


В умовах ринкових відносин на Україні набуває розвитку виробництво. Вільний вибір діяльності дозволяє роздвинути межі самостійності новостворених підприємств та підняти їх відповідальність за підвищення якості продукції та досягнення найвищих результатів. Виробництво, як вид діяльності людини відноситься до підприємницької діяльності.

Виробнича діяльність підприємств регулюється певними нормами права. Ці норми права знайшли своє відображення в спеціальних законодавчих актах, які регулюють різноманітні відносини в правовій державі.

Так як за Конституцією України - Україна є правовою державою, виробнича діяльність в ній регулюється певними нормативно-правовими актами.

Розглянемо нормативно-правову базу, що регулює бухгалтерський облік, аудит витрат та собівартості продукції підприємств промисловості табл. 2.2

Таблиця 2.2

Нормативно-правова база з обліку, аналізу, аудиту витрат та собівартості продукції

В період з 1991 року по 2014 рік до законодавчої бази України було внесено багато змін.

Аналізуючи нині діюче податкове законодавство України можна зробити висновок про те, що воно характеризується безсистемністю, нестабільністю та протиріччями. На сьогодні особливо гостро проявився і зовнішній недолік податкового законодавства, а саме невідповідність з іншими законодавчими галузями: конституційною, бюджетною, цивільною, адміністративною та кримінальною. Крім того, аналізуючи діюче законодавство України з точки зору регламентації віднесення витрат виробництва на собівартість реалізуємої продукції, можна зробити висновок про те, що на сьогодні існує досить велика кількість податкових платежів, які включаються у собівартість та мають значні розміри ставок, що в свою чергу підвищує собівартість, а потім і відповідно ціну готової продукції. Це в свою чергу призводить до труднощів в реалізації продукції для підприємства через високі ціни, і в кінцевому результаті маємо великі обсяги нереалізованої продукціїї на складах. Невирішеним є і міжнародний аспект цієї проблеми. Таким чином, податкове законодавство не виконує свою важливу функцію: стимулювання підприємницької діяльності, наслідком чого є розвиток тіньової економіки.

В цілому, проаналізувавши діючу нині нормативну базу, можна сказати, що вона потребує подальшого удосконалення, наближення до міжнародної практики та більшої узгодженості законодавчих актів між собою.

Наукова література з аудиторського контролю витрат виробництва

Тепер проаналізуємо спеціальну літературу з питань аудиту витрат та собівартості реалізуємої продукції промислового підприємства.

М.Я. Коробов “Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств” За допомогою методів економічного аналізу реалізується аудиторська функція обліку, статистики, звітності

Довідник працівника Державної аудиторської служби. Допомагає проведенню якісної та точної перевірки перевіряємого об`єкта відповідно до вимог чинного законодавства

Г.В. Савицкая “Анализ хозяйственной деятельности предприятия”. Розширює світогляд аудитора при здійсненні ним аналізу.

М.И. Баканов А.Д.Шеремет “Теория хозяйственной деятельности”. Дає повне уявлення про господарські операції підприємства.

Ф.Ф.Бутинець “Теорія бухгалтерского обліку”. Допомагає визначенню правильності віднесення госп.операцій по бух.рахункам.

Ф.Ф. Бутинець С.В.Бардаш “Аудит”. Допомагає складанню плану аудиторської перевірки.< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аналіз та аудит валових витрат
- Аналіз та аудит витрат підприємства торгівлі
- Бухгалтерський облік, аналіз і аудит витрат підприємства за економічними елементами
- Аудит витрат підприємства за економічними елементами
- Аудит витрат торговельного підприємства
- Аудит витрат та формування собівартості продукції підприємства
- Аудит матеріальних витрат підприємства
- Аудит витрат підприємства за економічними елементами та статтями калькуляції підприємства
- Аудит адміністративно-управлінських витрат підприємства
- Аудит витрат виробництва та формування собівартості продукції підприємства

Всі курсові з аудиту витрат діяльності

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку