Застосування новітніх комп'ютерних технологій при аудиті виробничих витрат і собівартості

Застосування АРМ фахівця в процесі аудиту виробничої собівартості продукції підприємства промисловості


Доцільність автоматизованого вирішення завдань з обліку, аналізу та аудиту витрат і собівартості реалізованої продукції зумовлюється необхідністю автоматизації документування первинної інформації; оперативного управління, аудиту і аналізу витрат і собівартості реалізованої продукції; визначення показників ефективності використання витрат.


Рис. 6.1. Інформаційні зв'язки комплексу задач аудиту витрат та собівартості реалізованої продукції в умовах АРМ.


Комплекс задач комп'ютеризації аудиту виробничих витрат та собівартості реалізованої продукції в умовах АРМ передбачає постановку і вирішення наступних задач (табл. 6.1.).

Таблиця 6.1.

Комплекс задач комп’ютеризації аудиту витрат виробництва

Вхідна інформація для аудиторської перевірки виробничих витрат

Вирішення будь-якої задачі аудиту передбачає наявність інформаційного забезпечення (сукупності засобів та методів побудови інформаційної бази), яке розподіляється на зовнішнє та внутрішнє забезпечення.

Створення інформаційного забезпечення полягає в пошуках джерел отримання інформації на підставі існуючої системи обліку та збереження економічної інформації, системи документообігу, діючих нормативних документів тощо.

Таблиця 6.2.

Класифікатори аудиту обліку витрат та собівартості реалізованої продукції

НазваФункціональне призначення
Класифікатор припустимих кореспонденцій рахунківПризначений для перевірки правильності формування бухгалтерських проводок
Класифікатор типових господарських операцій по обліку витрат виробництваПризначений для автоматичного аудиту за формуванням даних на бухгалтерських рахунках
Класифікатор структурних підрозділів підприємстваВикористовується для зведення витрат виробництва по структурних підрозділах"
Класифікатор можливих порушень під час обліку витрат виробництваПризначений для фіксації похибок, помилок, виявлених в результаті перевірки
Запитальник аудитора для аудиту витрат виробництваПризначений для організації роботи аудитора з використанням ПЕОМ

В процесі автоматизованого вирішення аудиторських і аналітичних задач відповідні робітники обліку та аудиту повинні виписувати первинні документи на ПЕОМ і по визначеному ланцюгу заповнюють дані.

Одночасно із випискою первинних документів на ПЕОМ здійснюється перенос інформації на машинний носій. При вирішенні задач аудиту в умовах АРМ аудитора інформація формується в наступних оперативних файлах (табл. 6.3).

Таблиця 6.3.

Оперативні файли формування інформації щодо аудиту обліку витрат та собівартості реалізованої продукції

Розглянемо детальніше структуру кожного оперативного файлу (табл. 6.4.-6.10.)

Таблиця 6.4.

Структура файлу фактичних витрат (ФФВ)

Таблиця 6.5.

Структура файлу облікових витрат (ФОВ)

У відповідності до встановленого на підприємстві регламентом працівники передають системі обробки даних інформацію, належної до обробки, на машинному носії і додаткові дані для аудиту правильності інформації на машинному носії. Система обробки даних по мірі отримання інформації на машинних носіях здійснює її відповідну обробку, яка включає створення і аудит інформаційних даних. В процесі аудиту видаються діагностичні відомості про знайдені помилки. Відконтрольовані дані загружаються в інформаційну базу, після чого використовуються для вирішення облікових і аудиторських задач.

Таблиця 6.11

Перелік і описання вхідних повідомлень з обліку витрат і собівартості реалізованої продукції

Іденти-фікаторНайменування вхідного повідомленняФорма надання повідомленняПеріодичність і строки надходження
1234
ОВСП-1Здавальна накладнаДокументПо мірі надходження
ОВСП-2Відомість випуску продукціїМашинограмаКожен місяць
ОВСП-3Картка складського облікуДокументПо мірі надходження
ОВСП-4Калькуляція собівартості реалізованої продукціїМашинограмаКожен місяць
ОВСП-5Розрахунок залишку незавершеного виробництваМашинограмаКожен місяць
ОВСП-6Авансовий звітДокументПо мірі надходження
ОВСП-7Акт виконаних робітДокументПо мірі надходження
ОВСП-8Акт інвентаризаціїДокументПо мірі надходження
ОВСП-9Розрахунково-платіжна відомістьМашинограмаПо мірі надходження
ОВСП-10Розрахунок амортизації основних засобівМашинограмаКожен місяць

Комп'ютеризація результатів аудиту виробничих витрат

Введення первинної інформації здійснюється в спеціально організовану інформаційну таблицю (базу даних), що є самим оптимальним варіантом організації роботи: введення нової інформації до бази даних призводить до автоматичної зміни результатів всього комплексу задач. Одноразове введення даних, по-перше, зменшує кількість помилок при вводі інформації, по-друге, зменшує витрати часу на проведення всіх розрахунків.

В результаті обробки даних, наведених у вхідній інформації отримують результати, які оформлюють у вигляді вихідних документів.

Вихідна інформація, як правило, видається по запиту, і тому найбільш доцільною формою її відображення є фрагментарні документи і відеограми.

Таблиця 6.12.

Перелік і описання вихідних документів при аудиті обліку витрат і собівартості реалізованої продукції в умовах АРМ

Нижче наведено описання та технологію створення зазначених вихідних документів ТОВ «Дарниця».


Алгоритм обробки інформації по витратах можна навести у вигляді схеми (рис. 6.2).

Рис.6.2. Алгоритм обробки інформації з аудиту собівартості продукції.

Таким чином, методичне забезпечення полягає в сукупності методів, які використовуються під час автоматизованого розв’язку. Отже, для забезпечення пошуку невикористаних внутрішніх резервів підвищення ефективності управління витратами і собівартістю реалізованої продукції та обґрунтування на цій основі оптимальних управлінських при перевірці необхідно застосувати АРМ в роботі аудиторів.< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аналіз та аудит валових витрат
- Аналіз та аудит витрат підприємства торгівлі
- Бухгалтерський облік, аналіз і аудит витрат підприємства за економічними елементами
- Аудит витрат підприємства за економічними елементами
- Аудит витрат торговельного підприємства
- Аудит витрат та формування собівартості продукції підприємства
- Аудит матеріальних витрат підприємства
- Аудит витрат підприємства за економічними елементами та статтями калькуляції підприємства
- Аудит адміністративно-управлінських витрат підприємства
- Аудит витрат виробництва та формування собівартості продукції підприємства

Всі курсові з аудиту витрат діяльності

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку