Організаційно-економічна характеристика базового підприємства

Організація структури управління на підприємстві


В якості базового підприємства в даній роботі використано ТОВ «Дарниця».

Згідно статуту ТОВ «Дарниця» створене і діє у відповідності до законів України "Про підприємство", "Про власність" та інших законодавчих актів України.

ТОВ «Дарниця» засноване на базі майна засновників 25.07.2014 р. Форма власності – колективна. ТОВ «Дарниця» має самостійний баланс, круглу печатку, кутовий та інші штампи, поточний рахунок в банку, фірмовий та товарний знаки, інші реквізити, необхідні для його діяльності.

Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, роботи, послуги і з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку підприємства.

Метою створення підприємства було задоволення попиту населення на товари широкого вжитку, отримання доходів.

Основними цілями та завданнями підприємства є:

проектування та будівництво приміщень;

оптова, дрібнооптова власного виробництва й інших виробників;

посередницькі послуги при купівлі-продажу продукції виробничо-технічного призначення;

інші види діяльності.

Організаційна структура ТОВ «Дарниця» наведена на рисунку 3.1.

Підприємство діє на підставі затвердженого Статуту, самостійно визначає напрямки своєї господарської діяльності, має право володіння і розпорядження одержаним доходом відповідно до діючого законодавства. За рахунок валових доходів, одержаних підприємством, в установленому порядку покриваються матеріальні та прирівняні до них витрати, витрати на оплату праці, податки, орендна плата, сплачуються відсотки за кредит.

ТОВ «Дарниця» здійснює оперативний, податковий і бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде фінансову і статистичну звітність, порядок ведення яких визначається відповідним законодавством.

Рис. 3.1. Організаційно-управлінська структура ТОВ «Дарниця».


Одним з структурних підрозділів підприємства є бухгалтерія. Структура бухгалтерії ТОВ «Дарниця» наведена на рисунку 3.2.

Рис. 3.2. Структура бухгалтерії ТОВ «Дарниця».

Для відображення господарських операцій та складання фінансової звітності на підприємстві використовується бухгалтерська програма ”1-С Бухгалтерія ” на базі використання ПЕОМ.

Порядок ведення облікових записів при комп’ютерній формі обліку наведено на рис. 3.3.

Рис. 3.3. Схема комп’ютерної форми бухгалтерського обліку.

Аналіз динаміки і структури основних показників фінансово-господарської діяльності

Основні показники діяльності ТОВ «Дарниця» наведені у таблиці 3.1.

З таблиці видно, що виручка від реалізації продукції ТОВ «Дарниця» з кожним роком зростає. У 2016 році в порівнянні з 2014 роком вона зросла на 31.1 тис. грн., що складає 1.1. %, а в порівнянні з 2015 роком зросла на 122.2 тис. грн., що складає 4.4 %.

Відповідну тенденцію зростання має показник валового прибутку. Але не дивлячись на зростання валового прибутку в сумарному виразі, його рівень в 2016 році збільшився в порівнянні з 2014 роком на 15.3 %, а в порівнянні з 2015 на 2.7 %.

На протязі аналізуємого періоду спостерігається зростання операційних витрат, так адміністративні витрати у 2016 році склали 164.9 тис.грн, що вище за показник 2014 року на 27.7 %, та за показник минулого року на 22.4 %

Витрати на збут в 2016 році склали 309.9 тис.грн, що на 11.1 % більше ніж в 2014 році та на 5.4 % більше ніж у минулому році .

Рівень операційних витрат у звітному році склав 16.4 %, що на 15.1 % більше ніж у 2014 році та на 6.1 % більше ніж у минулому.

Зростання рівня витрат у звітному році зумовило зменшення прибутку від звичайної діяльності у 2016 році в порівнянні з минулим роком на 9.2 тис.грн, або на 11.3 %. В порівнянні з 2014 роком підприємство одержало прибуток від операційної діяльності на 10.9 тис.грн., що склало 17.8 %.

Відповідну тенденцію має показник рентабельності реалізації, так у звітному році він склав 2,5 %, що на 15 % менше ніж у минулому році та на 16.5 % більше ніж у 2014 році.

Показники фінансового стану ТОВ «Дарниця» наведені у таблиці 3.2.

Таблиця 3.1.

Динаміка основних показників фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дарниця»

№ п/пПоказники2014 рік2015 рік2016 рікВідхилення (+;-) 2016 р. від
2014 року2015 року
абсо-лютнев %абсо-лютнев %
1Дохід (виручка від реалізації товарів)2872,62781,52903,731,11,1122,24,4
2ПДВ478,8463,6484,05,21,120,44,4
3Чистий дохід (виручка від реалізації товарів)2393,82317,92419,825,91,1101,84,4
4Собівартість реалізованих товарів1924,61808,01872,9-51,8-2,764,93,6
5Валовий прибуток469,2509,9546,977,716,636,97,2
6Рівень валового прибутку,%16,318,318,82,515,30,52,7
7Адміністративні витрати129,1134,7164,935,827,730,222,4
8Витрати на збут278,9294,0309,931,011,115,95,4
9Рівень адміністративних витрат та витрат на збут, %14,215,416,42,115,10,96,1
10Прибуток від операційної діяльності61,281,272,110,917,8-9,2-11,3
11Рентабельність реалізації, %2,12,92,50,416,5-0,4-15,0
12Фінансові результати від операційної діяльності:

-прибуток61,281,272,110,917,8-9,2-11,3
13Прибуток від звичайної діяльності61,281,272,110,917,8-9,2-11,3
14Чистий прибуток42,856,950,47,617,8-6,4-11,3
15Рентабельність підприємства, %1,492,041,740,216,5-0,3-15,0

Таблиця 3.2.

Динаміка показників фінансового стану ТОВ «Дарниця» на кінець року

Показники2014 рік2015 рік2016 рікВідхилення 2016 від 2014Відхилення 2016 від 2015
АбсолютнеВідноснеАбсолютнеВідносне
12345678 
Показники фінансової стабільності:
 
Коефіцієнт автономії0.300.320.330.039.170.014.03 
Коефіцієнт маневреності0.190.210.230.0317.280.016.13 
Коефіцієнт реальної вартості основних засобів0.110.100.10-0.01-5.150.00-0.30 
Коефіцієнт накопичення амортизації0.310.370.410.1032.000.0411.87 
Показники платоспроможності:
 
Загальний коефіцієнт покриття1.281.311.340.064.830.031.96 
Проміжний коефіцієнт покриття0.200.190.16-0.03-16.78-0.03-15.82 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності0.060.060.05-0.01-19.67-0.01-12.95 

Значення коефіцієнту загального покриття на кінець 2016 року набуло значення 134 %, що менше його критичного значення (150 %). Але в порівнянні з 2014 роком значення цього показника збільшилося на 4.83 %, а в порівнянні з 2015 роком на 1.96 %. Значення проміжного коефіцієнту покриття на кінець 2016 року складає 16 %, що майже в 4 разів менше за допустиму норму (70 %), крім того слід відмітити що його значення у звітному році менше ніж у 2014 році на 16.78 %, та менше ніж у минулому на 15.82 %.

Значення коефіцієнту автономії на протязі аналізуємого періоду свідчить про те, що активи підприємства сформовані за рахунок власного капіталу на 30 % - в 2014 році, 32 % - в 2015 році та на 33 % - в 2016 році, при оптимальному значенні 30 %. Крім того спостерігається збільшення цього показника в 2016 році на 9.17 % та 4.031 % в порівнянні з 2014 та 2015 роками відповідно, що є позитивним моментом. Як показує аналіз динаміки коефіцієнту маневреності, його значення знаходиться в межах критичного рівня. Крім того на кінець 2016 року його значення збільшилось у порівнянні з 2014 роком на 17.28 % та в порівнянні з минулим роком на 6.13 %. Підвищення значення цього показника свідчить про зростання мобільності використання власних засобів та заслуговує на позитивну оцінку. Таким чином показники платоспроможності базового підприємства на кінець 2016 року свідчать про можливість виконати свої поточні зобов’язання на 134 %, але в основному завдяки мобілізації менш ліквідних активів – товарно-матеріальних цінностей.

Таким чином за результатами аналізу показників фінансового стану можна зробити висновки, що ТОВ «Дарниця» має недостатній рівень показників абсолютного і проміжного покриття та не досить стійкий фінансовий стан. Підприємству необхідно збільшити частку високоліквідних активів в структурі балансу, зменшити поточні зобов’язання і збільшити частку власних оборотних активів.< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аналіз та аудит валових витрат
- Аналіз та аудит витрат підприємства торгівлі
- Бухгалтерський облік, аналіз і аудит витрат підприємства за економічними елементами
- Аудит витрат підприємства за економічними елементами
- Аудит витрат торговельного підприємства
- Аудит витрат та формування собівартості продукції підприємства
- Аудит матеріальних витрат підприємства
- Аудит витрат підприємства за економічними елементами та статтями калькуляції підприємства
- Аудит адміністративно-управлінських витрат підприємства
- Аудит витрат виробництва та формування собівартості продукції підприємства

Всі курсові з аудиту витрат діяльності

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку