Методика аудиту витрат у операційній діяльності підприємств

Порядок аудиторської перевірки операційних витрат

Якщо на підприємстві розрахунки за реалізовані товари здійснюються через ЕККА, що характерно для базового підприємства, особливу увагу звертають на правильність оформлення касових звітів, повноту відображення реалізованих товарів. Це досягається шляхом перевірки даних звіту і відтисків касового апарату, а також шляхом раптової перевірки торговельного підрозділу.

Основним моментом перевірки достовірності облікових і звітних даних щодо реалізованих товарів є ретельний розгляд доданих до виписки банку платіжних документів.

При частковій оплаті перевіряють дані відомості №16 шляхом співставлення загальної суми рахунку-накладної, зареєстрованої в відомості, з відмітками в цій же відомості про оплату і списання. По кожному покупцю ретельно визначають суму попередньої оплати і розрахунки по них.

При перевірці розрахунків за товари в порядку бартерних угод виясняють, чи вся сума включена в обсяг реалізації, чи оподатковувалась ПДВ і в яких цінах здійснювався бартерний обмін.

При здійсненні розрахунків за готівку, особливу увагу приділяють складанню товарного звіту, до якого повинні бути додані копії касових чеків. Аналізуючи суми, які включені в обсяг реалізації з копіями товарних чеків, порівнюють за номенклатурою з приходом цих товарів і визначають ступінь включення всіх сум в обсяг реалізації і обгрунтування цін на товари. Перевіряють відповідність аналітичного обліку товарів їх синтетичному відображенню на рахунках бухгалтерського обліку.

При здійсненні перевірки аналізують правильність визначення результатів від реалізації товарів по кожній номенклатурі, а також відображення їх в регістрах бухгалтерського обліку і в звітних даних ф.№1 і №2 річної і квартальної звітності.

За результатами аудиту операційної діяльності складають відповідний акт.

Таким чином, можна зробити висновок, що в ході проведення аудиту операційної діяльності в ТОВ «Палітра» застосовують наступні методичні прийоми:

Стадія узагальнення та реалізації результатів аудиту операційної діяльності включає такі методи:

1)документування результатів проміжного аудиту операційної діяльності в спеціальному реєстрі;

2)аналітичне групування недоліків за винними особами;

3)економічна оцінка недоліків та заходи до їх профілактики: встановлюють, який розмір збитку для підприємства приніс той чи інший факт встановленого недоліку;

4)прийняття рішень щодо відшкодування завданих збитків підприємству, а також недопустимості їх повторення в майбутньому.

За період з 2014 по 2016 рік в ТОВ «Палітра» було проведено 3 аудиторські перевірки з метою підтвердження бухгалтерської звітності підприємства відповідно за 2014, 2015, 2016 роки. За результатами проведених аудиторських перевірок аудиторами була підтверджена повнота звітності та стабільний фінансовий стан.


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аналіз та аудит валових витрат
- Аналіз та аудит витрат підприємства торгівлі
- Бухгалтерський облік, аналіз і аудит витрат підприємства за економічними елементами
- Аудит витрат підприємства за економічними елементами
- Аудит витрат торговельного підприємства
- Аудит витрат та формування собівартості продукції підприємства
- Аудит матеріальних витрат підприємства
- Аудит витрат підприємства за економічними елементами та статтями калькуляції підприємства
- Аудит адміністративно-управлінських витрат підприємства
- Аудит витрат виробництва та формування собівартості продукції підприємства

Всі курсові з аудиту витрат діяльності

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку