Висновки курсової роботи з аудиту операційних витрат

Висновки та пропозиції

На підставі проведеного дослідження по темі «Аудит витрат у операційній діяльності підприємств торгівлі» на матеріалах торговельного підприємства ТОВ «Палітра» дозволило сформувати ряд висновків і пропозицій, направлених на покращення обліку, аудиту даного об’єкту.

Особливістю операційної діяльності торгового підприємства є відсутність стадії переробки ресурсів у готову продукцію. Ця особливість обумовлює і структуру матеріальних запасів, що створюються у формі товарних запасів, придбаних в постачальників і призначених для перепродажу.

Операційний цикл торгового підприємства являє собою повторюваний у часі процес обороту коштів, що включає три стадії:

1. Придбання товарних запасів у постачальників;

2. Реалізацію товарів споживачам;

3. Одержання коштів від реалізації товарів.

В курсовій роботі розроблено організаційно-інформаційну модель аудиту операційної діяльності для підприємств торгівлі, згідно з якою був проведений аудит операційної діяльності ТОВ «Палітра».

Одним із головних важелів розбудови України є вміння держави забезпечити захист своїх інтересів, організувати дієвий аудит за виконанням прийнятих законів, перебудувати свідомість людей, добитися, щоб дотримання законів кожним громадянином стало нормою поведінки.

Останнім часом актуальними стали питання вдосконалення та оперативності проведення аудиторських перевірок фінансової діяльності суб’єктів господарювання як державної, так і колективної чи приватної форм власності.

При переході економіки України до ринкових відносин все більше зростає необхідність в аудиті фінансово-господарської діяльності підприємств. В перехідний період, коли йде процес пошуку оптимальних економічних рішень, виникає необхідність вдосконалювати, коректувати організаційні, методичні і законодавчі аспекти аудиторського процесу.

В процесі торгівельної діяльності затрачується як жива, так і уречевлена праця. При цьому кожне підприємство намагається отримати по можливості максимальний прибуток. Досягнення цієї мети можливе за рахунок підвищення торгівельної націнки на товари або шляхом зменшення витрат підприємства.

Слід відмітити, що нормативна база, діюча в Україні, на сьогоднішній день не дає можливості підприємствам всіх форм власності розвиватися у напрямках як соціального, так і виробничого розвитку.

Правильний підбір об’єктів і своєчасність проведення перевірок чи перевірок великою мірою впливають на ефективність роботи аудиторів-аудиторів. Для досягнення цієї мети у аудиторському відділі здійснюється планування, а саме складають перспективні та поточні плани аудиторських робіт.

Для підвищення ефективності проведення аудиторських робіт і обгрунтування на цій основі оптимальних управлінських рішень в ТОВ «Палітра» необхідно було б створити автоматизоване робоче місце аудитора, використання якого дало б змогу вирішити завдання, поставлені перед аудитом у регламентному і запитному режимах (у діалозі з користувачем), аудитувати результати обчислень та здійснювати повторний розрахунок.

В зв’язку з тим, що для вирішення задач аналізу та аудиту операційної діяльності не існує готових програмних засобів, тому базове підприємство може реалізувати задачі аналізу та аудиту використавши програмний пакет OFFICE-2014.


< Назад Зміст

Готові роботи:

- Аналіз та аудит валових витрат
- Аналіз та аудит витрат підприємства торгівлі
- Бухгалтерський облік, аналіз і аудит витрат підприємства за економічними елементами
- Аудит витрат підприємства за економічними елементами
- Аудит витрат торговельного підприємства
- Аудит витрат та формування собівартості продукції підприємства
- Аудит матеріальних витрат підприємства
- Аудит витрат підприємства за економічними елементами та статтями калькуляції підприємства
- Аудит адміністративно-управлінських витрат підприємства
- Аудит витрат виробництва та формування собівартості продукції підприємства

Всі курсові з аудиту витрат діяльності

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку