Аудит виробничої собівартості продукції підприємства промисловості

Методика проведення перевірки витрат при виробництві продукції


В практиці аудиту часто зустрічаються ситуації, коли підприємство здійснює декілька видів діяльності, не розподіляючи непрямі витрати між ними. Тому обов'язково необхідно проводити перевірку при здійсненні підприємством декількох видів діяльності, випуску продукції декількох видів, наявності окремого обліку витрат, а також відповідності витрат конкретному виду діяльності.

Нижче приведені порушення ведення операцій з обліку виробничих витрат та собівартості реалізованої продукції (табл. 5.1).

Таблиця 5.1

Порушення ведення операцій з обліку виробничих витрат та собівартості реалізованої продукції

Таблиця 5.2.

Порушення дотримання норм, передбачених П(С)БО 16 “Витрати”, які виявляються аудиторами при дослідженні документів, операцій і записів

Результати аудиторської перевірки виробничих витрат в промисловості

На ТОВ «Дарниця» органами державної аудиторської служби було проведено аудит фінансово-господарської діяльності. В процесі аудиту застосовувались наступні методи: органолептичні (інвентаризація, аудиторський замір), документальні (камеральна перевірка, нормативно-правове обґрунтування), розрахунково-аналітичні (економічний аналіз), узагальнення і результати аудиту (документування результатів проміжного аудиту, систематизоване групування).

За наслідками аудиту було виявлено наступне:

в ТОВ «Дарниця» в березні 2016 року до складу собівартості реалізованої продукції були включені адміністративні витрати, внаслідок чого було завищено собівартість на 12,7 тис. грн. Це призвело до зниження оподаткованого прибутку і податку на прибуток на 3,81.

Таким чином, проаналізувавши систему аудиту операційних витрат та собівартості, можна викласти наступні пропозиції щодо її вдосконалення. Необхідно, крім розробленої чіткої нормативно-правової бази для бухгалтерського обліку, аудиту операційних витрат, висвітлювати це питання в періодичній та спеціальній літературі. Також необхідно поліпшити процес планування аудиторського процесу, а саме більш чітко ставити задачі перед аудиторською бригадою, а також розподіляти обов’язки між її членами. Останнім часом менш використовується попередній і оперативний аудит. Перевага надається ретроспективному аудиту, що не дає змогу попередити помилки і зловживання на стадії їх планування і здійснення. Більш широке застосування попередніх і поточних форм аудиту зможе значно знизити випадки помилок і шахрайства шляхом запобігання їм безпосередньо в процесі здійснення операцій підприємством.

Іншим шляхом вдосконалення можна вважати постійний аудит за станом усунення недоліків і порушень, виявлених попередньою перевіркою.

У багатьох випадках необхідно розробляти конкретні заходи й рекомендації із залученням до цієї роботи спеціалістів тих організації, що перевіряються, і працівників керівних органів. Усі можливі заходи затверджуються наказом керівництва, їх виконання є обов’язковим.

Недооцінка питання оформлення виявлених перевірками порушень погіршує якість та ефективність аудиторської роботи, ускладнює прийняття рішень по притягненню винних до відповідальності й відшкодування матеріальних збитків, часто призводить до необхідності проводити додаткові перевірки.< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аналіз та аудит валових витрат
- Аналіз та аудит витрат підприємства торгівлі
- Бухгалтерський облік, аналіз і аудит витрат підприємства за економічними елементами
- Аудит витрат підприємства за економічними елементами
- Аудит витрат торговельного підприємства
- Аудит витрат та формування собівартості продукції підприємства
- Аудит матеріальних витрат підприємства
- Аудит витрат підприємства за економічними елементами та статтями калькуляції підприємства
- Аудит адміністративно-управлінських витрат підприємства
- Аудит витрат виробництва та формування собівартості продукції підприємства

Всі курсові з аудиту витрат діяльності

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку