Застосування новітніх інформаційних технологій при контролі та ревізії основних засобів підприємства


Вирішити актуальні проблеми в галузі економіки не можна без удосконалення контролю діяльності підприємства. Чітко налагоджений аналіз своєчасно забезпечують управлінські потреби необхідною та вірогідною інформацією для обґрунтування відповідних управлінських рішень.

Під автоматизованим робочим місцем(АРМ) аналітика і контролера розуміють професіонально орієнтовану малу обчислювальну систему, призначену для автоматизації робіт по аналізу і контролю господарської діяльності.

АРМ аналітика і контролера дає змогу вирішити завдання, поставлені перед аналізом і контролем у регламентному і запитному режимах (у діалозі з користувачем), контролювати результати обчислень, здійснювати повторний розрахунок тощо.

АРМ аналітика спеціалізується за функціональною ознакою і охоплює комплекс дослідження операцій з основними засобами, матеріальними цінностями, праці та заробітної плати, витрат виробництва, реалізації готової продукції, власного (в т.ч. статутного) капіталу, а також зведеного обліку і звітності, контролю й аналізу.

Технічне забезпечення АРМ аналітика включає, як правило, дворівневий обчислювальний комплекс. На верхньому рівні - ЕОМ із швидкодіючим процесором і великим обсягом оперативної і зовнішньої пам'яті - ведуча машина обробляє основний потік досліджуваної інформації, що надходить ПЕОМ нижчого рівня. На нижчому рівні знаходиться ПЕОМ на робочому місці аналітика, обладнана периферійним устаткуванням. До складу цього устаткування входять: процесор, дисплей, накопичувачі на магнітних дисках, дискетах, клавіатура, друкуючий пристрій і апаратура передавання даних для зв'язку з ведучою ЕОМ.

Програмне забезпечення аналізу діяльності підприємства має бути продовженням програмного забезпечення обліку. Тільки за цієї умови можна досягти високої ефективності використання економічної інформації, яка утворюється безпосередньо на підприємстві.

Постановка задачі

В умовах жорстокої конкуренції між підприємствами більше шансів на перемогу має той, хто ефективно використовує комп’ютерні системи автоматизації оперативного і бухгалтерського обліку.

Автоматизація робочого місця підприємства «КМЦЗК та ПЗ» з обліку з обліку основних засобів містить комплекс функцій з обліку наявності та руху основних засобів, нарахування амортизації, складання форм звітності та формування баз даних для зведеного обліку основних засобів.

Головним завданням є забезпечення перевіряючих достовірними даними про наявність основних засобів і нематеріальних активів, правильність створення і витрати амортизаційного фонду.

Отже, основними видами робіт, що постають під час здійснення контролю і ревізії на підприємстві «КМЦЗК та ПЗ» в умовах застосування ЕОМ є:

комп’ютеризація перевірки операцій по надходженню, вибуттю основних засобів і нематеріальних активів та їх залишків;

комп’ютеризація перевірки правильності переоцінки основних засобів і нематеріальних активів;

комп’ютеризація перевірки правильності амортизації основних засобів і нематеріальних активів;

комп’ютеризація перевірки правильності відношення витрат на виробництво;

комп’ютеризація перевірки правильності оренди основних засобів;

комп’ютеризація перевірки аналітичного і синтетичного обліку основних засобів і нематеріальних активів;

Характеристика вхідної інформації на підприємстві «КМЦЗК та ПЗ»

До вхідної інформації підприємстві «КМЦЗК та ПЗ» належать:

Вхідні звіти, до яких належать:

картка аналітичного обліку основних засобів і нематеріальних активів

відомість наявності основних засобів і нематеріальних активів по інвентарних номерах

відомість наявності основних засобів і нематеріальних активів по матеріально відповідальних особах та місцях розміщення

оборотна відомість руху основних засобів і нематеріальних активів по коду найменувань

відомість про виконані капітальні ремонти, реконструкції або модернізації

відомість нарахування та розподілення амортизаційного фонду

відомість переоцінки основних засобів

відомість операцій по синтетичних рахунках 10,11,12,13,17,40

журнал-ордер №4 «Облік основних засобів інших необоротних матеріальних активів та зносу необоротних активів»

звіт про власний капітал

Характеристика вихідної інформації на підприємстві «КМЦЗК та ПЗ»

Для контролю і ревізії основних засобів підприємстві «КМЦЗК та ПЗ» використовують ряд документів. Основними вихідними документами є :

- Порівняльна відомість результатів інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів (ПВІ) – вона складається з метою визначення розбіжності між обліковими даними про стан ОЗ і НА і їх фактичною наявністю

- розрахунок амортизаційних відрахувань (РА) – необхідний для контролю додержання затверджених норм амортизаційних відрахувань і перевірки правильності і своєчасності відображення зносу ОЗ і НА

- Порівняльна відомість результатів переоцінки ОЗ і НА (ПВП) – необхідна для контролю правильності застосування установлених норм індексації ОЗ і визначення їх нової вартості

- Відомість виявлених порушень (ВП) – складається з метою узагальнення і систематизації результатів аналізу

Отже, АРМ аналітика на підприємстві «КМЦЗК та ПЗ» спеціалізується за функціональною ознакою і охоплює комплекс дослідження операцій з основними засобами, матеріальними цінностями, праці та заробітної плати, витрат виробництва і собівартості продукції, реалізації готової продукції, власного (в т.ч. статутного) капіталу, а також зведеного обліку і звітності, контролю й аналізу.

У бухгалтерії ВАТ «Козятинський маслозавод» контроль і ревізія основних засобів здійснюється на АРМ зведеного обліку та звітності.

Оцінюючи ефективність застосування ПЕОМ для контролю та ревізії у ВАТ «Козятинський маслозавод» можна зробити висновки, що програмне забезпечення, яке використовується на підприємстві, зорієнтоване, переважно, на ведення бухгалтерського обліку та складання звітності. Що стосується аналітичної та контрольної роботи, то вона ведеться, переважно, «в ручну».

Отже, особливості методики аналізу основних засобів в умовах застосування ПЕОМ полягають у підвищенні їх наукового рівня за допомогою програмних засобів обчислювальної техніки при виконанні аналітичних процедур.


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Контроль і ревізія ефективності використання основних засобів підприємств
- Контроль основних засобів підприємства та ефективності їх використання
- Контроль основних засобів та їх ефективного використання
- Контроль і ревізія основних засобів бюджетних установ

Всі курсові з контролю основних засобів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку