Організаційно-інформаційна модель аудиту витрат у операційній діяльності

Структура організаційно-інформаційної моделі аудиту операційних витрат

Успішне проведення аудиту на підприємстві прямо залежить від її організації.

Організація аудиту передбачає розробку організаційно-інформаційної моделі аудиту.

Організаційно-інформаційна модель - це спосіб формалізації фінансового аудиту.

Об'єкти і суб'єкти аудит витрат операційної діяльності

І блок організаційно-інформаційної моделі аудиту витрат у операційній діяльності визначає об’єкти і суб’єкти аудиту.

Суб’єктами аудиту є управлінські і облікові служби фірми, які мають потребу в інформації про операційну діяльність.

Показники аудиту операційної діяльності

ІІ блок моделі включає систему показників аудиту операційної діяльності. Вона включає:

валовий прибуток в тис.грн., адміністративні витрати в тис.грн.; витрати на збут в тис.грн.; прибуток від торговельної діяльності в тис.грн. та ін.

темпи росту і приросту та індекси росту та приросту в одиницях та в %; питома вага прибутку від торговельної діяльності до прибутку від звичайної діяльності та ін.; показники ефективності або якості (рентабельність продажу, рентабельність оборотних засобів, рентабельність основних засобів, рентабельність функціонуючого капіталу, рентабельність економічного потенціалу);

питомі показники (можуть бути і абсолютними і відносними: сума чистого прибутку на 1 торговельну одиницю - в грн, % чистого прибутку, що припадає на 1 торговельну одиницю - в %).

За своїм змістом, в залежності від того, який ступінь явища вимірюється, показники поділяють на кількісні та якісні.

Кількісні - прибуток від витрат у операційній діяльності становив А тис.грн., що на В тис.грн. більше, ніж у попередній звітній період. Тут А, В - кількісні показники.

Якісні - рівень валового доходу, рівень операційних витрат.

Інформаційне забезпечення аудиту витрат операційній діяльності

ІІІ блок моделі - інформаційне джерело для аудиту показників витрат у операційній діяльності.

До облікової інформації відноситься статистична: звіт по товарообороту, звіт про продаж і залишки товарів, звіт про працю.

Позаоблікова інформація – це матеріали попередніх перевірок, різних обстежень, перевірок, спостережень.

Методичні прийоми аудиту витрат

ІV блок містить методи аудиту.

Цей методичний прийом включає в себе:

прийоми формально-правового дослідження – перевірка правил складання, арифметичних розрахунків і співставлення з нормативами і нормативно-правовими документами;

прийоми перевірки реальності даних, які відображені в документах – співставлення різних документів, одержання письмового підтвердження від третіх осіб, перевірка записів бухгалтерського обліку, зустрічні перевірки;

нормативно-правове регулювання: виявлення порушень нормативних та законодавчих актів шляхом зіставлення документів установи з нормативно-правовимим документами;

групування недоліків: систематизація і узагальнення недоліків та порушень в хронологічній послідовності чи систематизованим способом.

Методи узагальнення та реалізації аудиту витрат

V блок включає методичні прийоми узагальнення та реалізації результатів аудиту:

систематизація результатів аудиту;

групування та узагальнення;

кількісне обчислення невикористаних можливостей;

кількісне обчислення резервів збільшення обсягу валового доходу, прибутку, підвищення рентабельності;

розробка варіантів економічно обґрунтованих заходів з підвищення рентабельності підприємства;

прийняття управлінських рішень;

аудит за виконанням управлінських рішень.

Отже, за викладеною організаційно-інформаційною моделлю був проведений аудит операційної діяльності.


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аналіз та аудит валових витрат
- Аналіз та аудит витрат підприємства торгівлі
- Бухгалтерський облік, аналіз і аудит витрат підприємства за економічними елементами
- Аудит витрат підприємства за економічними елементами
- Аудит витрат торговельного підприємства
- Аудит витрат та формування собівартості продукції підприємства
- Аудит матеріальних витрат підприємства
- Аудит витрат підприємства за економічними елементами та статтями калькуляції підприємства
- Аудит адміністративно-управлінських витрат підприємства
- Аудит витрат виробництва та формування собівартості продукції підприємства

Всі курсові з аудиту витрат діяльності

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку